• English
  • Eesti

Koodikeskus

04.07.2005
Printer-friendly version

Vastavalt Ravimiseadusele ja Vabariigi valitsuse määrusele nr. 148  Koodikeskuse asutamine ja registri pidamise põhimäärus on alates 1. juulist 2005 asutatud Koodikeskus. Koodikeskuse eesmärgiks on võimaldada Eesti Vabariigis kasutatavate ravimpreparaatide, ekstemporaalsete ravimite, samuti nende meditsiiniseadmete ning imikute toitesegude ja fenüülalaniini mittesisaldavate toitainete, mille eest tasu maksmise kohustuse võtab üle Eesti Haigekassa, üheselt mõistetavat defineerimist kõigis Eesti tervishoiu infosüsteemides, täpset teabevahetust ja arvepidamist nimetatud ravimipreparaatide ja toodete üle.

Koodikeskus on avalik digitaalne andmebaas, kuhu kantakse andmed järgmiste ravimpreparaatide ja muude toodete iga pakendisuuruse kohta:

  1. müügiloaga ravim;
  2. eriloaga sisseveetav ilma müügiloata ravim;
  3. apteegis seeriaviisiliselt valmistatud ravim;
  4. apteegis ekstemporaalselt valmistatud ravim;
  5. apteegis jaendatav ravim;
  6. meditsiiniseade, mille eest tasu maksmise kohustuse võtab üle Eesti Haigekassa;
  7. imikute toitesegu ja fenüülalaniini mittesisaldav toitaine, mille eest tasu maksmise kohustuse võtab üle Eesti Haigekassa.

Kõigile eelpoolnimetatud ravimpreparaatidele ja toodetele omistatakse Koodikeskuses unikaalne seitsmekohaline ravimikood, mis identifitseerib üheselt iga pakendi suuruse. Ravimikoodi ei märgita pakendile ega retseptile, see on virtuaalne kood, mis liigub pakendiga kaasas andmevahetuses.

Alates 1. juulist 2005 on ravimikoodid Koodikeskuse kaudu avalikkusele kättesaadavad. Ravimikoodi kasutamine on kohustuslik alates 1. oktoobrist 2005.

Ootame küsimusi ja kommentaare Koodikeskuse töö ning seal avalikustatud andmete kohta Koodikeskuse veebi tagasiside lingi kaudu või e-posti aadressil info@ravimiamet.ee .