• English
 • Eesti

Farmaatsiaterminoloogia

 • Ravimvormid (483)
  • Aurikulaarsed ravimvormid (19)
   Eestikeelne terminIngliskeelne terminDefinitsioonVet
   KõrvakreemEar creamPooltahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm, välisele kuulmekäigule kantav kreem. Vajadusel kasutatakse kreemiga immutatud tampooni.
   Kõrva-/ninatilgad, suspensioonEar/nasal drops, suspensionVedel ravimvorm; suspensioon kõrva- või ninatilkadena kasutamiseks. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui puudub üks kindel ravimpreparaadi manustamisviis.
   Kõrva-/silma-/ ninatilgad, lahusEar/eye/nasal drops, solutionVedel steriilne ravimvorm; lahus kasutamiseks kõrva-, silma-, või ninatilkadena. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui puudub üks kindel ravimpreparaadi manustamisviis.
   Kõrva-/silmatilgad, lahusEar/eye drops, solutionVedel steriilne ravimvorm; lahus kasutamiseks kõrva- või silmatilkadena. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui puudub üks kindel ravimpreparaadi manustamisviis.
   Kõrva-/silmatilgad, suspensioonEar/eye drops, suspensionVedel steriilne ravimvorm; suspensioon kõrva- või silmatilkadena kasutamiseks. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui puudub üks kindel ravimpreparaadi manustamisviis.
   KõrvageelEar gelPooltahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm, välisele kuulmekäigule kantav geel. Vajadusel kasutatakse geeliga immutatud tampooni.
   KõrvaloputusemulsioonEar wash, emulsionVedel ühe- või mitmeannuseline ravimvorm, füsioloogilistes piirides oleva pH väärtusega õlivesiemulsioon välise kuulmekäigu puhastamiseks.
   KõrvaloputuslahusEar wash, solutionVedel ühe- või mitmeannuseline ravimvorm, füsioloogilistes piirides oleva pH väärtusega vesilahus välise kuulmekäigu puhastamiseks.
   KõrvapulberEar powderTahke mitmeannuseline ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest tahket toimeainet sisaldavast välisele kuulmekäigule kantavast pulbrist. Pakendile on paigaldatud sobiv aplikaator või puhumisseade.
   KõrvapulkEar stickTahke üheannuseline koonilise kujuga ravimvorm välisesse kuulmekäiku panemiseks, kus see sulab või lahustub.
   KõrvasalvEar ointmentPooltahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm, välisele kuulmekäigule kantav salv. Vajadusel kasutatakse salviga immutatud tampooni.
   Kõrvasprei, emulsioonEar spray, emulsionVedel mitmeannuseline ravimvorm, välisele kuulmekäigule pihustatav ravimemulsioon. Pakendatud spreipumbaga pakendisse või spreiklapiga varustatud rõhu all olevasse pakendisse.
   Kõrvasprei, lahusEar spray, solutionVedel mitmeannuseline ravimvorm, välisele kuulmekäigule pihustatav ravimlahus. Pakendatud spreipumbaga pakendisse või spreiklapiga varustatud rõhu all olevasse pakendisse.
   Kõrvasprei, suspensioonEar spray, suspensionVedel mitmeannuseline ravimvorm, välisele kuulmekäigule pihustatav ravimsuspensioon. Pakendatud spreipumbaga pakendisse või spreiklapiga varustatud rõhu all olevasse pakendisse.
   KõrvatampoonEar tamponTahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm määratud ajaks välisesse kuulmekäiku panemiseks. Koosneb ühe või mitme toimeainega immutatud sobivast materjalist tampoonist.
   Kõrvatilgad, emulsioonEar drops, emulsionVedel ühe- või mitmeannuseline ravimvorm, välisele kuulmekäigule kantav emulsioon. Mitmeannuselised pakendid võivad olla pakendi juurde kuuluva või eraldi soetatava tilgutiga. Tilku ei manustata tingimata tilga kaupa vaid võib manustada ka suurema kogusena
   Kõrvatilgad, lahusEar drops, solutionVedel ühe- või mitmeannuseline ravimvorm, välisele kuulmekäigule kantav vesi- või õlilahus. Mitmeannuselised pakendid võivad olla pakendi juurde kuuluva või eraldi soetatava tilgutiga. Tilku ei manustata tingimata tilga kaupa vaid võib manustada ka suurema kogusena.
   Kõrvatilgad, suspensioonEar drops, suspensionVedel ühe- või mitmeannuseline ravimvorm, välisele kuulmekäigule kantav vesi- või õlisuspensioon. Mitmeannuselised pakendid võivad olla pakendi juurde kuuluva või eraldi soetatava tilgutiga. Tilku ei manustata tingimata tilga kaupa vaid võib manustada ka suurema kogusena.
   Kõrvatilgad, suspensioonipulberEar drops, powder for suspensionTahke, ühest või mitmest pulbrist (k.a külmkuivatatud pulbrid) koosnev ravimvorm, mille dispergeerimisel ettenähtud vedelikus saadakse kõrvatilkade suspensioon.
  • Dentaalsed ravimvormid (16)
   Eestikeelne terminIngliskeelne terminDefinitsioonVet
   DentaalpastaDental pastePooltahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm, mis koosneb sobivas aluses peendispergeeritud tahketest osakestest. Manustatakse hammastele ja/või hammastesse või hambanärvidele ja/või nende ümbrusesse. Terminit ei kasutata hambapasta kohta.
   HambaemulsioonDental emulsionEmulsioonist koosnev vedel mitmeannuseline ravimvorm, mida manustatakse hammastele ja igemetele.
   HambageelDental gelHüdrofiilsest geelist koosnev pooltahke ravimvorm, mida manustatakse hammastele ning igemetele hõõrudes.
   Hambageeli pulberPowder for dental gelTahke ühest või mitmest pulbrist koosnev ravimvorm, mille segamisel ettenähtud vedeliku või geeliga saadakse hambageel.
   HambalahusDental solutionLahusest koosnev vedel mitmeannuseline ravimvorm, mida manustatakse hammastele ja igemetele.
   Hambalahuse pulberPowder for dental solutionTahke ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest pulbrist (k.a. külmkuivatatud pulbrid), mille lahustamisel ettenähtud vedelikus saadakse hambalahus.
   HambapastaToothpasteHüdrofiilsest pastast koosnev pooltahke mitmeannuseline ravimvorm, mida manustatakse hammastele hõõrudes.
   HambapulberDental powderÜhest või mitmest pulbrist koosnev tahke ravimvorm, mida manustatakse hammastele ja igemetele.
   HambapulkDental stickTahke üheannuseline ravimvorm dentaalseks manustamiseks. Ümarvarva kujuline pulk valmistatakse enamasti pressimisel või vormivalamisel.
   HambasuspensioonDental suspensionSuspensioonist koosnev vedel mitmeannuseline ravimvorm, mida manustatakse hammastele ja igemetele.
   Hambatsemendi lahusSolution for dental cementVedel ravimvorm; hambatsemendi valmistamiseks kasutatav lahus
   Hambatsemendi pulberPowder for dental cementHambatsemendi valmistamiseks kasutatav pulber.
   HambatsementDental cementPooltahke ravimvorm, mis hammaste sisse või peale kantuna kõvastub ning moodustab plommi või sideme.
   PeriodontaalgeelPeriodontal gelPooltahke ravimvorm; geel, mida manustatakse hamba ja igeme vahelisse taskusse.
   PeriodontaalinsertPeriodontal insertTahke üheannuseline ravimvorm, mis koosneb igemetaskusse viidavast ravimpanusest. Biolagunev insert on toimeainet aeglaselt vabastav ravimleht.
   PeriodontaalpulberPeriodontal powderÜhest või mitmest pulbrist koosnev tahke ravimvorm, mida manustatakse hambataskusse/periodontaalmembraanile.
  • Endotservikaalsed ravimvormid (2)
   Eestikeelne terminIngliskeelne terminDefinitsioonVet
   EndotservikaalgeelEndocervical gelPooltahke ravimvorm; sobiva aplikaatori abil endotservikaalseks manustamiseks mõeldud geel.
   Endotservikaalgeeli pulberPowder for endocervical gelTahke ühest või mitmest pulbrist koosnev ravimvorm, mille segamisel ettenähtud vedeliku või geeliga saadakse endotservikaalgeel.
  • Gastraalsed ravimvormid (1)
   Eestikeelne terminIngliskeelne terminDefinitsioonVet
   MaoloputuslahusStomach irrigationVedel steriilne vesilahusel baseeruv ravimvorm mao loputamiseks.
  • Gastrointestinaalsed ravimvormid (3)
   Eestikeelne terminIngliskeelne terminDefinitsioonVet
   GastrointestinaalemulsioonGastroenteral emulsionEmulsioonist koosnev vedel ravimvorm, mida manustatakse sobiva aplikaatori abil makku või kaksteistsõrmiksoolde.
   GastrointestinaallahusGastroenteral solutionLahusest koosnev vedel ravimvorm, mida manustatakse sobiva aplikaatori abil makku või kaksteistsõrmiksoolde.
   GastrointestinaalsuspensioonGastroenteral suspensionSuspensioonist koosnev vedel ravimvorm, mida manustatakse sobiva aplikaatori abil makku või kaksteistsõrmiksoolde.
  • Intestinaalsed ravimvormid (1)
   Eestikeelne terminIngliskeelne terminDefinitsioonVet*
   IntestinaalgeelIntestinal gelPooltahke ravimvorm; geel mida manustatakse soolestikku.
  • Intramammaarsed ravimvormid (6)
   Eestikeelne terminIngliskeelne terminDefinitsioonVet
   IntramammaaremulsioonIntramammary emulsionVedel steriilne ravimvorm veterinaarias kasutamiseks, üht või mitut toimeainet sisaldav emulsioon intramammaarseks manustamiseks. Pakendatud udarasüstaldesse, mida kasutatakse ühekordseks emulsiooni viimiseks nisajuhasse. vet
   IntramammaargeelIntramammary gelvet
   IntramammaarlahusIntramammary solutionVedel steriilne ravimvorm veterinaarias kasutamiseks, üht või mitut toimeainet sisaldav lahus intramammaarseks manustamiseks. Pakendatud udarasüstaldesse, mida kasutatakse ühekordseks lahuse viimiseks nisajuhasse.vet
   IntramammaarsalvIntramammary ointmentPooltahke steriilne ravimvorm veterinaarias kasutamiseks, üht või mitut dispergeeritud toimeainet sisaldav salv intramammaarseks manustamiseks. Pakendatud udarasüstaldesse, mida kasutatakse ühekordseks salvi viimiseks nisajuhasse. vet
   IntramammaarsuspensioonIntramammary suspensionVedel steriilne ravimvorm veterinaarias kasutamiseks, üht või mitut sobivas kandjas dispergeeritud toimeainet sisaldav suspensioon intramammaarseks manustamiseks. Pakendatud udarasüstaldesse, mida kasutatakse ühekordseks suspensiooni viimiseks nisajuhasse.vet
   NisapulkTeat stickTahke üheannuseline ravimvorm looma nisajuhasse paigutamiseks, kus see sulab või lahustub.vet
  • Intraperitoneaalsed ravimvormid (3)
   Eestikeelne terminIngliskeelne terminDefinitsioonVet
   IntraperitoneaallahusIntraperitoneal solutionIntraperitoneaalseks kasutamiseks mõeldud steriilne lahus. Terminit ei kasutata peritoneaaldialüüsilahuse kohta.
   PeritoneaaldialüüsilahusSolution for peritoneal dialysisSteriilne vesilahus intraperitoneaalseks manustamiseks. Lahus sisaldab elektrolüüte kontsentratsioonis, mis on ligilähedane plasma elektrolüütilisele koostisele, ja erinevas kontsentratsioonis glükoosi või teisi sobivaid osmootseid aineid.
   Peritoneaaldialüüsilahuse kontsentraatConcentrate for solution for peritoneal dialysisVedel steriilne ravimvorm, mille lahjendamisel ettenähtud vedelikus saadakse peritoneaaldialüüsilahus.
  • Intrauteriinsed ravimvormid (7)
   Eestikeelne terminIngliskeelne terminDefinitsioonVet
   IntrauteriinemulsioonIntrauterine emulsionVedel ravimvorm veterinaarias kasutamiseks, emulsioon intrauteeriinseks kasutamiseks.vet
   IntrauteriinkapselIntrauterine capsuleTahke üheannuseline ravimvorm pehmekapslina veterinaarias kasutamiseks, mis sisaldab vedelat või poolvedelat ravimvormi intrauteriinseks manustamiseks. Termin hõlmab ka toimeainet pikema aja vältel vabastavaid ravimvorme.vet
   IntrauteriinlahusIntrauterine solutionVedel ravimvorm veterinaarias kasutamiseks, lahus intrauteeriinseks kasutamiseks.vet
   Intrauteriinne ravivahendIntrauterine delivery systemTahke üheannuseline manustamissüsteem ravimi intrauteriinseks manustamiseks. Süsteem vabastab toimeaine(d) pikema aja vältel.
   IntrauteriinsuspensioonIntrauterine suspensionVedel ravimvorm veterinaarias kasutamiseks, suspensioon intrauteeriinseks kasutamiseks.vet
   IntrauteriintablettIntrauterine tabletTahke üheannuseline ravimvorm veterinaarias kasutamiseks, kokkupressimisel või vormivalamisel valmistatud emakasse manustamiseks sobiva suuruse ja kujuga tablett. Termin hõlmab ka toimeainet pikema aja vältel vabastavaid ravimvorme.vet
   IntrauteriinvahtIntrauterine foamvet
  • Intravesikaalsed/uretraalsed ravimvormid (13)
   Eestikeelne terminIngliskeelne terminDefinitsioonVet
   Intravesikaal- /süstelahusIntravesical solution/solution for injectionVedel steriilne ravimvorm, lahus intravesikaalseks manustamiseks või süstimiseks. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui puudub üks kindel ravimpreparaadi manustamisviis.
   Intravesikaal- /süstelahuse pulberPowder for intravesical solution/solution for injectionTahke steriilne ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest pulbrist (k.a. külmkuivatatud pulbrid), mille lahustamisel ettenähtud vedelikus saadakse intravesikaal-/süstelahus.Terminit kasutatakse ainult juhul, kui puudub üks kindel ravimpreparaadi manustamisviis.
   IntravesikaallahusIntravesical solutionVesilahus intravesikaalseks manustamiseks sobiva aplikaatori abil. Terminit ei kasutata põieloputuslahuse kohta.
   Intravesikaallahuse kontsentraatConcentrate for intravesical solutionVedel ravimvorm, mille lahjendamisel ettenähtud vedelikus saadakse intravesikaallahus.
   Intravesikaallahuse pulberPowder for intravesical solutionTahke ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest pulbrist (k.a. külmkuivatatud pulbrid), mille lahustamisel ettenähtud vedelikus saadakse intravesikaallahus.
   IntravesikaalsuspensioonIntravesical suspensionVedel ravimvorm, sobiva aplikaatori abil kusepõide manustamiseks mõeldud väikese mahuline suspensioon
   Intravesikaalsuspensiooni kontsentraadi pulberPowder for concentrate for intravesical suspensionTahke steriilne ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest pulbrist (k.a. külmkuivatatud pulbrid), mille dispergeerimisel ettenähtud vedelikus saadakse intravesikaalsuspensiooni kontsentraat. Saadud kontsentraati peab veelkord lahjendama enne intravesikaalsuspensioonina manustamist. Terminit kasutatakse ainult juhul kui ohutuse tagamiseks peab mõlemad lahjendamised alati läbi viima enne manustamist.
   Intravesikaalsuspensiooni pulberPowder for intravesical suspensionTahke ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest pulbrist (k.a. külmkuivatatud pulbrid), mille dispergeerimisel ettenähtud vedelikus saadakse intravesikaalsuspensioon.
   PõieloputuslahusBladder irrigationSteriilne ravimvorm, steriliseeritud vesi või vesilahus kusepõie loputamiseks.
   Põieloputuslahuse pulberPowder for bladder irrigationTahke steriilne ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest tahket toimeainet sisaldavast pulbrist, mille steriilses vees lahustamisel saadakse põieloputuslahus.
   UretraalemulsioonUrethral emulsionVedel ravimvorm, sobiva aplikaatoriga pakendis olev emulsioon, mida manustatakse uretraalselt.
   UretraalgeelUrethral gelPooltahke ravimvorm, sobiva aplikaatori abil uretraalselt manustatav geel.
   UretraalpulkUrethral stickTahke üheannuseline steriilne ravimvorm ureetrasse sisestamiseks. Uretraalpulgad on ureetra mõõtmetele vastava suuruse ja kujuga. Valmistatakse pressimisel või vormivalamisel.
  • Kehavälised ravimvormid (9)
   Eestikeelne terminIngliskeelne terminDefinitsioonVet
   Antikoagulant ja veresäilituslahusAnticoagulant and preservative solution for bloodKehavälise verega segatav steriilne vesilahus.
   Elundite säilituslahusSolution for organ preservationSteriilne ravimvorm, mis koosneb elektrolüütide lahusest, kusjuures tüüpiliselt kontsentratsioonis, mis on lähedane elektrolüütide intratsellulaarsele koostisele. Lahust kasutatakse imetajatele siiratavate organite säilitamiseks, kaitsmiseks ja/või perfusiooniks.
   HemodiafiltratsioonilahusSolution for haemodiafiltrationSteriilne vesilahus parenteraalseks manustamiseks. Lahus sisaldab elektrolüüte kontsentratsioonis, mis on ligilähedane plasma elektrolüütilisele koostisele. Võib olla lisatud glükoosi.
   Hemodialüüsi-/ hemofiltratsioonilahusSolution for haemodialysis/haemofiltrationTerminit kasutatakse ainult juhul, kui puudub üks kindel ravimpreparaadi manustamisviis.
   HemodialüüsilahusSolution for haemodialysisElektrolüütide vesilahus, kus elektrolüütide kontsentratsioon on ligilähedane plasma elektrolüütilisele koostisele. Võib olla lisatud glükoosi.
   Hemodialüüsilahuse kontsentraadi pulberPowder for concentrate for solution for haemodialysisTahke steriilne ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest pulbrist (k.a külmkuivatatud pulbrid), mille lahustamisel ettenähtud vedelikus saadakse hemodialüüsilahuse kontsentraat. Saadud kontsentraati peab veelkord lahjendama enne hemodialüüsilahusena manustamist. Terminit kasutatakse ainult juhul kui ohutuse tagamiseks peab mõlemad lahjendamised alati läbi viima enne manustamist.
   Hemodialüüsilahuse kontsentraatConcentrate for solution for haemodialysisElektrolüütide vesilahus, millest vastava kvaliteediga veega lahjendamisel saadakse hemodialüüsilahus. Võib olla lisatud glükoosi.
   HemofiltratsioonilahusSolution for haemofiltrationSteriilne vesilahus parenteraalseks manustamiseks. Lahus sisaldab elektrolüüte kontsentratsioonis, mis on ligilähedane plasma elektrolüütilisele koostisele. Võib olla lisatud glükoosi.
   Verefraktsiooni modifitseerimislahusSolution for blood fraction modificationSteriilne ravimvorm, mida kasutatakse patsiendi vere fraktsiooni kehavälise modifitseerimise juures. Pärast modifitseerimist viiakse veri tagasi organismi.
  • Keskkonnakaudsed ravimvormid (15)
   Eestikeelne terminIngliskeelne terminDefinitsioonVet
   Kalade ravilahuse kontsentraatConcentrate for solution for fish treatmentVedel ravimvorm, mille lahjendamisel saadakse lahus kalade ravimiseks immersioonil.vet
   Kalade ravilahuse pulberPowder for solution for fish treatmentPulber lahuse valmistamiseks, et saadalahus kalade ravimiseks immersioonil.vet
   Kalade ravisuspensiooni pulberPowder for suspension for fish treatmentTahke ravimvorm veterinaaarias kasutamiseks, mis koosneb ühest või mitmest pulbrist (k.a. Külmkuivatatud pulbrid), mille dispergeerimisel ettenähtud vedelikus saadakse suspensioon kalade ravimiseks immersioonil.vet
   Mesilaste suitsupaberBee smoke paperTahke ravimvorm veterinaarias kasutamiseks; immutatud paber, mille süütamisel eraldub üht või mitut toimeainet sisaldav suits.vet
   Mesilaste suitsupulkBee smoke stickTahke ravimvorm veterinaarias kasutamiseks, mille süütamisel eraldub üht või mitut toimeainet sisaldav suits.vet
   NebuliseerimislahusNebulisation solutionVedel ravimvorm veterinaarias kasutamiseks; nebulisaatoris aorosooliks muudetav üht või mitut toimeainet sisaldav lahus massmedikatsiooniks. Üksikloomade raviks mõeldud ravimvormide osas vt inhaleeritavad ravimvormid.vet
   Taru ravimdispersioonBee-hive dispersionVedel ravimvorm tarus kasutamiseks, mis koosneb kahest või enamast faasist, millest vähemalt üks on dispergeeritud vedelas faasis. Toimeaine(d) vabaneb(vad) dispersioonist aurustumisel või füüsilisel kontaktil tavaliselt pikema aja vältel. Dispersiooni täpne manustamisviis on kirjeldatud ravimiinfos. Terminit "dispersioon" kasutatakse ainult juhul kui terminid "suspensioon" ja "emulsioon" ei ole kohased.vet
   Taru ravimdispersiooni lahusSolution for bee-hive dispersionVedel ravimvorm; lahus taru ravimdispersiooni valmistamiseks.vet
   Taru ravimdispersiooni pulberPowder for bee-hive dispersionTahke ühest või mitmest pulbrist (k.a. külmkuivatatud pulbrid) koosnev ravimvorm, mille segamisel ettenähtud vedelikuga saadakse taru ravimdispersioon.vet
   Taru ravimgeelBee-hive gelPooltahke mitmeannuseline ravimvorm veterinaarias kasutamiseks; geel, millest toimeaine vabanemine toimub aurustumise või füüsilise kontakti teel pikema aja vältel.vet
   Taru ravimlahusBee-hive solutionVedel ravimvorm tarus kasutamiseks; lahus, millest toimeaine(d) vabaneb(vad) aurustumisel või füüsilisel kontaktil tavaliselt pikema aja vältel. Lahuse täpne manustamisviis on kirjeldatud ravimiinfos.vet
   Taru ravimlahuse lahusSolution for bee-hive solutionVedel ravimvorm; lahus taru ravimlahuse valmistamiseks.vet
   Taru ravimlahuse pulberPowder for bee-hive solutionTahke ühest või mitmest pulbrist (k.a. külmkuivatatud pulbrid) koosnev ravimvorm, mille lahustamisel ettenähtud vedelikus saadakse taru ravimlahus.vet
   Taru ravimribaBee-hive stripTahke ravimvorm veterinaarias kasutamiseks, mis koosneb toimeaine(te)ga immutatud maatriksist, millest toimeaine vabaneb aurustumisel või füüsilisel kontaktil pikema aja vältel. Kõik spetsiifilised nõuded taru ravimriba asetamiseks on toodud ravimiinfos.vet
   Taru ravimribalahusSolution for bee-hive stripVedel ravimvorm, absorbendi immutamiseks taru ravimriba valmistamisel kasutatav lahus. Taru ravimriba kasutatakse tavaliselt kohe pärast immutamist.vet
  • Kutaansed/transdermaalsed ravimvormid (67)
   Eestikeelne terminIngliskeelne terminDefinitsioonVet
   GeelGelPooltahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm. Toimeaine(d) on lahustunud või dispergeeritud sobiva geelistaja abil geelistatud ühefaasilises vedelikaluses, mis võib olla nii hüdrofiilne kui ka hüdrofoobne. Manustatakse nahale. Teatud juhtudel võib esineda ka toimeaine transdermaalne imendumine.
   Geeli geelGel for gelPooltahke ravimvorm; geel, mida kasutatakse kutaanse geeli valmistamiseks.
   Geeli pulberPowder for gelTahke ühest või mitmest pulbrist koosnev ravimvorm, mille segamisel ettenähtud vedeliku või geeliga saadakse kutaanne geel.
   Immutatud haavasideImpregnated dressingMarli või mõne muu sobiva materjali tükk või riba, mis on immutatud vedela või poolvedela ravimpreaparaadiga ning mõeldud kutaanseks manustamiseks.
   IontoforeesilahusSolution for iontophoresisVesilahus transdermaalseks manustamiseks iontoforeesil.
   Iontoforeesilahuse pulberPowder for solution for iontophoresisTahke ravimvorm. Pulber, millest ettenähtud vedelikus lahustades saadakse iontoforeesilahus. Terminit kasutatakse ka lüofiliseeritud pulbrite kohta.
   KastutusemulsioonDip emulsionVedel ravimvorm veterinaarias kasutamiseks; emulsioon, mida manustatakse, kastes teatud kehapiirkonda emulsiooni.vet
   Kastutusemulsiooni kontsentraatConcentrate for dip emulsionVedel ravimvorm, mille lahjendamisel ettenähtud vedelikus saadakse kastutusemulsioon.vet
   KastutuslahusDip solutionVedel ravimvorm veterinaarias kasutamiseks, mida manustatakse, kastes teatud kehapiirkonda lahusesse.vet
   Kastutuslahuse kontsentraatConcentrate for dip solutionVedel ravimvorm, mille lahjendamisel ettenähtud vedelikus saadakse kastutuslahus.vet
   Kastutuslahuse pulberPowder for dip solutionTahke ravimvorm veterinaarias kasutamiseks, mis koosneb ühest või mitmest pulbrist (k.a. külmkuivatatud pulbrid), mille lahustamisel ettenähtud vedelikus saadakse kastutuslahus.vet
   KastutussuspensioonDip suspensionVedel ravimvorm veterinaarias kasutamiseks; suspensioon, mida manustatakse, kastes teatud kehapiirkonda suspensiooni.vet
   Kastutussuspensiooni kontsentraatConcentrate for dip suspensionVedel ravimvorm, mille lahjendamisel ettenähtud vedelikus saadakse kastutussuspensioon.vet
   KolloodiumCollodionVedel ravimvorm, mis enamasti sisaldab püroksüliini segus eetri ja etanooliga. Nahale kandes moodustab manustamiskohal elastse kile.
   KreemCreamÜksteises dispergeeritud lipofiilsest ja vesifaasist koosnev pooltahke ühe- või mitmeannuseline homogeenne ravimvorm. Toimeaine(d) on lahustunud või dispergeeritud aluses, mis võib olla nii hüdrofiilne kui ka hüdrofoobne. Manustatakse nahale. Teatud juhtudel võib esineda ka toimeaine transdermaalne imendumine.
   KriipsuemulsioonPour-on emulsionVedel ravimvorm, nahale valatav emulsioon, mida kasutatakse ekto- ja/või endoparasiitide nakkuse ennetamiseks ja raviks loomadel. Kriipsuemulsioone kasutatakse tavaliselt suuremates kogustes kui 5 ml.vet
   KriipsulahusPour-on solutionVedel ravimvorm, nahale valatav lahus, mida kasutatakse ekto- ja/või endoparasiitide nakkuse ennetamiseks ja raviks loomadel. Kriipsulahuseid kasutatakse tavaliselt suuremates kogustes kui 5 ml.vet
   KriipsususpensioonPour-on suspensionVedel ravimvorm, nahale valatav suspensioon, mida kasutatakse ekto- ja/või endoparasiitide nakkuse ennetamiseks ja raviks loomadel. Kriipsususpensioone kasutatakse tavaliselt suuremates kogustes kui 5 ml.vet
   KõrvalipikEar tagVastava vahendi külge kinnitatud ühe või mitme toimeainega immutatud maatriks, mis kinnitatakse looma kõrva külge. Toimeaine(d) vabanevad difusioonil, mehaaniliselt või aurustudes pikema aja vältel.vet
   Naha skarifikatsioonitesti lahusSolution for skin-scratch testSkarifikatsioonitesti tegemisel kasutatav allergeen.
   Naha torketesti lahusSolution for skin-prick testTorketesti tegemisel kasutatav allergeen.
   Naha torketesti lahuse pulberPowder for solution for skin-prick testTahke ühest või mitmest pulbrist (k.a külmkuivatatud pulbrid) koosnev ravimvorm, mille lahustamisel ettenähtud vedelikus saadakse naha torketesti lahus.
   Naha-/ninasalvCutaneous/nasal ointmentPooltahke ravimvorm; salv kutaanseks või nasaalseks kasutamiseks. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui puudub üks kindel ravimpreparaadi manustamisviis.
   NahaemulsioonCutaneous emulsionVedel mitmeannuseline ravimvorm, milles toimeaine on vedelal kujul dispergeeritud sobivas lahustis. Manustatakse nahale.
   NahalahusCutaneous solutionVedel mitmeannuseline ravimvorm, mis koosneb toimeainest ja sobivast lahustist. Manustatakse nahale.
   Nahalahus/suuõõnelahuse kontsentraatCutaneous solution/concentrate for oromucosal solutionVedel ravimvorm; lahus kutaanseks kasutamiseks või mille ettenähtud vedelikus lahjendades saadakse suuõõnelahus. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui puudub üks kindel ravimpreparaadi manustamisviis.
   Nahalahuse kontsentraatConcentrate for cutaneous solutionVedel ravimvorm, mille lahjendamisel ettenähtud vedelikus saadakse nahalahus.
   Nahalahuse pulberPowder for cutaneous solutionTahke ravimvorm. Pulber, millest ettenähtud vedelikus lahustades saadakse nahalahus. Terminit kasutatakse ka lüofiliseeritud pulbrite kohta.
   Nahalahuse tablettTablet for cutaneous solutionTahke, enamasti üheannuseline ravimvorm; tablett (enamasti katmata), mille lahustamisel ettenähtud vedelikus saadakse nahalahus.
   NahapastaCutaneous pastePooltahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm, mis koosneb alusest ning suurest hulgast selles dispergeeritud tahke aine osakestest. Manustatakse nahale.
   NahaplaasterCutaneous patchElastne üheannuseline ravimvorm, mis asetatakse kahjustamata nahale lokaalse toime saavutamiseks toimeaine(te) tungimisel läbi naha.
   NahapuistepulberCutaneous powderÜhe- või mitmeannuseline ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest erineva peensusastmega tahkest ainest. Manustatakse nahale. Terminit ei kasutata sprei puhul.
   NahapulkCutaneous stickTahke ravimvorm, enamasti ümarvarva või koonuse kujuline pulk, mida manustatakse nahale lokaalse toime saavutamiseks. Nahapulk võib koosneda üksnes toimeaine(te)st või alusest ja selles lahustunud või dispergeerunud toimeainetest.
   Nahasprei kontsentraat, emulsioonConcentrate for cutaneous spray, emulsionVedel ravimvorm, mille lahjendamisel ettenähtud vedelikus saadakse nahasprei emulsioon.
   Nahasprei, emulsioonCutaneous spray, emulsionMitmeannuseline ravimvorm, mis on emulsioonina rõhu all olevas spreiklapiga või spreipumbaga varustatud pakendis. Manustatakse nahale.
   Nahasprei, lahusCutaneous spray, solutionMitmeannuseline ravimvorm, mis on lahusena rõhu all olevas spreiklapiga või spreipumbaga varustatud pakendis. Manustatakse nahale.
   Nahasprei, pulberCutaneous spray, powderTahke mitmeannuseline ravimvorm, mis on pulbrina rõhu all olevas spreiklapiga või spreipumbaga varustatud pakendis. Manustatakse nahale.
   Nahasprei, salvCutaneous spray, ointmentSalv, mis moodustub vedelast preparaadist manustamise käigus rõhu all olevast spreiklapiga või spreipumbaga varustatud pakendist.
   Nahasprei, suspensioonCutaneous spray, suspensionMitmeannuseline ravimvorm, mis on suspensioonina rõhu all olevas spreiklapiga või spreipumbaga varustatud pakendis. Manustatakse nahale.
   NahasuspensioonCutaneous suspensionVedel mitmeannuseline ravimvorm, milles üks või mitu toimeainet on väikeste osakestena dispergeeritud sobivas lahustis. Manustatakse nahale.
   NahavahtCutaneous foamVedel mitmeannuseline ravimvorm rõhu all olevas aplikaatoriga pakendis, mille abil saab vabastada suure hulga gaasi sisaldavat vahtu, kuhu on dispergeeritud toimeaine(d). Manustatakse nahale.
   NahavedelikCutaneous liquidVedel enamasti mitmeannuseline ravimvorm, mis koosneb ainult vedelast toimeainest. Manustatakse nahale.
   Nisakastutus-/nisasprei lahusTeat dip/spray solutionVedel ravimvorm, mis on kasutatav nisakastutuslahuse või nisasprei lahusenavet
   NisakastutusemulsioonTeat dip emulsionVedel ravimvorm; nisadele manustatav emulsioon. Nisad kastutatakse enne ja vajadusel pärast lüpsi, et vähendada patogeensete mikroorganismide populatsiooni nisade pinnal.vet
   NisakastutuslahusTeat dip solutionVedel ravimvorm; nisadele manustatav lahus. Nisad kastutatakse enne ja vajadusel pärast lüpsi, et vähendada patogeensete mikroorganismide populatsiooni nisade pinnal.vet
   NisakastutussuspensioonTeat dip suspensionVedel ravimvorm; nisadele manustatav suspensioon. Nisad kastutatakse enne ja vajadusel pärast lüpsi, et vähendada patogeensete mikroorganismide populatsiooni nisade pinnal.vet
   Nisasprei, lahusTeat spray solutionVedel ravimvorm; lahus mida pihustatakse nisadele enne ja vajadusel pärast lüpsi, et vähendada patogeensete mikroorganismide populatsiooni nisade pinnal.vet
   Provokatsioonitesti plaasterPlaster for provocation testProvokatsioonitesti tegemisel kasutatav allergeen.
   PuderhautisPoulticePooltahke ravimvorm; hüdrofiilne kuumalt kleepuv alus, milles tahked või vedelad osakesed on dispergeeritud. Puderhautis kantakse enamasti sobivale sidumismaterjalile ning kuumutatakse enne nahale asetamist.
   RavimkaelarihmMedicated collarTahke ravimvorm veterinaarias kasutamiseks; ümber looma kaela paigutatav ühe või mitme toimeainega immutatud maatriks, millest toimeaine(d) vabanevad difusioonil, mehaaniliselt või aurustudes pikema aja vältel.vet
   RavimküünelakkMedicated nail lacquerVedel küüntele kantav ravimvorm, mis moodustab lenduva lahusti aurustumisel laki.
   RavimplaasterMedicated plasterElastne üheannuseline ravimvorm, mis asetatakse nahale enamasti lokaalse toime saavutamiseks. Ravimplaaster koosneb toimeainet sisaldavast kleepuvast alusest, mis on ühtlase kihina jaotatud sobilikust looduslikust või sünteetilisest materjalist valmistatud toetavale kihile. Kleepuv osa on kaetud kaitsematerjaliga, mis eemaldatakse enne ravimplaastri nahale asetamist. Ravimplaastreid valmistatakse väga erineva suurusega, mh suuremate lõigatavate lehtedena.
   RavimripatsMedicated pendantTahke ravimvorm veterinaarias kasutamiseks; vastava vahendi külge kinnitatud ühe või mitme toimeainega immutatud maatriks, mis paigaldatakse näiteks ümber looma kaela. Toimeaine(d) vabanevad difusioonil, mehaaniliselt või aurustudes pikema aja vältelvet
   SalvOintmentPooltahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest toimeainest ning ühefaasilisest alusest. Toimeaine(d) on lahustunud või dispergeeritud aluses, mis võib olla nii hüdrofiilne, hüdrofoobne kui ka vesiemulgeeritud. Manustatakse nahale. Teatud juhtudel võib esineda ka toimeaine transdermaalne imendumine.
   Süste-/naha torketesti lahusSolution for injection/skin-prick testVedel steriilne allergeeni sisaldav lahus, mida kasutatakse naha torketesti või süstena (enamasti intraepidermaalselt) diagnostilisel otstarbel. See võib olla näidustatud ka süstena (enamasti subkutaannse) immunoteraapiaks
   Süste-/nahatorketesti lahuse pulberPowder for solution for injection/skin-prick testTahke steriilne ühest või mitmest pulbrist (k.a. külmkuivatatud pulbrid) koosnev ravimvorm, mille lahustamisel ettenähtud vedelikus saadakse süste-/naha torketesti lahus
   ŠampoonShampooVedel või pooltahke mitmeannuseline ravimvorm, mida manustatakse peanahale hõõrudes ning hiljem loputatakse veega. Veega hõõrudes tekitavad šampoonid enamasti vahtu. Šampoonid on lahused, suspensioonid või emulsioonid, mis sisaldavad pindaktiivseid aineid.
   Transdermaalne geelTransdermal gelPooltahke ühe- või mitmeannuselineravimvorm. Toimeaine(d) on lahustunudvõi dispergeeritud sobiva geelistaja abilgeelistatud ühefaasilises vedelikaluses,mis võib olla kas hüdrofiilne või hüdrofoobne. Transdermaalseid geele kasutatakse transdermaalselt.
   Transdermaalne lahusTransdermal solutionÜhest või mitmest sobivas lahustis lahustatud toimeainest koosnev mitmeannuseline ravimvorm transdermaalseks manustamiseks. Terminit kasutatakse vaid siis, kui terminid „kriipsulahus“, „iontoforeesilahus“, “täpilahus“ ning „transdermaalne sprei, lahus“ ei ole kohased.
   Transdermaalne plaasterTransdermal patchElastne üheannuseline ravimvorm, mida kasutatakse kahjustama nahal, kus toimeaine vabaneb pikema aja jooksul ja avaldab süsteemset toimet. Transdermaalsed plaastrid koosnevad tagalehest, millele on kinnitatud üht või mitut toimeainet sisaldav mahuti ning mille peal on survetundlik liim, mis tagab ravimi adhesiooni nahk. Tagaleht on toimeaine(te)le ning tavaliselt ka veele läbimatu. Mahutisüsteemides võivad toimeained olla lahustunud või dispergeeritud pooltahkes aluses või tahkes polümeermaatriksis, mis on nahast eraldatud vabanemiskiirust mõjutava membraani abil. Survetundlik liim võib olla kantud kogu membraanile või mõnedesse kohtadesse membraanil või ainult membraani ning tagalehe äärele. Maatriksisüsteemid sisaldavad toimeainet tahkes või pooltahkes maatriksis, mille omadused mõjutavad toimeaine difusiooni kiirust nahka. Maatriksisüsteem võib olla ka lahus või dispersioon survetundlikus liimis. Toimeainet vabastav plaastripool on kaetud kaitsva pealistusmaterjaliga, mis enne plaastri nahale asetamist eemaldatakse.
   Transdermaalne salvTransdermal ointmentPooltahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm, mis koosneb ühefaasilisest salvialusest, milles võivad tahked või vedelad ained olla dispergeeritud. Toimeaine(d) on lahustatud või dispergeeritud salvialuses, mis võib olla hüdrofiilne, hüdrofoobne või vees emulgeeritav. Transdermaalseid salve manustatakse nahale süsteemse toime saavutamiseks.
   Transdermaalne sprei, lahusTransdermal spray, solutionMitmeannuseline ravimvorm spreiklapiga rõhukonteineris või spreipumbaga varustatud pakendis. Lahus on ette nähtud transdermaalseks kasutamiseks.
   Transdermaalne süsteemTransdermal systemKomponentide kogum toimeaine transdermaalseks manustamiseks väliste jõudude mõjul (nt eletrivool, keemiline reaktsioon). Terminit ei kasutata transdermaalse plaastri puhul.
   TäpiemulsioonSpot-on emulsionVedel ravimvorm, nahale kindlasse punkti kantav emulsioon, mida kasutatakse ekto- ja/või endoparasiitide nakkuse ennetamiseks ja raviks loomadel. Täpiemulsioone kasutatakse tavaliselt väiksemates kogustes kui 10 ml.vet
   TäpilahusSpot-on solutionVedel ravimvorm, nahale kindlasse punkti kantav lahus, mida kasutatakse ekto- ja/või endoparasiitide nakkuse ennetamiseks ja raviks loomadel. Täpilahuseid kasutatakse tavaliselt väiksemates kogustes kui 10 ml.vet
   TäpisuspensioonSpot-on suspensionVedel ravimvorm, nahale kindlasse punkti kantav suspensioon, mida kasutatakse ekto- ja/või endoparasiitide ärahoidmiseks või nendega nakatunud loomade raviks. Täpisuspensioone kasutatakse tavaliselt väiksemates kogustes kui 10 mlvet
   VannilisandBath additiveTahke, pooltahke või vedel ravimvorm vanniveele lisamiseks.
  • Muud ravimvormid (23)
   Eestikeelne terminIngliskeelne terminDefinitsioonVet
   EpilesionaallahusEpilesional solutionVedel steriilne ravimvorm; lahus mida manustatakse kahjustunud alale
   Epilesionaallahuse pulberPowder for epilesional solutionTahke steriilne ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest pulbrist (k.a. külmkuivatatud pulbrid), mille lahustamisel ettenähtud vedelikus saadakse epilesionaallahus.
   HaavapulkWound stickheannuseline steriilne haava sisestatav ravimvorm. Ümarvarva või koonuse kujuline pulk, kus toimeaine(d) on lahustatud või dispergeeritud sobivas aluses ning mis võib kehatemperatuuril lahustuda või sulada.
   Hambaproteesi lakkDenture lacquerVedel ravimvorm, mis hambaproteesidele kantuna moodustab laki.
   Immutatud tampoonImpregnated padAbsorbeeriva materjali tükk, mis on immutatud toimeainet sisaldava vedelikuga.
   Immutatud tompImpregnated plugTahke (näiteks polüetüleen), enamasti poorsest materjalist tükk, mida on impregneeritud vedela, pooltahke või tahke faasiga. Terminit ei kasutata implantaatide, padjakeste, käsnade ega tampoonide kohta.
   KoeliimSealantVedel rohkem või vähem viskoosne ravimvorm, mida kasutatakse kudede liimimiseks.
   Koeliimi maatriksSealant matrixKoeliimiga või pulbriga, mis moodustab koeliimi sobiva vedelikuga (näiteks verega) kokkupuutes, immutatud või kaetud materjalist koosnev tahke steriilne ravimvorm, mis toimib koeliimina. Materjal võib ise moodustada osa liimist. Tavaliselt maatriks imendub aja jooksul.
   Koeliimi pulberSealant powderTahke steriilne ravimvorm, mis sisaldab pulbrit või pulbrisegu, mis manustatakse otse ettenähtud kohale (näiteks lesioonile) ning mis moodustab hemostaatikumi ja/või koeliimi kokkupuutes sobiva vedelikuga (näiteks verega).
   KoeliimilahusSolution for sealantVedel steriilne ravimvorm; lahus koeliimi valmistamiseks.
   Lahusti, ...Solvent for...Vedel ravimvorm, mis ei sisalda toimeaineid vaid on mõeldud toimeaineid sisaldavate ravimvormide näiteks lahjendamiseks, lahustamiseks või dispergeerimiseks. Termin hõlmab kõiki selliseid abiaineid ning täpne spetsifikatsioon (näiteks steriilsusnõue) sõltub lõppproduktist ning selle kasutamisest.
   LoputuslahusIrrigation solutionSteriilne suurekoguseline vesilahusel baseeruv ravimvorm, mida kasutatakse kehaõõne, haavade ja pindade loputamiseks, nt kirurgiliste protseduuride ajal. Võib olla toimeaine(te), elektrolüütide või osmootselt aktiivse(te) aine(te) lahus süstevees või süstevesi ise.
   Pulber koeliimi valmistamiseksPowder for sealantTahke ühest või mitmest pulbrist (k.a külmkuivatatud pulbrid) koosnev ravimvorm, mille lahustamisel ettenähtud vedelikus saadakse koeliim. Antud termin ei ole samaväärne terminiga"koeliimi pulber".
   Radiofarmatseutiline komplektKit for radiopharmaceutical preparationToode, millest enamasti enne manustamist moodustatakse lõplik radiofarmatseutikum või mida kombineeritakse radionukliididega, et saada lõplik radiofarmatseutikum. Kui toote radiofarmatseutiline olemus on üheselt mõistetav, siis võib sõna "radiofarmatseutiline" ära jätta. Kombinatsioone teiste standardterminitega ei ole soovitatav kasutada.
   Radiofarmatseutiline prekursorRadiopharmaceutical precursorRadionukliid, mis on toodetud teise aine manustamiseelseks radiomärgistamiseks.
   Radiofarmatseutilise prekursori lahusRadiopharmaceutical precursor, solutionVedel ravimvorm; radionukliidi sisaldav lahus, mis on toodetud teise aine manustamiseelseks radiomärgistamiseks.
   RadionukliidgeneraatorRadionuclide generatorSüsteem, mis sisaldab fikseeritud emaradionukliidi, millest toodetakse tütarradionukliid, mis eraldatakse elueerimisel või mõnel muul meetodil ning kasutatakse radiofarmatseutikumis.
   RavimkotikePouchÜheannuseline kehaõõnde paigutatav üht või mitut toimeainet vabastav kotike.
   RavimkäsnMedicated spongeToimeaine(te)ga immutatud käsn. Rakendatavad on erinevad manustamisviisid.
   RavimniitMedicated threadBiolagunev või mittelagunev ravimniit, mis on immutatud toimeaine(te)ga.
   Spreiemulsiooni kontsentraatConcentrate for spray emulsionvet
   SpreilahusSolution for sprayVedel ravimvorm; sprei valmistamise lahus.
   SpreisuspensioonSuspension for sprayVedel ravimvorm; sprei valmistamise suspensioon.
  • Nasaalsed ravimvormid (24)
   Eestikeelne terminIngliskeelne terminDefinitsioonVet
   EndosinusiaallahusEndosinusial solutionVedel ravimvorm; lahus, mida manustatakse ninakõrvalurgetesse paikse toime saamiseks
   Endosinusiaallahuse pulberPowder for endosinusial solutionTahke ühest või mitmest pulbrist (k.a külmkuivatatud pulbrid) koosnev ravimvorm, mille lahustamisel ettenähtud vedelikus saadakse endosinusiaallahus.
   Endosinusiaalne loputussuspensioonEndosinusial wash, suspensionVedel ravimvorm; suspensioon ninakõrvalurgete puhastamiseks.
   Kuristus-/ninaloputuslahusGargle/nasal washVedel ravimvorm; lahus mida kasutatakse kuristamiseks või ninaloputuseks. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui puudub üks kindel ravimpreparaadi manustamisviis.
   Nina-/suuõõnelahusNasal/oromucosal solutionVedel ravimvorm; lahus nasaalseks või ormukosaalseks manustamiseks. Termin ei hõlma termineid "Nina-/suuõõnesprei, lahus" ega "Ninasprei, lahus/suuõõnelahus". Terminit kasutatakse ainult juhul, kui puudub üks kindel ravimpreparaadi manustamisviis.
   Nina-/suuõõnesprei, lahusNasal/oromucosal spray, solutionVedel ravimvorm; lahus nasaalseks või oromukosaalseks kasutamiseks. Pakendatud mõõteklapiga või ilma selleta rõhu all olevasse pakendisse või spreipumbaga pakendisse. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui puudub üks kindel ravimpreparaadi manustamisviis.
   NinageelNasal gelPooltahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm; hüdrofiilne geel, mida manustatakse ninna lokaalse toime saavutamiseks. Tavaliselt pakendatud ninaaplikaatoriga tuubi.
   NinakreemNasal creamPooltahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm; õlivesi-tüüpi kreem, mida manustatakse ninna lokaalse toime saavutamiseks. Tavaliselt pakendatud ninaaplikaatoriga tuubi.
   NinaloputuslahusNasal washVedel ühe- või mitmeannuseline ravimvorm; enamasti isotooniline lahus ninaõõne puhastamiseks.
   NinapulberNasal powderTahke mitmeannuseline ravimvorm; üht või mitut tahket toimeainet sisaldav ninaõõnde pihustatav pulber.
   NinapulkNasal stickTahke üheannuseline enamasti ümarvarva või koonuse kujuline ravimvorm, mida manustatakse nasaalselt lokaalse toime saavutamiseks.
   NinasalvNasal ointmentPooltahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm; salv, mida manustatakse ninna lokaalse toime saavutamiseks. Tavaliselt pakendatud ninaaplikaatoriga tuubi.
   Ninasprei, emulsioonNasal spray, emulsionVedel ühe- või mitmeannuseline ravimvorm; nasaalseks manustamiseks mõeldud emulsioon. Pakendatud mõõteklapiga või ilma selleta rõhu all olevasse pakendisse või spreipumbaga (või mõne teise spreid tekitava vahendiga) pakendisse.
   Ninasprei, lahusNasal spray, solutionVedel ühe- või mitmeannuseline ravimvorm; nasaalseks manustamiseks mõeldud lahus. Pakendatud mõõteklapiga või ilma selleta rõhu all olevasse pakendisse või spreipumbaga (või mõne teise spreid tekitava vahendiga) pakendisse.
   Ninasprei, lahus/suuõõnelahusNasal spray, solution/oromucosal solutionVedel ravimvorm; lahus ninasprei või oromukosaal lahusena kasutamiseks. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui puudub üks kindel ravimpreparaadi manustamisviis.
   Ninasprei, lahuse pulberNasal spray, powder for solutionTahke ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest pulbrist (k.a. külmkuivatatud pulbrid), mille lahustamisel ettenähtud vedelikus saadakse ninasprei lahus.
   Ninasprei, suspensioonNasal spray, suspensionVedel ühe- või mitmeannuseline ravimvorm; nasaalseks manustamiseks mõeldud suspensioon. Pakendatud mõõteklapiga või ilma selleta rõhu all olevasse pakendisse või spreipumbaga (või mõne teise spreid tekitava vahendiga) pakendisse.
   Ninasprei, suspensiooni lüofilisaatNasal spray, lyophilisate for suspensionTahke ravimvorm veterinaarias kasutamiseks; külmkuivatatud pulber, mille dispergeerimisel ettenähtud vedelikus saadakse ninasprei, suspensioon.vet
   Ninatilgad, emulsioonNasal drops, emulsionVedel ühe- või mitmeannuseline ravimvorm; sobiva aplikaatori abil ninna manustatav emulsioon.
   Ninatilgad, lahusNasal drops, solutionVedel ühe- või mitmeannuseline ravimvorm; sobiva aplikaatori abil ninna manustatav lahus.
   Ninatilgad, lahuse pulberNasal drops, powder for solutionTahke ühest või mitmest pulbrist (k.a külmkuivatatud pulbrid) koosnev ravimvorm, mille lahustamisel ettenähtud vedelikus saadakse ninatilkade lahus.
   Ninatilgad, suspensioonNasal drops, suspensionVedel ühe- või mitmeannuseline ravimvorm; sobiva aplikaatori abil ninna manustatav suspensioon.
   Ninatilgad, suspensiooni lüofilisaatNasal drops, lyophilisate for suspensionTahke ravimvorm veterinaarias kasutamiseks; külmkuivatatud pulber mille dispergeerimisel ettenähtud vedelikus saadakse ninatilkade suspensioonvet
   Provokatsioonitesti lahusSolution for provocation testAllergeen, mis on ettenähtud provokatsioonitesti läbiviimiseks manustatuna ninna, silma või bronhidesse.
  • Okulaarsed ravimvormid (21)
   Eestikeelne terminIngliskeelne terminDefinitsioonVet
   Intraokulaarne instillatsioonilahusIntraocular instillation solutionVedel steriilne ravimvorm, lahus mida tilgutatakse silma sisse. Termin ei hõlma termineid "silmatilgad, lahus" ning "Intraokulaarne loputuslahus".
   Intraokulaarne loputuslahusSolution for intraocular irrigationSteriilne ravimvorm, lahus, mis on mõeldud ühe või mitme silma sisestruktuuri loputamiseks, näiteks kirurgiliste protseduuride ajal.
   Intraokulaarse instillatsioonilahuse pulberPowder for intraocular instillation solutionTahke ühest või mitmest pulbrist (k.a külmkuivatatud pulbrid) koosnev ravimvorm, mille lahustamisel ettenähtud vedelikus saadakse intraokulaarne instillatsioonilahus.
   Intraokulaarse loputuslahuse kontsentraatConcentrate for solution for intraocular irrigationVedel steriilne ravimvorm, mille lahjendamisel ettenähtud vedelikus saadakse intraokulaarne loputuslahus.
   Intraokulaarse loputuslahuse lahustiSolvent for solution for intraocular irrigationVedel steriilne ravimvorm, mis ei sisalda toimeaineid vaid on mõeldud intraokulaarse loputuslahuse valmistamiseks.
   Intraokulaarse loputuslahuse pulberPowder for solution for intraocular irrigationTahke, steriilne, ühte või mitut pulbrit (sh külmkuivatatud pulbrid) sisaldav ravimvorm, mille lahustamisel ettenähtud vedelikus saadakse intraokulaarne loputuslahus.
   Kõrva-/silmasalvEar/eye ointmentPooltahke ravimvorm, salv aurikulaarseks või okulaarseks kasutamiseks. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui puudub üks kindel ravimpreparaadi manustamisviis.
   SilmageelEye gelSteriilsest geelist koosnev pooltahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm, mida manustatakse silma. Võib olla pakendatud kokkupigistatavatesse kanüüliga tuubidesse, mis sisaldavad kuni 5 g geeli, või sobivatesse üheannuselistesse pakenditesse. Pakendi kuju või tuubi otsik võimaldab ära hoida ravimi saastumise manustamisel.
   SilmainsertOphthalmic insertTahke sobiva suuruse ja kujuga steriilne ravimvorm silma sidekesta kotti sisestamisel lokaalse või okulaarse toime saavutamiseks toimeaine(te) vabanemisel teatud aja jooksul. Silmainsert koosneb toimeaine mahutist, mis on varjatud maatriksis või piiratud tasemekontrolli membraaniga. Pakendatud üksikult steriilsesse pakendisse.
   SilmakreemEye creamSteriilsest kreemist koosnev pooltahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm, mida manustatakse silma. Võib olla pakendatud kokkupigistatavatesse kanüüliga tuubidesse, mis sisaldavad kuni 5 g kreemi, või sobivatesse üheannuselistesse pakenditesse. Pakendi kuju või tuubi otsik võimaldab ära hoida ravimi saastumise manustamisel.
   SilmaloputuslahusEye lotionVedel ühe- või mitmeannuseline ravimvorm, steriilne vesilahus silma pesemiseks või loputamiseks.
   Silmaloputuslahuse lahustiEye lotion, solvent for reconstitutionVedel steriilne ravimvorm, mis ei sisalda toimeaineid vaid on mõeldud silmaloputuslahuse pulbri (enamasti külmkuivatatud pulber) lahustamiseks.
   SilmaravimliistakOphthalmic stripSteriilne üheannuseline ravimvorm. Sobivast materjalist valmistatud toimeaine(te)ga immutatud liistak, mis manustatakse silmamunale.
   SilmasalvEye ointmentSteriilsest salvist koosnev pooltahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm, mida manustatakse silma. Võivad olla pakendatud kokkupigistatavatesse kanüüliga tuubidesse, mis sisaldavad kuni 5 g salvi, või sobivatesse üheannuselistesse pakenditesse. Pakendi kuju või tuubi otsik võimaldab ära hoida ravimi saastumise manustamisel.
   Silmatilgad, emulsioonEye drops, emulsionSteriilsest emulsioonist koosnev vedel ühe- või mitmeannuseline ravimvorm, mida manustatakse silma. Mitmeannuseline pakend võimaldab mugavat tilkadena manustamist. Pakendi suurus on tavaliselt 10 ml.
   Silmatilgad, lahusEye drops, solutionSteriilsest vesi- või õlilahusest koosnev vedel ühe- või mitmeannuseline ravimvorm, mida manustatakse silma. Mitmeannuseline pakend võimaldab mugavat tilkadena manustamist. Pakendi suurus on tavaliselt 10 ml.
   Silmatilgad, lahuse pulberEye drops, powder for solutionTahke steriilne ühest või mitmest pulbrist (k.a. külmkuivatatud pulbrid) koosnev ravimvorm, mille lahustamisel ettenähtud vedelikus saadakse silmatilkade lahus.
   Silmatilgad, suspensioonEye drops, suspensionSteriilsest vesi- või õlisuspensioonist koosnev vedel ühe- või mitmeannuseline ravimvorm, mida manustatakse silma. Mitmeannuseline pakend võimaldab mugavat tilkadena manustamist. Pakendi suurus on tavaliselt 10 ml.
   Silmatilgad, suspensioonipulberEye drops, powder for suspensionTahke ühest või mitmest pulbrist (k.a. külmkuivatatud pulbrid) koosnev ravimvorm, mille dispergeerimisel ettenähtud vedelikus saadakse silmatilkade suspensioon.
   Silmatilkade lahustiEye drops, solvent for reconstitutionVedel steriilne ravimvorm, mis ei sisalda toimeaineid vaid on mõeldud silmatilkade pulbri (enamasti külmkuivatatud pulber) lahustamiseks.
   Toimeainet prolongeeritult vabastavad silmatilgadEye drops, prolonged-releaseVedel steriilne ühe- või mitmeannuseline ravimvorm, mida manustatakse silma. Toimeaine vabaneb pikema aja vältel.
  • Okulonasaalsed ravimvormid (3)
   Eestikeelne terminIngliskeelne terminDefinitsioonVet
   Lüofilisaat okulonasaalsuspensiooni valmistamiseks/joogivees manustamiseksLyophilisate for oculonasal suspension/use in drinking waterTahke ravimvorm veterinaarias kasutamiseks; külmkuivatatud pulber mille dispergeerimisel ettenähtud vedelikus saadakse okulonasaalsupensioon või mida dispergeeritakse loomade joogivees. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui puudub üks valdav ravimpreparaadi manustamisviis.vet
   OkulonasaalsuspensioonOculonasal suspensionVeterinaarias kasutamiseks mõeldud vedel, enamasti mitmeannuseline ravimvorm; suspensioon okulonasaalseks kasutamiseks.vet
   Okulonasaalsuspensiooni lüofilisaatLyophilisate for oculonasal suspensionTahke ravimvorm veterinaarias kasutamiseks; külmkuivatatud pulber, mille dispergeerimisel ettenähtud vedelikus saadakse okulonasaaldispersioon. vet
  • Oromukosaalsed ravimvormid (43)
   Eestikeelne terminIngliskeelne terminDefinitsioonVet
   BukaalravimkileBuccal filmÜhe- või mitmekihiline sobivast materjalist leht, mis asetatakse põseõõnde süsteemse toime saavutamiseks.
   BukaaltablettBuccal tabletTahke üheannuseline ravimvorm, mis manustatakse põseõõnde süsteemse toime saavutamiseks. Tavaliselt valmistatud pulbrisegude või granulaatide pressimisel sobiva kujuga tabletiks.
   IgemegeelGingival gelPooltahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm; geel, mida manustatakse igemetele lokaalse toime saavutamiseks.
   Igemegeeli pulberPowder for gingival gelTahke ühest või mitmest pulbrist koosnev ravimvorm, mille segamisel ettenähtud vedeliku või geeliga saadakse igemegeel.
   IgemelahusGingival solutionVedel mitmeannuseline ravimvorm; igemetele manustatav lahus.
   IgemepastaGingival pastePooltahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm; pasta, mis koosneb hüdrofiilsesse alusesse dispergeeritud tahketest osakestest. Manustatakse igemetele lokaalse toime saavutamiseks.
   Keelealune pulberSublingual powderTahke ravimvorm; pulber manustamiseks keele alla.
   Keelealune ravimkileSublingual filmÜhe- või mitmekihiline sobivast materjalist leht, mis asetatakse keele alla süsteemse toime saavutamiseks.
   Keelealune sprei, emulsioonSublingual spray, emulsionEmulsioon, enamasti mitmeannuseline vedel ravimvorm keelealuseks manustamiseks. Keelealune sprei on enamasti pakendatud mõõteklapiga rõhukonteinerisse.
   Keelealune sprei, lahusSublingual spray, solutionVedel enamasti mitmeannuseline ravimvorm; lahus keelealuseks manustamiseks. Keelealune sprei on enamasti pakendatud mõõteklapiga rõhukonteinerisse.
   Keelealune sprei, suspensioonSublingual spray, suspensionSuspensioon, enamasti mitmeannuseline vedel ravimvorm keelealuseks manustamiseks. Keelealune sprei on enamasti pakendatud mõõteklapiga rõhukonteinerisse.
   Keelealune tablettSublingual tabletTahke üheannuseline ravimvorm; sobiva kujuga katmata tablett, mis on tavaliselt valmistatud pulbrisegude või granulaatide pressimisel. Võidakse kasutada ka teisi tootmismeetodeid, nt vormivalamist. Manustatakse keele alla.
   Kuristus-/suuloputuslahusGargle/mouthwashVedel ravimvorm; lahus mida kasutatakse kuristamiseks või suuloputuseks. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui puudub üks kindel ravimpreparaadi manustamisviis.
   KuristuslahusGargleKuristamiseks kasutatav vesilahusest koosnev vedel ravimvorm lokaalse toime saavutamiseks suuõõnes ja kurgus. Ei neelata alla.
   Kuristuslahuse kontsentraatConcentrate for gargleVesilahusest koosnev ravimvorm, mille lahjendamisel vees saadakse kuristuslahus.
   Kuristuslahuse pulberGargle, powder for solutionÜhest või mitmest pulbrist koosnev tahke ravimvorm, mille lahustamisel vees saadakse kuristuslahus.
   Kuristuslahuse tablettGargle, tablet for solutionTabletist koosnev tahke ravimvorm, mille lahustamisel vees saadakse kuristuslahus.
   Kõri-neelulahusLaryngopharyngeal solutionVedel ravimvorm; lahus, mida manustatakse kõrri ja neelu muul viisil kui pihustades, paikse toime saamiseks. Termin ei hõlma "Kõri-neelusprei, lahus"
   Kõri-neelusprei, lahusLaryngopharyngeal spray, solutionVedel ravimvorm; lahus, mida manustatakse kõrri ja neelu pihustades, paikse toime saamiseks. Termin ei hõlma "Kõri-neelulahus"
   LosengLozengeTahke üheannuseline ravimvorm, mida imetakse enamasti lokaalse toime saavutamiseks suuõõnes ja kurgus. Loseng on kõva, vormivalamise teel valmistatav ravimvorm. Tavaliselt sisaldavad maitse- ja magusaineid. Imedes lahustuvad või lagunevad losengid aeglaselt.
   Mukoadhesiivne bukaaltablettMuco-adhesive buccal tabletTahke üheannuseline ravimvorm, mis asetatakse põse limaskestale pikemaajalise süsteemse toime saavutamiseks. Tavaliselt valmistatud pulbrisegude või granulaatide pressimisel sobiva kujuga tabletiks. Sisaldavad enamasti hüdrofiilseid polümeere, mis süljega märgudes moodustavad põse limaskestale kleepuva hüdrogeeli.
   PastillPastilleTahke pehme üheannuseline ravimvorm, mida imetakse enamasti lokaalse toime saavutamiseks suuõõnes ja kurgus. Pastille valmistatakse looduslike või sünteetiliste polümeeride segu või kummide ja magusainete vormivalamisel. Imedes lahustuvad või lagunevad pastillid aeglaselt.
   PillidPillulesHomöopaatias kasutatav tahke ravimvorm, mille kandja valmistatakse sahharoosist, laktoosist ja teistest sobivatest abiainetest. Pille valmistatakse nende immutamisel ühe või mitme homöopaatilise emalahuse lahjendusega või pideval eelpool nimetatud abiainete ja ühe või mitme homöopaatilise lahjenduse lisamisel. Manustatakse suu kaudu või keele alla.
   Pressitud losengCompressed lozengeTahke üheannuseline ravimvorm, mida imetakse lokaalse või süsteemse toime saavutamiseks. Valmistatakse pressimise teel, tihti rombikujulised, sisaldavad maitse- ja magusaineid. Imedes lahustuvad või lagunevad aeglaselt.
   RavimnärimiskummMedicated chewing-gumTahke üheannuseline ravimvorm, mis koosneb peamiselt kummipõhisest alusest, mida tuleb närida, kuid mitte alla neelata.Toimeained vabanevad sülge närimisel. Ravimnärimiskummi kasutatakse lokaalseks (suuõõne) või süsteemseks raviks pärast toimeaine(te) imendumist läbi suu limaskesta või seedetrakti.
   SuuloputuslahusMouthwashSuulimaskestale manustatavast vesilahusest koosnev vedel ravimvorm, mida ei neelata alla. Võib sisaldada abiaineid pH taseme neutraliseerimiseks.
   Suuloputuslahuse pulberMouthwash, powder for solutionTahke ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest pulbrist (k.a. külmkuivatatud pulbrid), mille lahustamisel ettenähtud vedelikus saadakse suuloputuslahus.
   Suuloputuslahuse tablettMouthwash, tablet for solutionKatmata tabletist koosnev tahke ravimvorm, mille lahustamisel vees saadakse suuloputuslahus.
   Suuõõne-/kõri-neelulahusOromucosal/laryngopharyngeal solutionVedel ravimvorm; lahus oromukosaalseks või larüngofarüngeaalseks kasutamiseks. Termin ei hõlma terminit "Suuõõne-/kõri-neelulahus/sprei, lahus". Terminit kasutatakse ainult juhul, kui puudub üks kindel ravimpreparaadi manustamisviis.
   Suuõõne-/kõri-neelulahus/sprei, lahusOromucosal/laryngopharyngeal solution/spray, solutionVedel ravimvorm; lahus oromukosaalseks või larüngofarüngeaalseks kasutamiseks. Võib olla pakendatud sprei vahendiga pakendisse, et võimaldada spreina manustamist. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui puudub üks kindel ravimpreparaadi manustamisviis.
   SuuõõnegeelOromucosal gelLüofiliseeritud geelist koosnev pooltahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm, mida manustatakse suuõõnde või soovitud kohta suuõõnes lokaalse toime saavutamiseks. Terminit ei kasutata igemegeeli puhul.
   SuuõõnekapselOromucosal capsuleTahke üheannuseline ravimvorm; pehmekapsel, mida näritakse või imetakse lokaalse toime saavutamiseks suuõõnes.
   SuuõõnekreemOromucosal creamÕlivesiemulsiooni sisaldav pooltahke mitmeannuseline ravimvorm, mida manustatakse suuõõnde või soovitud kohta suuõõnes (v.a igemetele) lokaalse toime saavutamiseks.
   SuuõõnelahusOromucosal solutionLahusest koosnev vedel mitmeannuseline ravimvorm oromukosaalseks kasutamiseks.
   Suuõõnelahuse kontsentraatConcentrate for oromucosal solutionVedel ravimvorm mille lahjendamisel ettenähtud vedelikus saadakse suuõõnelahus.
   SuuõõnepastaOromucosal pastePooltahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm pastana, mis koosneb hüdrofiilsesse alusesse dispergeeritud tahketest osakestest. Manustatakse suuõõnde või soovitud kohta suuõõnes lokaalse toime saavutamiseks. Terminit ei kasutata igemepasta kohta.
   SuuõõneplaasterOromucosal patchElastne üheannuseline suuõõnde manustatav ravimvorm süsteemse toime saavutamiseks, millest toimeaine vabaneb kindla aja jooksul, mille järel plaaster eemaldatakse. MUUTUNUD
   SuuõõnesalvOromucosal ointmentPooltahke ravimvorm; oromukosaalseks kasutamiseks mõeldud salv, mida manustatakse suuõõnde või soovitud kohta suuõõnes lokaalse toime saavutamiseks.
   Suuõõnesprei, emulsioonOromucosal spray, emulsionEmulsioonist koosnev vedel mitmeannuselineravimvorm, mida manustatakse, pihustadesseda suuõõnde, soovitud kohtasuuõõnes või kurku. Pakendatud rõhuall olevasse spreipumbaga pakendisse,millel võib olla mõõteklapp. Terminit eikasutata keelealuse sprei kohta.
   Suuõõnesprei, lahusOromucosal spray, solutionVedel enamasti mitmeannuseline ravimvorm; lahus, mida manustatakse, pihustades seda suuõõnde, soovitud kohta suuõõnes või kurku. Pakendatud rõhuall olevasse spreipumbaga pakendisse, millel võib olla mõõteklapp. Terminit ei kasutata keelealuse sprei kohta.
   Suuõõnesprei, suspensioonOromucosal spray, suspensionSuspensioonist koosnev vedel mitmeannuseline ravimvorm, mida manustatakse, pihustades seda suuõõnde, soovitud kohta suuõõnes või kurku. Pakendatud rõhu all olevasse spreipumbaga pakendisse, millel võib olla mõõteklapp. Terminit ei kasutata keelealuse sprei kohta.
   SuuõõnesuspensioonOromucosal suspensionSuspensioonist koosnev vedel mitmeannuseline ravimvorm oromukosaalseks kasutamiseks.
   SuuõõnetilgadOromucosal dropsLahusest, suspensioonist või emulsioonist koosnev vedel mitmeannuseline ravimvorm, mida manustatakse, tilgutades seda suuõõnde või soovitud kohta suuõõnes.
  • Parenteraalsed ravimvormid (60)
   Eestikeelne terminIngliskeelne terminDefinitsioonVet
   Eluskoe ekvivalentLiving tissue equivalentKoekultuurist saadud eluskude keha kudede taastamiseks. See kude võib sisaldada ex-vivo kasvatatud rakke koos ekstratsellulaarse maatriksiga. Sobival juhul tuleb lähtekoe päritolu (nt marrasnahk, nahk, kõhr või lihas) ära nimetada ravimiinfos.
   ImplantaatImplantTahke steriilne ravimvorm, mille suurus ja kuju sobivad parenteraalseks siirdamiseks. Võib olla valmistatud vormivalamisel vm meetodil, v.a kokkupressimine. Iga implantaat on steriilses pakendis, mis võib olla varustatud paigaldusseadmega. Kasutatakse lokaalse või süsteemse toime saavutamiseks pikema aja vältel.
   ImplantatsioonikettImplantation chainTahke steriilne ravimvorm, mis koosnebmittedegradeeruvale niidile paigutatud väikestest sfääridest moodustatud ketist, mis võimaldab keti ülejäägid pärast kindlat toimeaega eemaldada. Iga implantatsioonikett on steriilses pakendis.Implantatsiooniketti kasutatakse lokaalse või süsteemse toime saavutamiseks pikema aja vältel.
   ImplantatsioonimaatriksImplantation matrixVedelikuga immutatud adsorbenti (näitekskollageeni) sisaldav organismi implanteeritav tahke steriilne ravimvorm.Implantatsioonimaatriksid vabastavadtoimeainet(id) võimalikult pika aja jooksul, omades enamasti lokaalset toimet. Tavaliselt maatriks imendub aja jooksul.
   Implantatsioonimaatriksi maatriksMatrix for implantation matrixTahke steriilne enamasti painduvast ja absorbeerivast materjalist (nt kollageen) ravimvorm implantatsioonimaatriksi valmistamiseks
   Implantatsioonimaatriksi pulberPowder for implantation matrixTahke steriilne ühest või mitmest pulbrist (k.a külmkuivatatud pulbrid) koosnev ravimvorm, mida kasutatakse implantatsioonimaatriksi valmistamisel, näiteks lahustades pulbri ettenähtud vedelikus ja kasutades saadud lahust maatriksi immutamiseks.
   ImplantatsioonipastaImplantation pastePooltahke ravimvorm, mis koosneb suurest hulgast tahke aine osakestest dispergeeritud ühtlaselt aluses. Implantatsioonipasta on mõeldud organismi siirdamiseks tavaliselt süsteemse toime saavutamiseks pikema aja vältel.
   Implantatsioonipasta pulberPowder for implantation pasteTahke ühest või mitmest pulbrist koosnev ravimvorm, mille segamisel ettenähtud vedeliku või pastaga saadakse implantatsioonipasta.
   ImplantatsioonisuspensioonImplantation suspensionVedel steriilne ravimvorm; suspensioon kehasse siirdamiseks. Toimeained vabanevad pikema aja vältel lokaalse või süsteemse toime saavutamiseks.
   Implantatsioonisuspensiooni pulberPowder for implantation suspensionTahke steriilne ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest pulbrist (k.a. külmkuivatatud pulbrid), mille dispergeerimisel ettenähtud vedelikus saadakse implantatsioonisuspensioon.
   ImplantatsioonitablettImplantation tabletTahke steriilne ravimvorm, mis koosneb ainult tahkest toimeainest või segust, mille koostises toimeaine on. Valmistatud pressimisel sobiva suuruse ja kujuga enamasti nahaaluseks manustamiseks ettenähtud implantaadiks. Iga implantatsioonitablett on eraldi steriilses pakendis. Implantatsioonitabletid vabastavad toimeainet pikema aja vältel lokaalse või süsteemse toime saavutamiseks.
   InfusioonidispersioonDispersion for infusionVedel kahest või enamast faasist koosnev steriilne ravimvorm, milles vähemalt üks faas on dispergeeritud vedelfaasis. Manustatakse enamasti suurtes kogustes vereringesse. Terminit kasutatakse ainult siis kui termin infusiooniemulsioon ei ole kohane. Terminit ei kasutata tahkete suspensioonide kohta.
   Infusioonidispersiooni gaasGas for dispersion for infusionSteriilne ravimvorm; gaas, mis segata ettenähtud vedelikuga, et tekiks gaasi dispersioon vedelikus, mida manustatakse infusiooni teel.
   Infusioonidispersiooni kontsentraadi dispersioonDispersion for concentrate for dispersion for infusionSteriilne vedel ravimvorm; dispersioon, infusioonidispersiooni kontsentraadi valmistamiseks. Infusioonidispersiooni kontsentraadi omakorda lahjendamisel ettenähtud vedelikus saadakse infusioonidispersioon.
   Infusioonidispersiooni kontsentraadi pulberPowder for concentrate for dispersion for infusionTahke steriilne ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest pulbrist (k.a. külmkuivatatud pulbrid), mille dispergeerimisel ettenähtud vedelikus saadakse infusioonidispersiooni kontsentraat. Saadud kontsentraati peab veelkord lahjendama enne infusioonidispersioonina manustamist. Terminit kasutatakse ainult juhul kui ohutuse tagamiseks peab mõlemad lahjendamised alati läbi viima enne manustamist.
   Infusioonidispersiooni kontsentraatConcentrate for dispersion for infusionVedel steriilne ravimvorm, mille lahjendamisel ettenähtud vedelikus saadakse infusioonidispersioon.
   Infusioonidispersiooni pulberPowder for dispersion for infusionTahke ravimvorm. Pulber, mida ettenähtud vedelikus dispergeerides saadakse infusioonidispersioon. Terminit kasutatakse ka lüofiliseeritud pulbrite kohta.
   InfusiooniemulsioonEmulsion for infusionSteriilne õlivesiemulsioonist koosnev ravimvorm, mis on ette nähtud, tavaliselt suurtes kogustes, enamasti vereringesse viimiseks.
   Infusiooniemulsiooni kontsentraatConcentrate for emulsion for infusionVedel steriilne ravimvorm, mille lahjendamisel ettenähtud vedelikus saadakse infusiooniemulsioon.
   InfusioonilahusSolution for infusionSteriilne vesilahus, mis on ette nähtud, tavaliselt suurtes kogustes, enamasti vereringesse viimiseks.
   Infusioonilahuse kontsentraadi kontsentraatConcentrate for concentrate for solution for infusionSteriilne vedel ravimvorm, mille lahjendamisel ettenähtud vedelikus saadakse infusioonilahuse kontsentraat, mis omakorda lahjendatakse ettenähtud vedelikus infusioonilahuse saamiseks. Terminit kasutatakse ainult juhul kui ohutuse tagamiseks peab mõlemad lahjendamised alati läbi viima enne manustamist.
   Infusioonilahuse kontsentraadi pulberPowder for concentrate for solution for infusionTahke steriilne ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest pulbrist (k.a. külmkuivatatud pulbrid), mille lahustamisel ettenähtud vedelikus saadakse infusioonilahuse kontsentraat. Saadud kontsentraati peab veelkord lahjendama enne infusioonilahusena manustamist. Terminit kasutatakse ainult juhul kui ohutuse tagamiseks peab mõlemad lahjendamised alati läbi viima enne manustamist.
   Infusioonilahuse kontsentraatConcentrate for solution for infusionVedel steriilne ravimvorm; vesilahus millest saadakse süstelahus ettenähtud vedelikuga lahjendamisel. Võib lisada infusioonilahusele manustamise ajal.
   Infusioonilahuse lahusSolution for solution for infusionVedel steriilne ravimvorm; lahus infusioonilahuse valmistamiseks. Toote täpne kasutamine on kirjeldatud ravimiinfos. Näiteks võib see olla lisamiseks infusioonikotti stabilisaatorina enne kui lisatakse infusioonilahuse kontsentraat.
   Infusioonilahuse lahustiSolvent for solution for infusionVedel steriilne ravimvorm, mis ei sisalda toimeaineid vaid on mõeldud infusioonilahuse valmistamiseks.
   Infusioonilahuse lüofilisaatLyophilisate for solution for infusionTahke steriilne ravimvorm veterinaarias kasutamiseks; külmkuivatatud pulber mille lahustamisel ettenähtud vedelikus saadakse infusioonilahus.vet
   Infusioonilahuse pulberPowder for solution for infusionTahke steriilne ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest tahket toimeainet sisaldavast pulbrist (k.a lüofiliseeritud pulbrid), millest saadakse infusioonilahus, lahustades pulbrit ettenähtud vedelikus.
   KardiopleegialahusSolution for cardioplegiaSteriilne vesilahus, mis on mõeldud südame seiskamiseks südameoperatsiooni käigus. Mõned preparaadid võivad enne manustamist vajada kokku segamist teiste preparaatidega, näiteks pH kohandamiseks.
   Süste-/infusioonidispersioonDispersion for injection/infusionVedel steriilne kahest või rohkemast faasist, mille vähemalt üks faas on dispergeeritud vedelas faasis, koosnev ravimvorm süste või infusioonina manustamiseks. Terminit kasutatakse ainult juhul kui termin "süste-/infusiooniemulsioon" ei ole kohane. Termin ei hõlma tahkeid suspensiooni ravimvorme.
   Süste-/infusioonidispersiooni gaasGas for dispersion for injection/infusionSteriilne ravimvorm; gaas, mille segamisel ettenähtud vedelikuga saadakse gaasi dispersioon selles vedelikus, mida manustatakse süste või infusioonina
   Süste-/infusiooniemulsioonEmulsion for injection/infusionÜhe- või mitmeannuseline steriilne ravimvorm; emulsioon, mida manustatakse süstimisel või infusioonil. Ravimvorm enamasti lahustatakse enne infusioonina manustamist.
   Süste-/infusioonilahusSolution for injection/infusionVedel steriilne ühe- või mitmeannuseline ravimvorm; lahus mida manustatakse süstides või infusioonil. Ravimvorm enamasti lahustatakse enne infusioonina manustamist.
   Süste-/infusioonilahuse kontsentraadi pulberPowder for concentrate for solution for injection/infusionTahke steriilne ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest pulbrist (k.a. külmkuivatatud pulbrid), mille lahustamisel ettenähtud vedelikus saadakse süste-/infusioonilahuse kontsentraat. Saadud kontsentraati peab veelkord lahjendama enne süste-/infusioonilahusena manustamist. Terminit kasutatakse ainult juhul kui ohutuse tagamiseks peab mõlemad lahjendamised alati läbi viima enne manustamist.
   Süste-/infusioonilahuse kontsentraatConcentrate for solution for injection/infusionVedel steriilne ravimvorm, mille lahjendamisel ettenähtud vedelikus saadakse süste-/infusioonilahus. Terminit kasutatakse ainult juhul kui ohutuse tagamiseks peab lahjendamise alati läbi viima enne manustamist.
   Süste-/infusioonilahuse pulberPowder for solution for injection/infusionTahke steriilne ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest pulbrist (k.a. külmkuivatatud pulbrid), mille lahustamisel ettenähtud vedelikus saadakse süste-/infusioonilahus.
   SüstedispersioonDispersion for injectionVedel kahest või enamast faasist koosnev steriilne ravimvorm, milles vähemalt üks faas on dispergeeritud vedelfaasis. Manustatakse enamasti süstides. Terminit kasutatakse ainult siis kui termin infusiooniemulsioon ei ole kohane. Terminit ei kasutata tahkete suspensioonide kohta.
   Süstedispersiooni gaasGas for dispersion for injectionSteriilne ravimvorm; gaas, mis segatakse ettenähtud vedelikuga, et tekiks gaasi dispersioon vedelikus, mida manustatakse süstimise teel.
   Süstedispersiooni pulberPowder for dispersion for injectionTahke ühest või mitmest pulbrist (k.a külmkuivatatud pulbrid) koosnev ravimvorm, mille dispergeerimisel ettenähtud vedelikus saadakse süstedispersioon.
   SüsteemulsioonEmulsion for injectionÜhe- või mitmeannuseline steriilne ravimvorm; emulsioon, mida manustatakse süstimisel.
   Süsteemulsiooni emulsioonEmulsion for emulsion for injectionVedel steriilne ravimvorm; emulsioon, süsteemulsiooni valmistamiseks.
   Süsteemulsiooni pulberPowder for emulsion for injectionTahke steriilne, ühest või mitmest pulbrist (k.a. külmkuivatatud pulbrid) koosnev ravimvorm, mille segamisel ettenähtud vedelikuga saadakse süsteemulsioon
   Süsteemulsiooni suspensioonSuspension for emulsion for injectionVedel steriilne ravimvorm; suspensioon süsteemulsiooni valmistamiseks
   SüstegeelGel for injectionHüdrofiilsest geelist koosnev ühe- või mitmeannuseline steriilne ravimvorm, kindlasse koesse või organisse süstimiseks.
   SüstelahusSolution for injectionLahusest koosnev ühe- või mitmeannuseline steriilne ravimvorm, mida manustatakse süstimisel.
   Süstelahuse kontsentraatConcentrate for solution for injectionVedel steriilne ravimvorm, mille lahjendamisel ettenähtud vedelikus saadakse süstelahus.
   Süstelahuse lahusSolution for solution for injectionVedel steriilne ravimvorm; lahus süstelahuse valmistamiseks.
   Süstelahuse lüofilisaatLyophilisate for solution for injectionTahke steriilne ravimvorm veterinaarias kasutamiseks; külmkuivatatud pulber mille lahustamisel ettenähtud vedelikus saadakse süstelahus.vet
   Süstelahuse pulberPowder for solution for injectionTahke steriilne ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest tahket toimeainet sisaldavast pulbrist (k.a lüofiliseeritud pulbrid), millest saadakse süstelahus, lahustades pulbrit ettenähtud vedelikus.
   Süsteravimi lahustiSolvent for parenteral useVedel steriilne ravimvorm, mis ei sisalda toimeaineid vaid on mõeldud süsteravimi valmistamiseks.
   SüstesuspensioonSuspension for injectionSuspensioonist koosnev ühe- või mitmeannuseline steriilne ravimvorm, mida manustatakse süstimisel.
   Süstesuspensiooni emulsioonEmulsion for suspension for injectionVedel steriilne ravimvorm; emulsioon süstesuspensiooni valmistamiseks.
   Süstesuspensiooni graanulidGranules for suspension for injectionTahke steriilne ravimvorm; graanulid mille dispergeerimisel ettenähtud vedelikus saadakse süstesuspensioon
   Süstesuspensiooni kontsentraatConcentrate for suspension for injectionSteriilne vedel ravimvorm, mille lahjendamisel ettenähtud vedelikus saadakse süstesuspensioon.
   Süstesuspensiooni lahusSolution for suspension for injectionVedel steriilne ravimvorm; lahus süstesuspensiooni valmistamiseks
   Süstesuspensiooni lüofilisaatLyophilisate for suspension for injectionTahke steriilne ravimvorm veterinaarias kasutamiseks; külmkuivatatud pulber mille dispergeerimisel ettenähtud vedelikus saadakse süstesuspensioon.vet
   Süstesuspensiooni pulberPowder for suspension for injectionTahke steriilne ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest tahket toimeainet sisaldavast pulbrist (k.a lüofiliseeritud pulbrid), millest saadakse süstesuspensioon, lahustades pulbrit ettenähtud vedelikus.
   Süstesuspensiooni suspensioonSuspension for suspension for injectionVedel steriilne ravimvorm; suspensioon süstesuspensiooni valmistamiseks
   Toimeainet prolongeeritult vabastav süstelahusProlonged-release solution for injectionVedel steriilne ravimvorm; süstimisel manustatav lahus. Toimeained vabanevad pikema aja vältel.
   Toimeainet prolongeeritult vabastav süstesuspensioonProlonged-release suspension for injectionVedel ühe- või mitmeannuseline steriilne ravimvorm; suspensioon, midamanustatakse süstimisel. Toimeaine vabaneb pikema aja vältel.
   Toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulberPowder for prolonged-release suspension for injectionÜhest või mitmest pulbristatud tahkest toimeainest (sh külmkuivatatud pulbrid) koosnev steriilne ravimvorm, mis on mõeldud ettenähtud lahustis dispergeerimiseks, et saada toimeainet prolongeeritult vabastav süstesuspensioon.
  • Pulmonaalsed ravimvormid (32)
   Eestikeelne terminIngliskeelne terminDefinitsioonVet
   Annustatud inhalatsioonipulberInhalation powder, pre-dispensedTahke üheannuseline ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest tahket toimeainet sisaldavast inhaleeritavast pulbrist, mis on pakendatud muusse sobivasse vormi peale kõvakapsli. Ravimvorm paigutatakse aerosooli tekitamiseks pulbriinhalaatorisse.
   Endotrahheopulmonaalne instillatsioonilahusEndotracheopulmonary instillation, solutionVedel ravimvorm, trahhea ja/või bronhide instillatsiooniks mõeldud vesilahus. Terminit ei kasutata inhalatsiooniks kasutatavate ravimvormide kohta.
   Endotrahheopulmonaalne instillatsioonisuspensioonEndotracheopulmonary instillation, suspensionVedel ravimvorm, trahhea ja/või bronhide instillatsiooniks mõeldud vesisuspensioon. Terminit ei kasutata inhalatsiooniks kasutatavate ravimvormide kohta.
   Endotrahheopulmonaalse instillatsioonilahuse pulberEndotracheopulmonary instillation, powder for solutionTahke ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest tahket toimeainet sisaldavast pulbrist, millest valmistatakse endotrahheopulmonaallahus, lahustades pulbrit ettenähtud lahustis.
   Endotrahheopulmonaalse instillatsioonisuspensiooni pulberEndotracheopulmonary instillation, powder for suspensionTahke ühest või mitmest pulbrist (k.a külmkuivatatud pulbrid) koosnev ravimvorm, mille dispergeerimisel ettenähtud vedelikus saadakse endotrahheopulmonaalneinstillatsioonisuspensioon.
   Inhalatsiooniaerosool, emulsioonPressurised inhalation, emulsionInhalatsiooniemulsioonist koosnev vedel mitmeannuseline ravimvorm, mis on pakendatud rõhu all olevasse mõõteklapiga varustatud pakendisse.
   Inhalatsiooniaerosool, lahusPressurised inhalation, solutionInhalatsioonilahusest koosnev vedel mitmeannuseline ravimvorm, mis on pakendatud rõhu all olevasse enamasti mõõteklapiga varustatud pakendisse.
   Inhalatsiooniaerosool, suspensioonPressurised inhalation, suspensionInhalatsioonisuspensioonist koosnev vedel mitmeannuseline ravimvorm, mis on pakendatud rõhu all olevasse mõõteklapiga varustatud pakendisse.
   Inhalatsiooniaur, emulsioonInhalation vapour, emulsionVedel ravimvorm, emulsioon auru tekitamiseks mida hingatakse paikse toime saamiseks. Auru võib tekitada lisades emulsiooni kuumale veele.
   Inhalatsiooniaur, immutatud tampoonInhalation vapour, impregnated padTerminite ühtlustamise eesmärgil asendab see termin termini "Inhalation impragnated pad - Immutatud tampoon inhalatsiooniks"
   Inhalatsiooniaur, immutatud tompInhalation vapour, impregnated plugImmutatud tomp, mis eraldab inhaleeritavat auru. Näiteks patsient hingab läbi tompu sisaldava vahendi, õhk liigub läbi või ümber tombu ning seal sisalduv(ad) toimeaine(d) aurustub(vad).
   Inhalatsiooniaur, kapselInhalation vapour, capsuleKapslist koosnev tahke ravimvorm, mida kasutatakse inhalatsiooniauru tegemiseks, et sissehingamisel saavutada lokaalne toime. Aur tekitatakse tavaliselt kas kapsli või selle sisu lisamisel kuuma vette.
   Inhalatsiooniaur, kihisev tablettInhalation vapour, effervescent tabletTahke ravimvorm, tablett, milles sisaldub tavaliselt happelisi aineid ja karbonaate või vesinikkarbonaate, mis reageerivad vesikeskkonnas kiiresti ja vabastavad süsihappegaasi. Aur tekitatakse tavaliselt tableti lisamisel kuuma vette. Tekkinud auru sissehingamisel saavutatakse lokaalne toime
   Inhalatsiooniaur, lahusInhalation vapour, solutionVedel ravimvorm, lahus, mida kasutatakse inhalatsiooniauru tegemiseks, et sissehingamisel saavutada lokaalne toime. Aur tekitatakse tavaliselt lahuse lisamisel kuuma vette.
   Inhalatsiooniaur, pulberInhalation vapour, powderhest või mitmest tahket toimeainet sisaldavast pulbrist koosnev tahke ravimvorm, mida kasutatakse inhalatsiooniauru tegemiseks, et sissehingamisel saavutada lokaalne toime. Aur tekitatakse tavaliselt pulbri lisamisel kuuma vette.
   Inhalatsiooniaur, salvInhalation vapour, ointmentPooltahke ravimvorm, salv, mida kasutatakse inhalatsiooniauru tegemiseks, et sissehingamisel saavutada lokaalne toime.
   Inhalatsiooniaur, tablettInhalation vapour, tabletTahke ravimvorm inhalatsiooniauru tegemiseks, et sissehingamisel saavutada lokaalne toime. Aur tekitatakse tavaliselt tableti lisamisel kuuma vette.
   Inhalatsiooniaur, vedelikInhalation vapour, liquidPuhtal kujul vedelast toimeainest koosnev vedel ravimvorm, näiteks eeterlikud õlid. Inhalatsiooniaur tekitatakse vedeliku lisamisel kuuma vette.
   InhalatsioonilahusInhalation solutionVedel enamasti mitmeannuseline ravimvorm, inhaleerimiseks mõeldud lahus. Ravimvorm on rõhu all mitte olevas annustamismehhanismiga pakendis. Terminit ei kasutata ravimvormide „nebuliseeritav lahus“ ja „inhalatsioonaerosool, lahus“ kohta.
   InhalatsioonipulberInhalation powderTahke mitmeannuseline ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest tahket toimeainet sisaldavast pulbrist, mida manustatakse kindlat annust tagava mehhanismiga varustatud inhalaatori abil.
   Inhalatsioonipulber kõvakapslisInhalation powder, hard capsuleTahke üheannuseline ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest tahket toimeainet sisaldavast inhaleeritavast pulbrist kõvakapslis. Kapsel paigutatakse aerosooli tekitamiseks pulbriinhalaatorisse.
   Inhalatsioonipulber, tablettInhalation powder, tabletTahke mitmeannuseline ravimvorm inhalatsiooniks, inhalatsioonipulbri annus mõõdetakse tabletist inhalaatoris, näiteks väikese koguse pulbri eraldamisega tabletist
   Krüogeenne meditsiiniline gaasMedicinal gas, cryogenicGaas, mis vedeldub 1,013 baari juures temperatuuril alla -150 °C.
   Meditsiiniline surugaasMedicinal gas, compressedRõhu all gaas, mis on temperatuuril -50 °C gaasilises olekus.
   Meditsiiniline vedelgaasMedicinal gas, liquefiedRõhu all gaas, mis on temperatuuril -50 °C osaliselt vedel.
   Nebuliseeritav emulsioonNebuliser emulsionInhalatsiooniemulsioonist koosnev vedel ravimvorm, mida manustatakse aerosoolina kestva või kindlat annust tagava pulveriseerimise teel lokaalse või süsteemse toime saavutamiseks.
   Nebuliseeritav lahusNebuliser solutionInhalatsioonilahusest koosnev vedel ravimvorm, mida manustatakse aerosoolina kestva või kindlat annust tagava pulveriseerimise teel.
   Nebuliseeritav suspensioonNebuliser suspensionInhalatsioonisuspensioonist koosnev vedel ravimvorm, mida manustatakse aerosoolina kestva või kindlat annust tagava pulveriseerimise teel.
   Nebuliseeritava lahuse kontsentraatConcentrate for nebuliser solutionVedel ravimvorm mille lahjendamisel ettenähtud vedelikus saadakse nebuliseeritav lahus.
   Nebuliseeritava lahuse pulberPowder for nebuliser solutionTahke ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest tahket toimeainet sisaldavast pulbrist, millest saadakse nebuliseeritav lahus, lahustades pulbrit ettenähtud vedelikus.
   Nebuliseeritava suspensiooni pulberPowder for nebuliser suspensionTahke ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest tahket toimeainet sisaldavast pulbrist, millest saadakse nebuliseeritav suspensioon, dispergeerides pulbrit ettenähtud vedelikus.
   Suukaudne lahus/nebuliseeritava lahuse kontsentraatOral solution/concentrate for nebuliser solutionVedel ravimvorm, lahus suukaudseks kasutamiseks või millest saadakse ettenähtud vedelikus lahjendades nebuliseeritav lahus. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui puudub üks kindel ravimpreparaadi manustamisviis.
  • Rektaalsed ravimvormid (21)
   Eestikeelne terminIngliskeelne terminDefinitsioonVet
   RektaalemulsioonRectal emulsionVedel üheannuseline ravimvorm, rektaalselt ravi või diagnostilisel eesmärgil kasutatav emulsioon. Pakendatud 2,5–2000 ml suurustesse pakenditesse, mis võivad olla varustatud aplikaatoriga.
   RektaalgeelRectal gelPooltahke ravimvorm, enamasti üheannuselises sobiva aplikaatoriga varustatud pakendis olev geel, mida manustatakse rektaalselt lokaalse toime saavutamiseks.
   RektaalkapselRectal capsuleTahke üheannuseline ravimvorm, rektaalseks manustamiseks sobiva pikerguse kujuga pehmekapsel. Kapsli sisu on vedel või pooltahke ning kapsel võib olla kaetud libiainega.
   RektaalkreemRectal creamPooltahke ravimvorm, enamasti üheannuselises sobiva aplikaatoriga varustatud pakendis olev emulsioon, mida manustatakse rektaalselt lokaalse toime saavutamiseks.
   RektaallahusRectal solutionVedel üheannuseline ravimvorm, rektaalselt ravi või diagnostilisel eesmärgil kasutatav lahus. Pakendatud 2,5–2000 ml suurustesse pakenditesse, mis võivad olla varustatud aplikaatoriga.
   Rektaallahuse kontsentraatConcentrate for rectal solutionVedel ravimvorm, mille lahjendamisel ettenähtud vedelikuga saadakse rektaallahus.
   Rektaallahuse pulberPowder for rectal solutionTahke ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest tahket toimeainet sisaldavast pulbrist, millest saadakse rektaallahus, lahustades pulbrit ettenähtud vedelikus.
   Rektaallahuse tablettTablet for rectal solutionTahke üheannuseline ravimvorm, katmata tablett, millest saadakse rektaallahus, lahustades tabletti ettenähtud vedelikus.
   RektaalsalvRectal ointmentPooltahke ravimvorm, enamasti üheannuselises sobiva aplikaatoriga varustatud pakendis olev salv, mida manustatakse rektaalselt lokaalse toime saavutamiseks.
   RektaalsuposiitSuppositoryTahke üheannuseline ravimvorm, mille kuju, suurus ja konsistents on sobivad selle rektaalseks manustamiseks. Suposiidid sisaldavad üht või mitut toimeainet lahustatuna või dispergeerituna sobivas massis, mis võib olla lahustuv, vees dispergeeruv või sulada kehatemperatuuril.
   RektaalsuspensioonRectal suspensionVedel üheannuseline ravimvorm, rektaalselt ravi või diagnostilisel eesmärgil kasutatav suspensioon Pakendatud 2,5–2000 ml suurustesse pakenditesse, mis võivad olla varustatud aplikaatoriga.
   Rektaalsuspensiooni graanulidGranules for rectal suspensionTahke, agregeeritud osakesi sisaldav ravimvorm, mille koostises võib olla märgumist ja dispergeerumist soodustavaid abiaineid ning mis on mõeldud dispergeerimiseks ettenähtud vedelikus rektaalsuspensiooni saamiseks. Rektaalsuspensioon valmistatakse enamasti vahetult enne manustamist.
   Rektaalsuspensiooni pulberPowder for rectal suspensionTahke ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest tahket toimeainet sisaldavast pulbrist, millest saadakse rektaalsuspensioon, dispergeerides pulbrit ettenähtud vedelikus.
   Rektaalsuspensiooni tablettTablet for rectal suspensionTahke üheannuseline ravimvorm, tavaliselt katmata tablett, millest saadakse rektaalsuspensioon, dispergeerides tabletti ettenähtud vedelikus.
   RektaaltampoonRectal tamponTahke üheannuseline ravimvorm, mis manustatakse ettenähtud ajaks pärakusse lokaalse toime saavutamiseks. Rektaaltampoonid koosnevad sobivast toimeaine(te)ga immutatud materjalist.
   RektaalvahtRectal foamVedel üheannuseline ravimvorm, mis koosneb toimeaine(te) lahusest ja suurest hulgast selles dispergeeritud gaasist, mis on pakendatud rõhu all olevasse sobiva aplikaatoriga varustatud pakendisse. Manustatakse rektaalselt lokaalse toime saavutamiseks.
   Suukaudne /rektaallahusOral/rectal solutionVedel ravimvorm, lahus suukaudseks või rektaalseks kasutamiseks. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui puudub üks kindel ravimpreparaadi manustamisviis.
   Suukaudne /rektaalsuspensioonOral/rectal suspensionVedel ravimvorm, suspensioon suukaudseks või rektaalseks kasutamiseks. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui puudub üks kindel ravimpreparaadi manustamisviis.
   Suukaudse /rektaallahuse kontsentraatConcentrate for oral/rectal solutionVedel ravimvorm, mille lahjendamisel ettenähtud vedelikus saadakse suukaudne/rektaallahus.Terminit kasutatakse ainult juhul, kui puudub üks kindel ravimpreparaadi manustamisviis.
   Suukaudse /rektaalsuspensiooni graanulidGranules for oral/rectal suspensionTahke ravimvorm, graanulid mille dispergeerimisel ettenähtud vedelikus saadakse suukaudne või rektaallahus. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui puudub üks kindel ravimpreparaadi manustamisviis.
   Suukaudse /rektaalsuspensiooni pulberPowder for oral/rectal suspensionTahke ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest pulbrist (k.a. külmkuivatatud pulbrid), mille lahustamisel ettenähtud vedelikus saadakse suukaudne/rektaallahus.Terminit kasutatakse ainult juhul, kui puudub üks kindel ravimpreparaadi manustamisviis.
  • Suukaudsed ravimvormid (78)
   Eestikeelne terminIngliskeelne terminDefinitsioonVet
   Dispergeeruv tablettDispersible tabletTablett, mis enne suukaudset manustamist dispergeeritakse vedelikus.
   Dispergeeruvad tabletid annustis kasutamiseksDispersible tablets for dose dispenserVäikeseid dispergeeruvaid tablette sisaldav tahke ravimvorm annustis kasutamiseks. Iga tablett sisaldab väikest osa annusest, mille saamiseks manustatakse mitu automaatselt loetud tabletti üksikannusena.
   Gastroresistentne kõvakapselGastro-resistant capsule, hardÜheannuseline toimeainet viivitatult vabastav kõva kesta sees olev maohappekindel ravimvorm, mis vabastab toimeaine(d) soolemahlas. Gastroresistentsete kõvakapslite valmistamisel täidetakse kõvakapslid enamasti gastroresistentsete graanulite või gastroresistentsete tahkete osakestega või varustatakse kõvakapslid gastroresistentse kestaga. Manustatakse suu kaudu.
   Gastroresistentne pehmekapselGastro-resistant capsule, softÜheannuseline toimeainet viivitatult vabastav pehme kesta sees olev maohappekindel ravimvorm, mis vabastab toimeaine(d) soolemahlas. Gastroresistentsed pehmekapslid enamasti valmistatakse, täidetakse ning suletakse ühe tootmistsüklina. Võivad gastroresistentse kesta sees sisaldada vedelaid või pooltahkeid aineid. Manustatakse suu kaudu.
   Gastroresistentne tablettGastro-resistant tabletTahke üheannuseline toimeainet viivitatult vabastav maohappekindel ravimvorm, mis vabastab toimeaine(d) soolemahlas. Need omadused saavutatakse tableti katmisel gastroresistentse materjaliga või tahkete osakeste lisamisel gastroresistentsesse materjali enne pressimist. Manustatakse suu kaudu.
   Gastroresistentsed graanulidGastro-resistant granulesTahke viivitatult toimeainet vabastav ravimvorm, mis koosneb maohappekindlatest graanulitest, mis vabastavad toimeaine(d) soolemahlades. Need omadused saavutatakse graanulite katmisel või tahkete osakeste immutamisel gastroresistentse materjaliga. Gastroresistentsed graanulid manustatakse enamasti üheannuselise suukaudse ravimvormina.
   GraanulidGranulesTahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm, mis koosneb kuivalt seotud pulbri osakestest, mis on piisavalt vastupidavad käitlemisele. Graanulid on mõeldud suukaudseks manustamiseks ning toimeaine(te) vabanemise kiirus seedetraktis on seotud peamiselt toimeaine(te) omadustega (konventsionaalselt toimeainet vabastavad graanulid). Graanulid võivad olla allaneelatavad, näritavad või enne manustamist vees või mõnes muus sobivas vedelikus lahustatavad.
   Graanulid joogivees manustamiseksGranules for use in drinking waterTahke ravimvorm veterinaarias kasutamiseks; graanulid, mis lahustatakse looma joogivees. Kui lubatud on ka individuaalne manustamine loomale, siis on manustamisviis täpselt kirjeldatud ravimiinfos.Kui lubatud on ka individuaalne manustamine loomale, siis on manustamisviis täpselt kirjeldatud ravimiinfos.vet
   Kaetud graanulidCoated granulesTahke ravimvorm suukaudseks kasutamiseks, mis sisaldab ühe või mitme erinevate ainete segude kihiga kaetud graanuleid. Katted lisatakse enamasti lahuse või suspensioonina tingimustes, mis võimaldab hiljem vehiikuli aurustumist. Kui kate lahustub või disintegreerub vabastatakse toimeaine(d) seedetrakti kiirusel, mis sõltub peamiselt aine omadustest (konventsionaalne vabastamine)
   Kaetud tablettCoated tabletTahke üheannuseline ravimvorm, mis on kaetud ühe või mitme aine (nt suhkrute ja vahade) segu kihiga. Kattesse võib lisada värvaineid, maitse- ja lõhnaaineid ja toimeaineid. Katte paksus on suurem kui õhukese polümeerikattega tabletil. Kaetud tablettidel on sile pind. Manustatakse suu kaudu. Katte lahustumisel või disintegreerumisel sõltub toimeaine(te) vabanemise kiirus seedemahladesse toimeaine(te) peamistest omadustest (konventsionaalne vabanemine).
   Kihisev pulberEffervescent powderVesikeskkonnas kiiresti reageerivaid ja süsihappegaasi vabastavaid happelisi aineid ja karbonaate või vesinikkarbonaate sisaldav ühe- või mitmeannuseline ravimvorm. Suukaudsed pulbrid lahustatakse või dispergeeritakse enne manustamist vees.
   Kihisev tablettEffervescent tabletTahke üheannuseline ravimvorm; katmata tablett, milles sisalduvad happelised ained ja karbonaadid või vesinikkarbonaadid vabastavad vees kiiresti reageerides süsinikdioksiidi. Kihisevad tabletid lahustatakse või dispergeeritakse vees enne suukaudset manustamist.
   Kihisevad graanulidEffervescent granulesÜhe- või mitmeannuseline ravimvorm, mis koosneb katmata graanulitest ja sisaldab tavaliselt happelisi aineid ja karbonaate või vesinikkarbonaate, mis reageerivad vesikeskkonnas kiiresti ja vabastavad süsihappegaasi. Kihisevad graanulid lahustatakse või dispergeeritakse enne manustamist vees.
   KõvakapselCapsule, hardÜheannuseline tahke ravimvorm, mis on varieeruva suurusega kõva kesta sees. Kest on valmistatud želatiinist või mõnest muust ainest ning koosneb kahest silindrilisest osast, mille üks ots on ümar ja suletud ning teine ots avatud. Kesta sisu on tahke või pooltahke ning see viiakse kesta ühte poolde; seejärel kapsel suletakse, asetades teine pool esimese peale. Manustatakse suu kaudu.
   Lahus joogivees manustamiseksSolution for use in drinking waterLahus veterinaarias kasutamiseks, mida lisatakse looma joogivette. Kui lubatud on ka üksikule loomale vahetult suhu manustamine, siis on manustamisviis ning samuti vajalikud lahjenduse juhised, täpselt kirjeldatud ravimiinfos.vet
   Lahus joogivees/piimas manustamiseksSolution for use in drinking water/milkLahus veterinaarias kasutamiseks, mida lisatakse looma joogivette, piima või piimaasendajasse. Kui lubatud on ka üksikule loomale vahetult suhu manustamine, siis on manustamisviis ning samuti vajalikud lahjenduse juhised, täpselt kirjeldatud ravimiinfos.vet
   Lahustuv ravimtaimeteeInstant herbal teaLüofiliseeritud ravimtaimetee ekstrakti sisaldav tahke mitmeannuseline ravimvorm, mis enne suukaudset manustamist lahustatakse vees. Lahustuv ravimtaimetee võib olla lahtiselt (mitmeannuselisena) või kotikestes (üheannuselisena).
   Lahustuv tablettSoluble tabletTablett, mis enne suukaudset manustamist lahustatakse vedelikus.
   LakukiviLick blockTahke plokk, mis sisaldab üht või mitut toimeainet veterinaarias kasutamiseks. Plokk saadakse pressimisel ning manustatakse lakukivi lakkumisel.vet
   Lüofilisaat joogivees manustamiseksLyophilisate for use in drinking waterTahke ravimvorm veterinaarias kasutamiseks; külmkuivatataud pulber, mis lahustatakse looma joogivees. Kui lubatud on ka individuaalne manustamine loomale, siis on manustamisviis täpselt kirjeldatud ravimiinfos.vet
   Närimis-/dispergeeruv tablettChewable/dispersible tabletTahke üheannuseline ravimvorm; katmata tablett mida tuleb enne alla neelamist närida või dispergeerida ettenähtud vedelikus.
   NärimistablettChewable tabletTahke üheannuseline ravimvorm; katmata tablett, mida tuleb enne allaneelamist närida. Manustatakse suu kaudu.
   OblaatCachetTahke kaetud kettakujuline üheannuseline ravimvorm suukaudseks manustamiseks.
   Pehme närimiskapselChewable capsule, softTahke üheannuseline ravimvorm pehmekapslis, mis vabastab oma sisu suus. Pehmekapsli sisu võib olla pooltahke või vedel, ette nähtud lokaalse või süsteemse toime saavutamiseks pärast imendumist läbi suu limaskesta või närituna seedetraktis.
   PehmekapselCapsule, softÜheannuseline tahke ravimvorm, mis on varieeruva suurusega pehme kesta sees. Kest on valmistatud želatiinist või mõnest muust ainest ning võib sisaldada üht või mitut tahket toimeainet. Kest on paksem kui kõvakapslil ning koosneb ühest osast, sest pehmekapslid enamasti valmistatakse, täidetakse ning suletakse ühe operatsiooni käigus. Kesta sisu võib olla pooltahke või vedel. Manustatakse suu kaudu.
   Pulber joogivees manustamiseksPowder for use in drinking waterTahke ühest või mitmest pulberist (k.a. külmkuivatatud pulbrid) koosnev ravimvorm veterinaarias kasutamiseks, mis lahustatakse looma joogivees. Kui lubatud on ka individuaalne manustamine loomale, siis on manustamisviis täpselt kirjeldatud ravimiinfos.vet
   Pulber joogivees/piimas manustamiseksPowder for use in drinking water/milkTahke ühest või mitmest pulberist (k.a. külmkuivatatud pulbrid) koosnev ravimvorm veterinaarias kasutamiseks, mis lahustatakse looma joogivees, piimas või piimaasendajas. Kui lubatud on ka individuaalne manustamine loomale, siis on manustamisviis täpselt kirjeldatud ravimiinfos.vet
   RavimpelletidMedicated pelletsTahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm veterinaarias kasutamiseks. Ravimpelletid on tavaliselt pressimisel saadud suured graanulid.vet
   Ravimsööda eelseguPremix for medicated feeding stuffVedel, pooltahke või tahke ravimvorm toimeaine suukaudse manustamise kergendamiseks loomadel. Ravimsööda eelsegusid kasutatakse ravimsööda valmistamisel. Võib kasutada pulbri või graanulitena, mis on vabalt voolavad ja homogeensed. Vedelad ravimvormid on homogeensed suspensioonid või lahused, mida võib saada tiksotroopsetest geelidest või struktuursetest lahustest. Osakeste suurus ja teised omadused kindlustavad toimeaine(te) ühtlase jaotumise valmissöödas.vet
   RavimtaimeteeHerbal teaTahke ravimvorm, mis sisaldab üht või mitut taimset droogi, millest saadakse erineva ekstraktsiooniaja ja -temperatuuri rakendamisel veega suukaudne tõmmis. Droogid võivad olla lahtiselt või kotikestes.
   SiirupSyrupVedel ühe- või mitmeannuseline suukaudne vett sisaldav ravimvorm, mida iseloomustab magus maitse ja viskoossus ning mis enamasti sisaldab lõhna- või maitseaineid. Mitmeannuselisest pakendist manustatakse iga annus, enamasti 5 ml või selle kordne, sobiva mõõtevahendiga.
   SiirupigraanulidGranules for syrupTahke ravimvorm, mis koosneb seotud osakestest ja võib sisaldada ka vees lahustumist kergendavaid ning siirupi omadusi tekitavaid aineid.
   SiirupipulberPowder for syrupTahke ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest tahkest toimeainest ja võib sisalda ka vees lahustumist kergendavaid ning siirupi omadusi tekitavaid abiaineid.
   Suspensioon joogivees manustamiseksSuspension for use in drinking waterVedel ravimvorm veterinaarias kasutamiseks; suspensioon, mida manustatakse lisades seda looma joogivette. Kui lubatud on ka üksikule loomale vahetult suhu manustamine, siis on manustamisviis ning samuti vajalikud lahjenduse juhised, täpselt kirjeldatud ravimiinfos.vet
   Suukaudne emulsioonOral emulsionVedel ühe- või mitmeannuseline suukaudne ravimvorm. Mitmeannuselisest pakendist manustatakse iga annus, enamasti 5 ml või selle kordne, sobiva mõõtevahendiga.
   Suukaudne geelOral gelPooltahke ühe- või mitmeannuseline suukaudne ravimvorm. Enamasti hüdrofiilne, pärast suuõõnde manustamist allaneelatav geel.
   Suukaudne kummiOral gumTahke üheannuseline kummitaolise konsistentsiga ravimvorm, mida enne allaneelamist imetakse või näritakse. Terminit ei kasutata ravimnärimiskummi kohta.
   Suukaudne lahusOral solutionVedel ühe- või mitmeannuseline suukaudne ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest sobivas lahustis lahustatud toimeainest. Mitmeannuselisest pakendist manustatakse iga annus, enamasti 5 ml või selle kordne, sobiva mõõtevahendiga.
   Suukaudne lüofilisaatOral lyophilisateTahke üheannuseline ravimvorm, mis on saadud vedeliku või poolvedela aine lüofiliseerimisel. See kiiresti toimeainet vabastav ravimvorm asetatakse suhu, kus toimeaine vabaneb sülge või neelatakse alla. Alternatiivina lahustatakse ravimvorm enne suukaudset manustamist vees.
   Suukaudne pastaOral pastePooltahke ühe- või mitmeannuseline suukaudne ravimvorm. Enamasti hüdrofiilne, pärast suuõõnde manustamist allaneelatav pasta.
   Suukaudne pulberOral powderÜhe- või mitmeannuseline ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest erineva peensusastmega tahkest ainest. Suukaudset pulbrit manustatakse vees, veega või mõne teise sobiva vedelikuga.
   Suukaudne sprei, suspensioonOral spray, suspensionVeterinaarias kasutamiseks mõeldud vedel, enamasti mitmeannuseline ravimvorm; suspensioon suukaudseks kasutamiseks. Ravimvormi manustatakse jämepihusena looma(de) kohal, kes seejärel saavad ravimit näiteks sulestiku puhastamisel.vet
   Suukaudne suspensioonOral suspensionVedel ühe- või mitmeannuseline suukaudne ravimvorm, kus üks või mitu toimeainet on dispergeeritud sobivas lahustis. Mitmeannuselisest pakendist manustatakse iga annus, enamasti 5 ml või selle kordne, sobiva mõõtevahendiga.
   Suukaudne vedelikOral liquidVedel ühe- või mitmeannuseline suukaudne ravimvorm, mis koosneb ainult vedelast toimeainest. Mitmeannuselisest pakendist manustatakse iga annus sobiva mõõtevahendiga, nt mõõtlusikaga.
   Suukaudse lahuse graanulidGranules for oral solutionTahke ravimvorm, mis koosneb seotud osakestest ning võib sisaldada ka ettenähtud lahustis märgumist ja lahustumist kergendavaid abiaineid. Suukaudne lahus valmistatakse enamasti vahetult enne manustamist.
   Suukaudse lahuse kontsentraatConcentrate for oral solutionVedel ravimvorm, mille lahjendamisel sobivas lahustis saadakse suukaudne lahus.
   Suukaudse lahuse pulberPowder for oral solutionTahke ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest tahkest toimeainest ja võib sisaldada ka ettenähtud vedelikus lahustumist kergendavaid abiained. Termin hõlmab ka lüofiliseeritud pulbreid. Suukaudne lahus valmistatakse enamasti vahetult enne manustamist.
   Suukaudse spreisuspensiooni kontsentraadi kontsentraatConcentrate for concentrate for oral spray, suspensionVedel ravimvorm veterinaarias kasutamiseks mille lahjendamisel ettenähtud vedelikuga saadakse suukaudse spreisuspensiooni kontsentraat, mida peab omakorda suukaudse spreisuspensiooni saamiseks lahjendama.Terminit kasutatakse ainult juhul kui ohutuse tagamiseks peab mõlemad lahjendamised alati läbi viima enne manustamist.vet
   Suukaudse spreisuspensiooni lüofilisaatLyophilisate for oral spray, suspensionVeterinaarias kasutamiseks mõeldud tahke ravimvorm; külmkuivatatud pulber, mille dispergeerimisel ettenähtud vedelikus saadakse suukaudne spreisuspensioon.vet
   Suukaudse suspensiooni gastroresistentsed graanulidGastro-resistant granules for oral suspensionTahke ravimvorm; gastro-resistentsed graanulid mille dispergeerimisel ettenähtud vedelikus saadakse suukaudne suspensioon.
   Suukaudse suspensiooni graanulidGranules for oral suspensionTahke ravimvorm, mis koosneb seotud osakestest ning võib sisaldada ka ettenähtud lahustis märgumist ja dispergeerumist kergendavaid abiaineid. Suukaudne suspensioon valmistatakse enamasti vahetult enne manustamist.
   Suukaudse suspensiooni kihisevad graanulidEffervescent granules for oral suspensionTahke, kihisevatest graanulitest koosnev ravimvorm, mille dispergeerimisel või lahustamisel pakendis kaasas olevas ettenähtud vedelikus, saadakse suukaudne suspensioon. Kui graanulid dispergeeritakse vees, kasutatakse terminit "Kihisevad graanulid".
   Suukaudse suspensiooni kontsentraatConcentrate for oral suspensionVedel ravimvorm mida lahjendamisel ettenähtud vedelikus saadakse suukaudne suspensioon.
   Suukaudse suspensiooni lüofilisaatLyophilisate for oral suspensionTahke ravimvorm veterinaarias kasutamiseks; külmkuivatatud pulber, mille dispergeerimisel ettenähtud vedelikus saadakse suukaudne suspensioon.vet
   Suukaudse suspensiooni pulberPowder for oral suspensionTahke ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest tahkest toimeainest ja võib sisaldada ka ettenähtud vedelikus dispergeerumist kergendavaid abiaineid. Termin hõlmab ka lüofiliseeritud pulbreid. Suukaudne suspensioon valmistatakse enamasti vahetult enne manustamist.
   Suukaudse suspensiooni suspensioonSuspension for oral suspensionVedel ravimvorm; suspensioon suukaudse suspensiooni valmistamiseks
   Suukaudse suspensiooni toimeainet prolongeeritult vabastavad graanulidProlonged-release granules for oral suspensionTahke ravimvorm; toimeainet prolongeeritult vabastaad graanulid, mille dispergeerimisel ettenähtud vedelikus saadakse suukaudne suspensioon.
   Suukaudsed tilgad, emulsioonOral drops, emulsionVedel mitmeannuseline suukaudne ravimvorm, mida manustatakse täpset annustamist võimaldava mõõtevahendi, nt tilguti, pipeti või suusüstla abil. Väljamõõdetud annust võib enne allaneelamist veelkord lahjendada vees või muus sobivas vedelikus.
   Suukaudsed tilgad, lahusOral drops, solutionÜhest või mitmest sobivas lahustis lahustatud toimeainest koosnev vedel mitmeannuseline ravimvorm suu kaudu manustamiseks. Ravimvormi manustatakse väikestes kogustes sobiva, täpset annustamist võimaldava mõõtevahendi, nt tilguti, pipeti või suusüstla abil. Väljamõõdetud annust võib enne allaneelamist veelkord lahjendada vees või muus sobivas vedelikus.
   Suukaudsed tilgad, lahuse graanulidOral drops, granules for solutionTahke ravimvorm; graanulid mille lahustamisel ettenähtud vedelikus saadakse suukaudsete tilkade lahus.
   Suukaudsed tilgad, suspensioonOral drops, suspensionÜhest või mitmest sobivas lahustis dispergeeritud toimeainest koosnev vedel mitmeannuseline ravimvorm suu kaudu manustamiseks. Ravimvormi manustatakse väikestes kogustes sobiva, täpset annustamist võimaldava mõõtevahendi, nt tilguti, pipeti või suusüstla abil. Väljamõõdetud annust võib enne allaneelamist veelkord lahjendada vees või muus sobivas vedelikus.
   Suukaudsed tilgad, suspensioonipulberOral drops, powder for suspensionTahke ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest pulbrist (k.a. külmkuivatatud pulbrid), mille dispergeerimisel ettenähtud vedelikus saadakse suukaudsete tilkade suspensioon.
   Suukaudsed tilgad, vedelikOral drops, liquidVedel enamasti mitmeannuseline ravimvorm, mis koosneb ainult vedelast toimeainest. Manustatakse suukaudu. Ravimvormi manustatakse väikestes kogustes sobiva, täpset annustamist võimaldava mõõtevahendi, nt tilguti, pipeti või suusüstla abil. Väljamõõdetud annust võib enne allaneelamist veelkord lahjendada vees või muus sobivas vedelikus.
   Suus dispergeeruv ravimkileOrodispersible filmSobivast materjalist ühe- või mitmekihiline kile, mis paigutatakse suhu, kus see enne allaneelamist kiiresti dispergeerub.
   Suus dispergeeruv tablettOrodispersible tabletTahke üheannuseline ravimvorm; katmata tablett, mis pannakse suhu, kus see enne allaneelamist süljes kiiresti dispergeerub.
   TablettTabletTahke üheannuseline katteta ravimvorm, mis saadakse ühtlase suurusega tahkete osakeste pressimisel või muul valmistamisviisil. Tabletid võivad olla ühekihilised, olles saadud osakeste ühekordsel pressimisel, või mitmekihilised, sisaldades erineva koostisega osakeste mitmekordse pressimise tulemusel saadud kontsentrilisi või paralleelkihte. Tablette manustatakse suu kaudu; toimeained vabanevad seedemahladesse, kusjuures vabanemise kiirus sõltub oluliselt toimeainete peamistest omadustest (konventsionaalne vabanemine).
   Toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapselModified-release capsule, hardTahke üheannuseline ravimvorm kõvas kestas. Ravimvorm võimaldab muuta erinevalt konventsionaalse vabanemisega kapslitest toimeaine vabanemise kiirust, kohta ja/või aega. Taotluslik modifitseerimine saavutatakse spetsiaalse disaini ja/või tootmismeetodiga. Manustatakse suu kaudu. Toimeainet modifitseeritult vabastavate kõvakapslite hulka kuuluvad toimeainet prolongeeritult, viivitatult ja pulseerivalt vabastavad ravimvormid. Terminit kasutatakse vaid siis, kui terminid „gastroresistente kõvakapsel“ ja „toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel“ ei ole kohased.
   Toimeainet modifitseeritult vabastav pehmekapselModified-release capsule, softTahke üheannuseline ravimvorm pehmes kestas. Ravimvorm võimaldab muuta erinevalt toimeainet konventsionaalselt vabastavatest kapslitest toimeaine vabanemise kiirust, kohta ja/või aega. Taotluslik modifitseerimine saavutatakse spetsiaalse disaini ja/või tootmismeetodiga. Manustatakse suu kaudu. Toimeainet modifitseeritult vabastavate kapslite hulka kuuluvad toimeainet prolongeeritult, viivitatult ja pulseerivalt vabastavad kapslid. Terminit kasutatakse vaid siis, kui terminid „gastroresistentne pehmekapsel“ või „toimeainet prolongeeritult vabastav pehmekapsel“ ei ole kohased.
   Toimeainet modifitseeritult vabastav tablettModified-release tabletTahke üheannuseline ravimvorm, mis käitub toimeaine vabastamise kiiruse, koha ja/või aja seisukohalt erinevalt toimeainet konventsionaalselt vabastavast tabletist. Taotluslik modifikatsioon saavutatakse spetsiaalse disaini ja/või tootmismeetodiga. Manustatakse suu kaudu. Toimeainet modifitseeritult vabastavate tablettide hulka kuuluvad toimeainet prolongeeritult, viivitatult ja pulseerivalt vabastavad tabletid. Terminit "toimeainet modifitseeritult vabastav tablett" kasutatakse vaid siis, kui terminid "gastroresistentne tablett" või "toimeainet prolongeeritult vabastav tablett" ei ole kohased.
   Toimeainet modifitseeritult vabastavad graanulidModified-release granulesTahke ravimvorm, mis koosneb graanulitest, millest toimeaine vabaneb erineval ajal ja/või kohas kui tavalistest graanulitest. Modifitseeritud vabanemine saavutatakse spetsiaalse koostise ja/või tootmismeetodiga. Toimeainet modifitseeritult vabastavad graanulid manustatakse enamasti üheannuselise suukaudse ravimvormina. Termin hõlmab toimeainet prolongeeritult, viivitatult ning pulseerivalt vabastavaid graanuleid. Terminit kasutatakse vaid siis, kui täpsemad terminid "gastroresistentsed graanulid" ja "toimeainet prolongeeritult vabastavad graanulid" ei ole kohased.
   Toimeainet modifitseeritult vabastavad suukaudse suspensiooni graanulidModified-release granules for oral suspensionTahke ravimvorm; toimeainet modifitseeritult vabastavad graanulid, mille dispergeerimisel ettenähtud vedelikus saadakse suukaudne suspensioon.
   Toimeainet pidevalt vabastav intraruminaalne ravivahendContinuous-release intraruminal deviceTahke üheannuseline ravimvorm suukaudseks manustamiseks mäletsejatele. Tagavad mäletseja vatsas toimeaine ühtlase vabanemise kindla aja jooksul. See saavutatakse erosiooni, korrosiooni, osmootse rõhu või mõne muu keemilise, füüsikalise või füsikokeemilise meetodi rakendamisel.vet
   Toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapselProlonged-release capsule, hardTahke üheannuseline toimeainet modifitseeritult vabastav ravimvorm kõvas kestas. Ravimvorm võimaldab toimeaine(te) aeglasemat vabanemist kui konventsionaalse vabanemise korral. Toimeaine prolongeeritud vabanemine saavutatakse spetsiaalse disaini ja/või tootmismeetodiga. Manustatakse suu kaudu.
   Toimeainet prolongeeritult vabastav pehmekapselProlonged-release capsule, softTahke üheannuseline toimeainet modifitseeritult vabastav ravimvorm pehmes kestas. Ravimvorm võimaldab toimeaine(te) aeglasemat vabanemist kui konventsionaalse vabanemise korral. Toimeaine prolongeeritud vabanemine saavutatakse spetsiaalse disaini ja/või tootmismeetodiga. Manustatakse suu kaudu.
   Toimeainet prolongeeritult vabastav tablettProlonged-release tabletTahke üheannuseline toimeainet modifitseeritult vabastav ravimvorm, mis vabastab toimeainet aeglasemalt kui toimeainet konventsionaalselt vabastav tablett. Toimeaine prolongeeritud vabastamine saavutatakse spetsiaalse disaini ja/või tootmismeetodiga. Manustatakse suu kaudu.
   Toimeainet prolongeeritult vabastavad graanulidProlonged-release granulesTahke ravimvorm, mis koosneb graanulitest, millest toimeaine vabaneb aeglasemalt kui tavalistest graanulitest. Aeglasem vabanemine saavutatakse graanulite spetsiaalse koostise ja/või tootmismeetodiga. Toimeainet prolongeeritult vabastavad graanulid manustatakse enamasti üheannuselise suukaudse ravimvormina.
   Toimeainet pulseerivalt vabastav intraruminaalne ravivahendPulsatile-release intraruminal deviceTahke üheannuseline ravimvorm suukaudseks manustamiseks mäletsejatele. Tagavad mäletseja vatsas toimeaine vabanemise pulseerivalt ettenähtud koguses kindlaks määratud ühtlase või varieeruva intervalliga. See saavutatakse intraruminaalse ravivahendi metalliliste elementide korrosioonil ruminaalmahlas, mis juhib koostisesse kuuluvate üksuste (tavaliselt tabletid) järjestikust vabanemist.vet
   Õhukese polümeerikattega tablettFilm-coated tabletTahke üheannuseline ravimvorm; mõne minuti jooksul seedetrakti mahlas lahustuv õhukese polümeerikattega kaetud tablett. Polümeerikattega tabletid manustatakse suu kaudu, kusjuures toimeaine(te) vabanemise kiirus ei erine oluliselt katmata tabletist.
  • Vaginaalsed ravimvormid (16)
   Eestikeelne terminIngliskeelne terminDefinitsioonVet
   Kihisev vaginaaltablettEffervescent vaginal tabletVaginaaltabletist koosnev tahke üheannuseline ravimvorm, milles sisalduvad happelised ained ja karbonaadid või vesinikkarbonaadid reageerivad vesikeskkonnas kiiresti, vabastades süsihappegaasi.
   VaginaalemulsioonVaginal emulsionVedel üheannuseline ravimvorm, sobiva aplikaatoriga pakendis olev emulsioon, mida manustatakse vaginaalselt lokaalse toime saavutamiseks.
   VaginaalgeelVaginal gelPooltahke üheannuseline ravimvorm, sobiva aplikaatoriga pakendis olev geel, mida manustatakse vaginaalselt lokaalse toime saavutamiseks.
   VaginaalkreemVaginal creamPooltahke üheannuseline ravimvorm, sobiva aplikaatoriga pakendis olev kreem, mida manustatakse vaginaalselt lokaalse toime saavutamiseks.
   VaginaalkõvakapselVaginal capsule, hardTahke üheannuseline sobiva suuruse ja kujuga kõva kesta sees olev ravimvorm, mida manustatakse vaginaalselt lokaalse toime saavutamiseks.
   VaginaallahusVaginal solutionVedel üheannuseline ravimvorm, sobiva aplikaatoriga pakendis olev lahus, mida manustatakse vaginaalselt lokaalse toime saavutamiseks.
   Vaginaallahuse graanulidGranules for vaginal solutionTahke ravimvorm, mis koosneb seotud osakestest ning võib sisaldada ka ettenähtud lahustis märgumist ja lahustumist kergendavaid abiaineid. Graanulite lahustamisel ettenähtud vedelikus saadakse vaginaallahus, mis valmistatakse enamasti vahetult enne manustamist.
   Vaginaallahuse tablettTablet for vaginal solutionTahke üheannuseline ravimvorm, vaginaallahuse valmistamiseks mõeldud lahustatav tablett. Võib sisaldada lahustumist soodustavaid aineid.
   VaginaalpehmekapselVaginal capsule, softTahke üheannuseline sobiva suuruse ja kujuga pehme kesta sees olev ravimvorm, mida manustatakse vaginaalselt lokaalse toime saavutamiseks.
   VaginaalravimtampoonMedicated vaginal tamponheannuseline tahke piiratud ajaks tuppe sisestatav ravimvorm. Valmistatakse sobivast materjalist ja immutatakse toimeainega.
   VaginaalravivahendVaginal delivery systemRavimi manustamise süsteem, mis paigaldatakse tuppe, kus see vabastab oma sisaldise pikema aja jooksul. Terminit ei kasutata vaginaalravimtampooni kohta.
   VaginaalsalvVaginal ointmentPooltahke üheannuseline ravimvorm, sobiva aplikaatoriga pakendis olev salv, mida manustatakse vaginaalselt lokaalse toime saavutamiseks.
   VaginaalsuposiitPessaryVaginaalsuposiit on tahke, üheannuseline ravimvorm, mida tavaliselt valmistatakse vormivalamisel. Võivad olla erineva kujuga, tavaliselt munajad, mille suurus ja konsistents võimaldavad ravimvormi viimise tuppe lokaalse toime saavutamiseks. Sisaldavad üht või mitut toimeainet, mis on dispergeeritud või lahustatud sobivas aluses, mis omakorda võib olla vees lahustuv või dispergeeruv või sulada kehatemperatuuril.
   VaginaalsuspensioonVaginal suspensionVedel üheannuseline ravimvorm, sobiva aplikaatoriga pakendis olev suspensioon, mida manustatakse vaginaalselt lokaalse toime saavutamiseks.
   VaginaaltablettVaginal tabletTahke üheannuseline ravimvorm, enamasti katmata või õhukese polümeerikattega tablett, mida manustatakse vaginaalselt lokaalse toime saavutamiseks. Tavaliselt suuremad ja teistsuguse kujuga kui suukaudsed tabletid.
   VaginaalvahtVaginal foamVedel ühe- või mitmeannuseline ravimvorm, mis koosneb toimeaine(te) lahusest ja suurest hulgast selles dispergeeritud gaasist, mis on pakendatud sobiva aplikaatoriga varustatud pakendisse. Vaginaalseks kasutamiseks, näiteks kontratseptsiooniks.
 • Kombineeritud ravimvormid (62)
  Eestikeelne terminIngliskeelne terminDefinitsioonVet*
  Endosinusiaallahuse pulber ja lahustiPowder and solvent for endosinusial solutionPulber (k.a külmkuivatatud pulber) ja lahusti, millest lahustades pulbri lahustis saadakse endosinusiaallahus.
  Endotrahheopulmonaalse instillatsioonilahuse pulber ja lahustiEndotracheopulmonary instillation, powder and solvent for solutionKahest konteinerist koosnev pakend, mis sisaldab pulbrit või pulbrite segu ja lahustit endotrahheopulmonaallahuse valmistamiseks.
  Endotrahheopulmonaalse instillatsioonisuspensiooni pulber ja lahustiEndotracheopulmonary instillation, powder and solvent for suspensionKahest konteinerist koosnev pakend, mis sisaldab pulbrit või pulbrite segu ja lahustit endotrahheopulmonaalsuspensiooni valmistamiseks.
  Endotservikaalgeeli pulber ja lahustiPowder and solvent for endocervical gelKahest konteinerist koosnev pakend, mis sisaldab pulbrit või pulbrite segu ja lahustit endotservikaalgeeli valmistamiseks.
  Epilesionaallahuse pulber ja lahustiPowder and solvent for epilesional solutionSteriilne pulber (k.a. külmkuivatatud pulber) ja steriilne lahusti epilesionaallahuse valmistamiseks lahustades pulbri lahustis.
  Geeli pulber ja geelPowder and gel for gelPulber ja geel kutaanselt kasutatava geeli valmistamiseks segades pulbri geelis.
  Hambageeli pulber ja lahustiPowder and solvent for dental gelPulber (k.a külmkuivatatud pulber) ja lahusti, millest pulbri ja lahusti segamisel saadakse hambageel.
  Hambatsemendi pulber ja lahusPowder and solution for dental cementHambatsemendi valmistamiseks kasutatavad pulber ja lahus.
  Igemegeeli pulber ja lahustiPowder and solvent for gingival gelPulber (k.a külmkuivatatud pulber) ja lahusti, millest pulbri ja lahusti segamisel saadakse igemegeel.
  Implantatsioonimaatriksi pulber, lahusti ja maatriksPowder, solvent and matrix for implantation matrixSteriilne pulber (k.a. külmkuivatatud pulber), steriilne lahusti ja steriilne maatriks implantatsioonimaatriksi valmistamiseks, näiteks lahustades pulbri lahustis ja kasutades saadud lahust maatriksi immutamiseks.
  Implantatsioonipasta pulber ja lahustiPowder and solvent for implantation pasteKahest konteinerist koosnev pakend, mis sisaldab steriilset pulbrit ja steriilset lahustit, millest valmistatakse pastataoline dispersioon organismi siirdamiseks lokaalse või süsteemse toime saavutamiseks pikema aja vältel.
  Infusioonidispersiooni kontsentraadi pulber, dispersioon ja lahustiPowder, dispersion and solvent for concentrate for dispersion for infusionSteriilne pulber (k.a. külmkuivatatud pulber) ja steriilne dispersioon, mis mõlemad sisaldavad toimeainet või - aineid, ja steriilne lahusti infusioonidispersiooni kontsentraadi valmistamiseks pakendiinfos toodud juhiste järgi. Saadud kontsentraati peab veelkord lahjendama enne infusioonidispersioonina manustamist
  Infusioonilahuse kontsentraadi kontsentraat ja lahustiConcentrate and solvent for concentrate for solution for infusionSteriilne kontsentraat ja steriilne lahusti, millest lahjendades kontsentraati lahustiga saadakse infusioonilahuse kontsentraat, mida peab veelkord lahjendama enne infusioonilahusena manustamist.
  Infusioonilahuse kontsentraadi pulber ja lahusPowder for concentrate and solution for solution for infusionRavimvorm, mis kooneb infusioonilahuse kontsentraadi pulbrist ja infusioonilahuse lahusest ning on mõeldud infusioonilahuse valmistamiseks. Kontsentraadipulber lahustatakse ettenähtud vedelikus, et saada lahuse kontsentraat, mida omakorda lahjendatakse ettenähtud vedelikuga, et saada infusioonilahus. Infusioonilahuse lahust tuleb kasutada ravimiinfos kirjeldatud viisil, näiteks lisades seda stabilisaatorina infusioonikotti.
  Infusioonilahuse kontsentraadi pulber ja lahustiPowder and solvent for concentrate for solution for infusionSteriilne pulber (k.a. külmkuivatatud pulber) ja steriilne lahusti infusioonilahuse kontsentraadi valmistamiseks lahustades pulbri lahustis. Saadud kontsentraati peab veelkord lahjendama enne infusioonilahusena manustamist
  Infusioonilahuse kontsentraat ja lahustiConcentrate and solvent for solution for infusionSteriilne kontsentraat ja steriilne lahusti infusioonilahuse valmistamiseks lahjendades kontsentraati lahustiga.
  Infusioonilahuse pulber ja lahustiPowder and solvent for solution for infusionKahest konteinerist koosnev pakend, mis sisaldab steriilset pulbrit (k.a lüofiliseeritud pulbrid) ja steriilset lahustit, millest pulbri lahustamisel lahustis valmistatakse infusioonilahus.
  Intraokulaarse instillatsioonilahuse pulber ja lahustiPowder and solvent for instillation solution for intraocular useSteriilne pulber (k.a. külmkuivatatud pulber) ja steriilne lahusti intraokulaarse instillatsioonilahuse valmistamiseks lahustades pulbri lahustis.
  Intravesikaallahuse pulber ja lahustiPowder and solvent for intravesical solutionPulber (k.a külmkuivatatud pulber) ja lahusti, millest lahustades pulbri lahustis saadakse intravesikaallahus.
  Intravesikaalsuspensiooni pulber ja lahustiPowder and solvent for intravesical suspensionPulber (k.a. külmkuivatatud pulber) ja lahusti intravesikaalsuspensiooni valmistamiseks dispergeerides pulbri lahustis.
  Koeliimi pulber ja lahustiPowder and solvent for sealantKahest konteinerist koosnev pakend, mis sisaldab pulbrit või pulbrisegu ja lahustit koeliimi valmistamiseks.
  Kõrvatilgad, suspensiooni pulber ja lahustiEar drops, powder and solvent for suspensionKahest konteinerist koosnev pakend, mis sisaldab pulbrit ja lahustit, millest pulbri dispergeerimisel lahustis valmistatakse kõrvatilgad.
  Nahalahuse kontsentraat ja lahustiConcentrate and solvent for cutaneous solutionKontsentraat ja lahusti, millest kontsentraati lahustiga lahjendades saadakse nahalahus.
  Nahalahuse pulber ja lahustiPowder and solvent for cutaneous solutionPulber (k.a külmkuivatatud pulber) ja lahusti, millest lahustades pulbri lahustis saadakse nahalahus.
  Nebuliseeritava lahuse pulber ja lahustiPowder and solvent for nebuliser solutionPulber (k.a külmkuivatatud pulber) ja lahusti, millest lahustades pulbri lahustis saadakse nebuliseeritav lahus.
  Ninasprei, suspensiooni lüofilisaat ja lahustiNasal spray, lyophilisate and solvent for suspensionLüofilisaat (külmkuivatatud pulber) ja lahusti, mille omavahelisel dispergeerimisel saadakse ninasprei, suspensioon veterinaarias kasutamiseks.vet
  Ninatilgad, lahuse pulber ja lahustiPowder and solvent for nasal drops, solutionPulber (k.a. külmkuivatatud pulber) ja lahusti ninatilkade lahuse valmistamiseks lahustades pulbri lahustis.
  Ninatilgad, suspensiooni lüofilisaat ja lahustiLyophilisate and solvent for nasal drops, suspensionVeterinaarias kasutamiseks mõeldud, ühest või mitmest külmkuivatatud pulbrist koosnev ravimvorm, mis dispergeeritakse kaasas olevas lahustis, et saada ninatilkadena manustatav suspensioon.vet
  Okulonasaalsuspensiooni lüofilisaat ja lahustiLyophilisate and solvent for oculonasal suspensionVeterinaarias kasutamiseks mõeldud lüofilisaat (külmkuivatatud pulber) ja lahusti, millest saadakse okulonasaalsuspensioon dispergeerides lüofilisaadi lahustis.vet
  Rektaalsuspensiooni tablett ja lahustiTablet and solvent for rectal suspensionTablett ja lahusti rektaalsuspensiooni valmistamiseks dispergeerides tableti lahustis.
  Siirupi pulber ja lahustiPowder and solvent for syrupÜhest või mitmest pulbrist (sh külmkuivatatud pulbrid) koosnev ravimvorm, mis on mõeldud kaasasolevas lahustis lahustamiseks, et saada siirup.
  Silmatilgad, lahuse pulber ja lahustiEye drops, powder and solvent for solutionKahest konteinerist koosnev pakend, mis sisaldab steriilset pulbrit ja steriilset lahustit, millest pulbri lahustamisel lahustis valmistatakse silmatilgad.
  Silmatilgad, suspensiooni pulber ja lahustiEye drops, powder and solvent for suspensionKahest konteinerist koosnev pakend, mis sisaldab steriilset pulbrit ja steriilset lahustit, millest pulbri dispergeerimisel lahustis valmistatakse silmatilgad.
  Spreisuspensioon ja -lahusSuspension and solution for spray
  Suukaudse lahuse pulber ja lahustiPowder and solvent for oral solutionKahest konteinerist koosnev pakend, mis sisaldab pulbrit ja lahustit suukaudse lahuse valmistamiseks.
  Suukaudse lahuse tablett ja pulberTablet and powder for oral solutionTablett ja pulber, mis mõlemad sisaldavad toimeainet või -aineid, suukaudse lahuse valmistamiseks lahustades tableti ja pulbri ettenähtud vedelikus.
  Suukaudse spreisuspensiooni kontsentraadi kontsentraat ja lahustiConcentrate and solvent for concentrate for oral spray, suspensionVeterinaarias kasutatav ravimvorm, mis koosneb kontsentraadist ja lahustist suukaudse spreisuspensiooni kontsentraadi valmistamiseks. Saadud kontsentraati peab veel kord lahjendama enne suukaudse spreisuspensioonina manustamist. Terminit kasutatakse ainult juhul kui ohutuse tagamiseks peab mõlemad lahjendamised alati läbi viima enne manustamist.vet
  Suukaudse suspensiooni graanulid ja lahustiGranules and solvent for oral suspensionGraanulid ja lahusti, millest graanuleid lahustis dispergeerides saadakse suukaudne suspensioon.
  Suukaudse suspensiooni lüofilisaat ja lahustiLyophilisate and solvent for oral suspensionVeterinaarias kasutamiseks mõeldud lüofilisaat (külmkuivatatud pulber) ja lahusti, millest saadakse suukaudne suspensioon dispergeerides lüofilisaadi lahustis.vet
  Suukaudse suspensiooni pulber ja lahustiPowder and solvent for oral suspensionKahest konteinerist koosnev pakend, mis sisaldab pulbrit ja lahustit suukaudse suspensiooni valmistamiseks.
  Suukaudse suspensiooni suspensioon ja kihisevad graanulidSuspension and effervescent granules for oral suspensionSuspensioon ja kihisevad graanulid, mis mõlemad sisaldavad toimeaineid, suukaudse suspensiooni valmistamiseks, lahustades või dispergeerides graanulid suspensioonis.
  Süste-/infusioonidispersiooni gaas ja lahustiGas and solvent for dispersion for injection/infusionSteriilne ravimvorm, mis sisaldab gaasi ja vedelikku kas samas või erinevates kambrites. Gaas ja vedelik segatakse enne manustamist, et tekiks gaasi dispersioon vedelikus, mida manustatakse süstimise või infusiooni teel.
  Süste-/infusioonilahuse kontsentraat ja lahustiConcentrate and solvent for solution for injection/infusionSteriilne kontsentraat ja steriilne lahusti süste-/infusioonilahuse valmistamiseks lahjendades kontsentraati lahustiga.
  Süste-/infusioonilahuse pulber ja lahustiPowder and solvent for solution for injection/infusionSteriilne pulber (k.a. külmkuivatatud pulber) ja steriilne lahusti süste-/infusioonilahuse valmistamiseks lahustades pulbri lahustis.
  Süste-/naha torketesti lahuse pulber ja lahustiPowder and solvent for solution for injection/skin-prick testSteriilne pulber (k.a. külmkuivatatud pulber) ja steriilne lahusti süste-/naha torketesti lahuse valmistamiseks lahustades pulbri lahustis.
  Süstedispersiooni pulber ja lahustiPowder and solvent for dispersion for injectionSteriilne pulber (k.a. külmkuivatatud pulber) ja steriilne lahusti süstedispersiooni valmistamiseks dispergeerides pulbri lahustis.
  Süsteemulsiooni emulsioon ja suspensioonEmulsion and suspension for emulsion for injectionSteriilne emulsioon ja steriilne suspensioon, mis mõlemad sisaldavad toimeainet või - aineid süsteemulsiooni valmistamiseks segades emulsiooni ja suspensiooni.
  Süsteemulsiooni pulber ja lahustiPowder and solvent for emulsion for injectionSteriilne pulber (k.a. külmkuivatatud pulber) ja steriilne lahusti süsteemulsiooni valmistamiseks segades pulbri ning lahusti.
  Süstelahuse kontsentraat ja lahustiConcentrate and solvent for solution for injectionSteriilne kontsentraat ja steriilne lahusti süstelahuse valmistamiseks lahjendades kontsentraati lahustiga.
  Süstelahuse lüofilisaat ja lahustiLyophilisate and solvent for solution for injectionSteriilne lüofilisaat (külmkuivatatud pulber) ja steriilne lahusti veterinaarias kasutatava süstelahuse valmistamiseks lahustades lüofilisaadi lahustis.vet
  Süstelahuse pulber ja lahusPowder and solution for solution for injectionSteriilne pulber (k.a. külmkuivatatud pulber) ja steriilne lahus, mis mõlemad sisaldavad toimeainet või - aineid, süstelahuse valmistamiseks lahustades pulbri lahuses.
  Süstelahuse pulber ja lahustiPowder and solvent for solution for injectionKahest konteinerist koosnev pakend, mis sisaldab steriilset pulbrit (k.a lüofiliseeritud pulbrid) ja steriilset lahustit, millest pulbri lahustamisel lahustis valmistatakse süstelahus.
  Süstesuspensiooni emulsioon ja lüofilisaatEmulsion and lyophilisate for suspension for injectionToimeainet või -aineid sisaldavad steriilne emulsioon ja steriilne lüofilisaat (külmkuivatatud pulber) veterinaarias kasutamiseks, millest dispergeerides lüofilisaadi emulsioonis saadakse süstesuspensioon.vet
  Süstesuspensiooni graanulid ja lahustiGranules and solvent for suspension for injectionSteriilsed graanulid ja steriilne lahusti süstesuspensiooni valmistamiseks dispergeerides graanulid lahustis.
  Süstesuspensiooni kontsentraat ja lahustiConcentrate and solvent for suspension for injectionSteriilne kontsentraat ja steriilne lahusti süstesuspensiooni valmistamiseks lahjendades kontsentraati lahustiga.
  Süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahustiLyophilisate and solvent for suspension for injectionSteriilne lüofilisaat (külmkuivatatud pulber) ja steriilne lahusti veterinaarias kasutatava süstesuspensiooni valmistamiseks dispergeerides lüofilisaadi lahustis.vet
  Süstesuspensiooni lüofilisaat ja suspensioonLyophilisate and suspension for suspension for injectionVeterinaarseks kasutamiseks mõeldud steriilne külmkuivatatud pulber ja steriilne suspensioon, millest mõlemad sisaldavad toimeainet(aineid). Süstesuspensiooni saamiseks dispergeeritakse pulber suspensioonis.vet
  Süstesuspensiooni pulber ja lahustiPowder and solvent for suspension for injectionKahest konteinerist koosnev pakend, mis sisaldab steriilset pulbrit (k.a lüofiliseeritud pulbrid) ja steriilset lahustit, millest pulbri dispergeerimisel lahustis valmistatakse süstesuspensioon.
  Süstesuspensiooni pulber ja suspensioonPowder and suspension for suspension for injectionSteriilne pulber (k.a. külmkuivatatud pulber) ja steriilne suspensioon, mis mõlemad sisaldavad toimeainet või - aineid süstesuspensiooni valmistamiseks dispergeerides pulbri suspensioonis.
  Taru ravimdispersiooni pulber ja lahusPowder and solution for bee-hive dispersionTaru ravimdispersiooni valmistamiseks mõeldud pulber ja lahus, mis tuleb omavahel kokku segada. Nii pulber kui lahus võivad sisaldada toimeainet(eid) või sisaldab toimeainet(eid) ainult lahus.vet
  Taru ravimlahuse pulber ja lahusPowder and solution for bee-hive solution Pulber ja lahus, mis mõlemad sisaldavad toimeainet või -aineid, taru ravimlahuse valmistamiseks lahustades pulbri lahuses.vet
  Toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahustiPowder and solvent for prolonged-release suspension for injectionSteriilne pulber (k.a. külmkuivatatud pulber) ja steriilne lahusti toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni valmistamiseks dispergeerides pulbri lahustis.
 • Kombineeritud terminid (56)
  Eestikeelne terminIngliskeelne terminDefinitsioonVet
  Geel rõhukonteinerisGel in pressurised container
  Graanulid kotikesesGranules in sachetTahke graanulitest koosnev ravimvorm, mille kogu sisu manustatakse suukaudselt üksikannusena. Patsiendi ohutuse ja ravimpreparaadi korrektse manustamise tagamiseks võib seda terminit kasutada ka juhul kui graanulite asemel on väga väikesed tabletid ja kotikese kogu sisu on mõeldud suukaudseks manustamiseks üksikannusena ning tablette ei manustata ükshaaval.- VANA DEF
  Implantaat süstlisImplant in pre-filled syringe
  Infusioonilahus manustamissüsteemisSolution for infusion in administration systemSteriilne lahus, tavaliselt suurtes kogustes, vereringesse viimiseks süsteemis, mis vajab enne ravimi manustamist seadistamist. 
  Infusioonilahus süstlisSolution for infusion in pre-filled syringe
  Intravitreaalne implantaat aplikaatorisIntravitreal implant in applicator
  Kaetud graanulid kotikesesCoated granules in sachet
  Kõrvatilgad, lahus üheannuselises konteinerisEar drops, solution in single-dose container
  Kõrvatilgad, suspensioon üheannuselises konteinerisEar drops, suspension in single-dose container
  Ninasprei, lahus üheannuselises konteinerisNasal spray, solution in single-dose container
  Ninatilgad, lahus üheannuselises konteinerisNasal drops, solution in single-dose containerVeterinaarias kasutamiseks mõeldud, ühest või mitmest külmkuivatatud pulbrist koosnev ravimvorm, mis dispergeeritakse kaasas olevas lahustis, et saada ninatilkadena manustatav suspensioon.
  Pillid üheannuselises konteinerisPillules in single-dose container
  Ravimtaimetee kotisHerbal tea in bagRavimtaimetee poorses kotis (teekott), mis pannakse vette, et saada ühekordselt valmistatav ja manustatav suukaudne vesitõmmis
  Silmageel üheannuselises konteinerisEye gel in single-dose container
  Silmasalv üheannuselises konteinerisEye ointment in single-dose container
  Silmatilgad, lahus üheannuselises konteinerisEye drops, solution in single-dose container
  Silmatilgad, suspensioon üheannuselises konteinerisEye drops, suspension in single-dose container
  Silmatilgad, toimeainet prolongeeritult vabastav lahus üheannuselises konteinerisEye drops, prolonged-release solution in single-dose container
  Suukaudne emulsioon kotikesesOral emulsion in sachet
  Suukaudne lahus kotikesesOral solution in sachet
  Suukaudne lahus üheannuselises konteinerisOral solution in single-dose container
  Suukaudne pasta kotikesesOral paste in sachet
  Suukaudne pulber kotikesesOral powder in sachet
  Suukaudne suspensioon kotikesesOral suspension in sachet
  Suukaudse lahuse graanulid kotikesesGranules for oral solution in sachet
  Suukaudse lahuse pulber kotikesesPowder for oral solution in sachet
  Suukaudse suspensiooni gastroresistentsed graanulid kotikesesGastro-resistant granules for oral suspension in sachet
  Suukaudse suspensiooni graanulid kotikesesGranules for oral suspension in sachet
  Suukaudse suspensiooni toimeainet prolongeeritult vabastavad graanulid kotikesesProlonged-release granules for oral suspension in sachet
  Suuõõnepulber kotikesesOromucosal powder in pouch
  Süste-/infusiooniemulsioon süstlisEmulsion for injection/infusion in pre-filled syringe
  Süste-/infusioonilahus süstlisSolution for injection/infusion in pre-filled syringe
  Süstelahus kolbampullisSolution for injection in cartridge
  Süstelahus manustamissüsteemisSolution for injection in administration system
  Süstelahus nõelata injektorisSolution for injection in needle-free injector
  Süstelahus pen-süstlisSolution for injection in pre-filled pen
  Süstelahus süstlisSolution for injection in pre-filled syringe
  Süstelahuse pulber ja lahusti kolbampullisPowder and solvent for solution for injection in cartridge
  Süstelahuse pulber ja lahusti pen-süstlisPowder and solvent for solution for injection in pre-filled pen
  Süstelahuse pulber ja lahusti süstlisPowder and solvent for solution for injection in pre-filled syringehest või mitmest pulbristatud tahkest toimeainest (sh külmkuivatatud pulbrid) koosnev steriilne ravimvorm, mis on mõeldud lahustis lahustamiseks, et saada süstelahus. Ravimvormi pulber ja lahusti on süstli erinevates kambrites.
  Süstesuspensioon kolbampullisSuspension for injection in cartridge
  Süstesuspensioon pen-süstlisSuspension for injection in pre-filled pen
  Süstesuspensioon süstlisSuspension for injection in pre-filled syringe
  Süstesuspensiooni lahus ja suspensioon süstlisSolution and suspension for suspension for injection in pre-filled syringe
  Süstesuspensiooni pulber ja lahusti süstlisPowder and solvent for suspension for injection in pre-filled syringehest või mitmest pulbristatud tahkest toimeainest (sh külmkuivatatud pulbrid) koosnev steriilne ravimvorm, mis on mõeldud lahustis dispergeerimiseks, et saada süstelahus. Ravimvormi pulber ja lahusti on süstli erinevates kambrites.
  Toimeainet prolongeeritult vabastav süstesuspensioon süstlisProlonged-release suspension for injection in pre-filled syringe
  Toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahusti pen-süstlisPowder and solvent for prolonged-release suspension for injection in pre-filled penhest või mitmest pulbristatud tahkest toimeainest (sh külmkuivatatud pulbrid) koosnev steriilne ravimvorm, mis on mõeldud kaasasolevas lahustis dispergeerimiseks, et saada toimeainet prolongeeritult vabastav süstesuspensioon. Ravimvormi pulber ja lahusti on pen-süstli erinevates kambrites.
  Toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahusti süstlisPowder and solvent for prolonged-release suspension for injection in pre-filled syringeSteriilne pulber (k.a. külmkuivatatud pulber) ja steriilne lahusti toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni valmistamiseks dispergeerides pulbri lahustis. Pulber ja lahusti paiknevad süstli erinevates kambrites.
  Toimeainet prolongeeritult vabastavad graanulid kotikesesProlonged-release granules in sachet
  Õhukese polümeerikattega tablett ja gastroresistentsed graanulid kotikesesFilm-coated tablet and gastro-resistant granules in sachetTahke ravimvorm, mis koosneb kotikesse pakitud õhukese polümeerikattega tabletist ja gastroresistentsetest graanulitest, mis neelatakse koos ühekordse annusena. Kui annus koosneb kahes või rohkemast tabletist kasutatakse terminit „Õhukese polümeerikattega tabletid ja gastroresistentsed graanulid kotikeses“.
  Gel in sachet
  Oral suspension in pre-filled oral applicator
  Powder for oral/rectal suspension in sachet
  Solution for injection in dose-dispenser cartridge
  Solution for injection in pre-filled injector
  Suspension for injection in pre-filled injector
 • Manustamisviisid (99)
  Eestikeelne terminIngliskeelne terminDefinitsioonVet*
  AurikulaarneAuricular useRavimi manustamine kõrva.
  BukaalneBuccal useRavimi manustamine põseõõnde (igeme ja põse vahelisse taskusse) süsteemse toime saavutamiseks.
  DentaalneDental useRavimi manustamine hammastele ja/või hammastesse või hambanärvidele ja/või nende ümbrusesse.
  EkstraamniootilineExtraamniotic useRavimi süstimine koorioni ja amnioni (kõldkesta ja sisemise lootekesta) vahele.
  EndosinusiaalneEndosinusial useRavimi manustamine ninakõrvalurgetesse lokaalse toime saavutamiseks.
  EndotrahheopulmonaalneEndotracheopulmonary useRavimi manustamine tilkhaaval trahheasse ja/või bronhidesse. Termin ei hõlma inhaleeritavaid ravimvorme (vt „inhalatsioon“).
  EndotservikaalneEndocervical useRavimi manustamine emakakaelakanalisse.
  EpiduraalneEpidural useRavimi süstimine epiduraalruumi (lülisamba kanali seljaaju kõvakesta ja seljalülide luuümbrise vaheline ruum).
  EpilesionaalneEpilesional useRavimi manustamine kahjustunud alale.
  GastraalneGastric useRavimi manustamine makku sobiva vahendi abil.
  GastrointestinaalneGastroenteral useRavimi manustamine seedetrakti sobiva vahendi abil. Terminit kasutatakse vaid siis, kui terminid „gastraalne“ ja „intestinaalne“ ei ole kohased.
  GingivaalneGingival useRavimi manustamine igemetele.
  HemodialüüsHaemodialysisVere puhastamine poolläbilaskva membraani abil.
  ImplantatsioonImplantationImplantaadi (implantatsioonikett, implantatsioonitablett jms) sisestamine eluskoesse.
  InfiltratsioonInfiltrationManustamisviis, kus süstimise tulemusel infiltreerub vedelik sihtkoesse (näiteks anesteetiline infiltratsioon)
  InhalatsioonInhalation useRavimi manustamine hingamisteedesse sissehingamisel süsteemse toime või alumistes hingamisteedes lokaalse toime saavutamiseks. Termin ei hõlma nasaalset ja endotrahheopulmonaalset manustamist.
  IntestinaalneIntestinal useRavimi manustamine soolde (kaksteistsõrmiksoolde, tühisoolde, niudesoolde, käärsoolde) sobiva vahendi abil. Termin ei hõlma gastrointestinaalset manustamist.
  IntraamniootilineIntraamniotic useRavimi süstimine amnioniõõnde (lootevesikestaga piiratud vedelikukogum loote ümber).
  IntraarteriaalneIntraarterial useRavimi süstimine arterisse.
  IntraartikulaarneIntraarticular useRavimi süstimine liigeseõõnde.
  IntrabursaalneIntrabursal useRavimi süstimine liigestesse ja kõõlustesse.
  IntradermaalneIntradermal useRavimi süstimine dermisesse.
  IntradiskaalneIntradiscal useRavimi süstimine lülisamba lülide vaheketta säsituuma.
  IntraepidermaalneIntraepidermal useRavimi manustamine epidermisesse.
  IntraglandulaarneIntraglandular useRavimi manustamine otse näärmesse, enamasti süstimise teel. Terminit kasutatakse vaid siis, kui täpsemad termini, nagu näiteks „Intraprostaatiline“ ning „Intramammaarne“ ei ole kohased.
  IntrakardiaalneIntracardiac useRavimi süstimine südamelihasesse ja/või südameõõnde.
  IntrakavernoosneIntracavernous useRavimi süstimine korgaskehasse.
  IntrakolangiopankreaatilineIntracholangiopancreatic useRavimi süstimine ühissapijuhasse ja kõhunäärme juhasse, näiteks maksa-kõhunäärme ampulli viidud kanüüli kaudu, enamasti kontrastaine manustamiseks, näiteks endoskoopilise retrograadse kolangiopankreatograafia teostamiseks.
  IntrakoronaarneIntracoronary useRavimi süstimine pärgarterisse.
  IntralesionaalneIntralesional useRavimi süstimine või muul moel manustamine otse kahjustuskoldesse.
  IntralümfaatilineIntralymphatic useRavimi süstimine lümfisoonde.
  IntramammaarneIntramammary useRavimi veterinaarne manustamine udaraveerandisse läbi nisajuha.vet
  IntramuskulaarneIntramuscular useRavimi süstimine lihaskoesse.
  IntraokulaarneIntraocular useRavimi manustamine silma sisse. Terminit kasutatakse vaid siis, kui täpsemad terminid (nt „intravitreaalne“) ei ole kohased. Termin ei hõlma okulaarset ega subkonjunktivaalset manustamist.
  IntraosteaalneIntraosseous useRavimi manustamine luuüdisse. Termin ei hõlma intrasternaalset manustamist.
  IntraperikardiaalneIntrapericardial useRavimi süstimine südamepauna.
  IntraperitoneaalneIntraperitoneal useRavimi manustamine kõhukelmeõõnde.
  IntrapleuraalneIntrapleural useRavimi manustamine rinnakelmeõõnde.
  IntraportaalneIntraportal useRavimpreparaadi süstimine või infusioon värativeeni ravimi viimiseks maksa.
  IntraprostaatilineIntraprostatic useRavimi manustamine eesnäärmesse.
  IntrapulmonaalneIntrapulmonary useRavimpreparaadi manustamine kopsu, enamasti süstimise teel. Termin ei hõlma inhalatsiooni ja endotrahheopulmonaalset manustamist.vet
  IntraruminaalneIntraruminal useRavimi manustamine vatsa.vet
  IntrasternaalneIntrasternal useRavimi süstimine rinnaku luuüdisse.
  IntratekaalneIntrathecal useRavimi süstimine läbi kõvakesta subarahnoidaalruumi.
  IntratserebraalneIntracerebral useRavimi manustamine otse ajukoesse.
  IntratserebroventrikulaarneIntracerebroventricular useRavimi manustamine ajuvatsakestesse.
  IntratservikaalneIntracervical useRavimi süstimine emakakaelakanalisse.
  IntratsisternaalneIntracisternal useRavimi manustamine Cisterna Magna’sse.
  IntratumoraalneIntratumoral useRavimi süstimine kasvajasse.
  IntrauteriinneIntrauterine useRavimi manustamine emakaõõnde.
  IntravenoosneIntravenous useRavimi süstimine veeni.
  IntravesikaalneIntravesical useRavimi manustamine kusepõide.
  IntravitreaalneIntravitreal useRavimi manustamine silma klaaskehasse.
  IontoforeesIontophoresisIoniseeritud toimeaine manustamine läbi naha otsese elektrivoolu toimel.
  JoogiveesIn drinking water useRavimi veterinaarne manustamine, lisades seda looma joogiveelevet
  Joogivees/piimasIn drinking water/milk useRavimi veterinaarne manustamine, lisades seda looma joogiveele, piimale või piimaasendajale.vet
  KastutusDippingRavimi veterinaarne manustamine, sukeldades looma vanni või basseini, mis sisaldab ravimit.vet
  KeelealuneSublingual useRavimi manustamine keele alla süsteemse toime saavutamiseks.
  KehavälineExtracorporeal useRavimi kasutamine väljaspool keha.
  KriipsmanustaminePour-on useRavimi veterinaarne manustamine, valades seda looma selja keskjoonele või pealaele ja sarvede baasi ümber.vet
  KutaanneCutaneous useRavimi manustamine nahale ja/või nahahaavadele ja/või küüntele ja/või karvadele lokaalse toime saavutamiseks.
  KõhresiseneIntracartilaginous useRavimi manustamine kõhre.
  LarüngofarüngeaalneLaryngopharyngeal useRavimi manustamine kõrri ja neelu lokaalse toime saavutamiseks (anesteetikumid).
  LinnujalasiseneFoot-stab useRavimi manustamine linnu jalga.vet
  MunasiseneIn ovoRavimi veterinaarne manustamine läbi koore viljastatud munasse.vet
  Naha skarifikatsioonikaudneSkin scarificationRavimi manustamine naha kriimustamisel.
  NasaalneNasal useRavimi manustamine ninna süsteemse või lokaalse toime saavutamiseks. Termin ei hõlma alumiste hingamisteede jaoks mõeldud inhalatsiooniteraapiat, vt „inhalatsioon“.
  NebulisatsioonNebulisation useAerosooliks muudetud ravimi veterinaarne manustamine massmedikatsiooniks, näiteks lindudele.vet
  NisanahaleTeat useRavimi veterinaarne manustamine nisade pinnale. Termin hõlmab ka nisakastutust.vet
  NokakastutusBeak dippingRavimi veterinaarne manustamine, kastes linnu nokka ravimi vesilahusesse.vet
  OkulaarneOcular useRavimi manustamine silmamunale ja/või konjunktiivile.
  OkulonasaalneOculonasal useVeterinaarravimi manustamine tilgutades seda loomade (enamasti lindude) silma ja ninasõõrmetesse või pihustades ravimit loomade peale saavutamaks samasugust toimet.vet
  OrofarüngeaalneOropharyngeal useRavimi manustamine neelu ülaosasse lokaalse toime saavutamiseks.
  OromukosaalneOromucosal useRavimi manustamine suuõõnde lokaalse või süsteemse toime saavutamiseks (termin hõlmab ka bukaalset manustamist). Terminit kasutatakse vaid siis, kui täpsemad terminid (nt „gingivaalne“, „keelealune“ jt) ei ole kohased. Termin ei hõlma suukaudset manustamist.
  ParavertebraalneParavertebral useRavimi süstimine looma lülisamba kõrvale.vet
  PeriartikulaarnePeriarticular useRavimi süstimine liigese ümbrusesse.
  PerineuraalnePerineural useRavimi süstimine ühe või mitme närvi vahetusse ümbrusesse.
  PeriodontaalnePeriodontal useRavimi manustamine hamba ja igeme vahelisse taskusse.
  PeriosteaalnePeriosseous useRavimi manustamine luuümbrisesse/-ümbrisele
  PeritumoraalnePeritumoral useRavimi manustamine kasvaja ümbrusesse.
  Posterioorne jukstaskleraalnePosterior juxtascleral useRavimi manustamine silma kõvakesta subtenoni alla (nt episkleraalruumi) kollatähni lähedale.
  RektaalneRectal useRavimi manustamine pärasoolde lokaalse või süsteemse toime saavutamiseks.
  RetrobulbaarneRetrobulbar useRavimi manustamine silmamuna taha.
  Silma eeskambri siseneIntracameral usePreparaadi manustamine otse silma eeskambrisse.
  SubkonjunktivaalneSubconjunctival useRavimi süstimine silma sidekesta alla.
  SubkutaanneSubcutaneous useRavimi süstimine otse naha alla.
  SubmukoosneSubmucosal useRavimi süstimine otse limaskesta alla.
  SubretinaalneSubretinal useRavimi manustamine silma võrkkesta sensoorse (neuraalse) osa ja pigmentepiteeli vahele.
  SuukaudneOral useRavimi manustamine allaneelamisel.
  Sööda pinnalTop-dressing useRavimi veterinaarne manustamine, lisades seda sööda pinnale vahetult enne söötmist.vet
  SöödagaIn-feed useRavimi veterinaarne manustamine, lisades seda looma söödale.vet
  TarusiseneIn-hive useRavimi veterinaarne manustamine tarru asetades või pihustades.vet
  TiivanahakaudneWing-web-stab useRavimi veterinaarne manustamine linnu tiivanahka.vet
  TransdermaalneTransdermal useRavimi manustamine nahale, et saavutada pärast nahabarjääri läbimist süsteemne toime.
  TäppmanustamineSpot-on useRavimi veterinaarne manustamine konkreetsesse punkti looma seljal või kuklapiirkonnas.vet
  Täpselt määratlemataRoute of administration not applicableTermin kehtib ravimite kohta, mis ei satu otseselt patsiendi kehaga kontakti, või viitab ravimi manustamisele erinevatesse täpsustamata kehapiirkondadesse.
  UretraalneUrethral useRavimi manustamine kusitisse.
  VaginaalneVaginal useRavimi manustamine tuppe.
  VesikeskkonnakaudneWater-borne useRavimi veterinaarne manustamine mage- või merevee liikidele, lisades ravimit vesikeskkonda.vet
 • Pakendid (86)
  Eestikeelne terminIngliskeelne terminDefinitsioonVet*
  AmpullAmpouleKokkusulatamisel suletud pakend, mis avatakse purustamise teel. Sisu on mõeldud ühekordseks kasutamiseks.
  AnnustiDose dispenserVahend ettenähtud ravimikoguse väljastamiseks nt automaatne elektrooniline loendaja. (pen-süstel, süstel, inhalaator, mõõtepump jne on välistatud)
  Annusti kolbampullDose-dispenser cartridgeTavaliselt ravimiga eeltäidetud konteiner kasutamiseks annustis.
  AplikaatorApplicatorManustamisvahend, mida kasutatakse ravimi mingisse kindlasse keha piirkonda viimiseks.
  AutomaatsüstalAutomatic injection deviceVahend eelnevalt kindlaks määratud annuse süstimiseks mitmele loomale järgemööda.vet
  BlisterBlisterPakend (tavaliselt mitmeannuseline), mis koosneb kahest kihist, millest üks on vormitud nii, et ta mahutaks üksikannuseid. Termin ei hõlma ribapakendit ja üksikannuselist blistrit.
  BoolipüstolBalling gunVahend tahkete ravimite manustamiseks looma kurku.vet
  DosaatorMeasuring deviceVahend mõõdetud ainekoguse manustamiseks. Terminit kasutatakse vaid juhul, kui teised terminid ei ole kohased.
  Eeltäidetud gastrointestinaalne tuubPre-filled gastroenteral tubeEeltäidetud tuub ravimi manustamiseks gastrointestinaaltrakti.
  Eeltäidetud suukaudse manustamise aplikaatorPre-filled oral applicatorTäidetud konteiner vedela või pooltahke ravimvormi suuõõnde manustamiseks, mis sisaldab valmisravimit ühes kambris või selle valmistamiseks vajaminevaid komponente mitmes kambris. Terminit võib kasutada suusüstla kohta juhul kui on manustamisvea tekkerisk, näiteks kui sarnast ravimit manustatakse sageli süstimisel nagu vaktsiinid.
  Eeltäidetud suusüstalPre-filled oral syringeTäidetud konteiner vedela või pooltahke ravimvormi suuõõnde manustamiseks, mis sisaldab valmisravimit ühes kambris või selle valmistamiseks vajaminevaid komponente mitmes kambris.
  Eeltäidetud süstevahendPre-filled injectorTäidetud konteiner, mis sisaldab steriilset üheannuselist parenteraalset ravimvormi ja on enamasti varustatud süstenõelaga. Terminit kasutatakse ainult juhul kui täpsemad terminid "Süstel" ja "Pen-süstel" ei ole kohased.
  GaasisilinderGas cylinderEnamasti silindrikujuline pakend, mis on sobilik surugaasile, vedelgaasile või lahustatud gaasile ning millel on sulgur normaalrõhul ja toatemperatuuril toimuva gaasi iseenesliku väljavoolu reguleerimiseks.
  HuulikMouthpieceAbivahend, mida kasutatakse ravimi suukaudsel manustamisel või inhaleerimisel.
  ImplantaatorImplanterVahend implantaatide paigaldamiseks.vet
  InhalaatorInhalerVahend ravimi manustamiseks inhalatsioonil. Termin ei hõlma nebulisaatorit.
  IntramammaarsüstalIntramammary syringeVahend ravimi ühekordseks manustamiseks ühte nisajuhasse.vet
  JootmispüstolDrench gunVahend loomadele vedeliku suukaudseks manustamiseks.vet
  KanüülCannulaKoonusekujulise otsaga torujas manustamisvahend, mida kasutatakse pooltahkete ravimvormide manustamiseks.
  KarpBoxKergest materjalist põhipakend, mis koosneb ühest või mitmest osast ning mida saab sulgeda.
  Keeratav korkScrew capÕõnes, sisekeermega silindrikujuline ese pakendi sulgemiseks.
  KlappValveSulgur, mis reguleerib konteineri sisu vabanemist (näiteks gaasiballoon) väljutusavast, enamasti võimaldades sisu pidevat väljumist konteinerist. Vahend, mis kontrollib klapi liikumist, võib olla lisatud. Termin ei hõlma termineid "Mõõteklapp" ja "Spreiklapp".
  KolbampullCartridgeTavaliselt silindrikujuline pakend, mis sobib vedelatele ja tahketele ravimvormidele. Kasutatakse tavaliselt selleks spetsiaalselt disainitud aparaatides. Sisaldab valmisravimit ühes kambris või selle valmistamiseks vajaminevaid komponente mitmes kambris.
  KonteinerContainerRavimi säilitamiseks, identifitseerimiseks ja/või transpordiks kasutatav pakend. Terminit kasutatakse vaid siis, kui täpsemad terminid ei ole kohased. Konteineri täpne kirjeldus on toodud ravimi omaduste kokkuvõttes.
  KorkCapIlma keermeta enamasti silindrikujuline õõnes ese, mida kasutatakse pakendite sulgemiseks.
  KotikeSachetPaindlikust materjalist pakend, mis koosneb kahest pinnast ning on suletud pitseerimisel või kokkuvoltimisel. Sisu on ette nähtud ühekordseks kasutamiseks.
  KottBagPaindlikust materjalist pindadega pakend, mis võib olla lameda põhjaga. Põhja alt ja külgedelt suletud pitseerimisel, pealt otstarbest sõltuvalt näiteks materjali sulatamisel. Varustatud eriliste lisadega. Sisaldab valmisravimit ühes kambris või selle valmistamiseks vajaminevaid komponente mitmes kambris.
  KriipsuravimikonteinerPour-on containerSisseehitatud aplikaatoriga pakend kriipsmanustamiseks.vet
  KuulpakendRoll-on containerKuulaplikaatoriga pakend, enamasti pudel.
  KõrsStrawÕõnes toru, mis sisaldab üht annust, mida manustatakse imedes.
  Lastekindel korkChild-resistant closureSulgur, mille korrektne avamine on keeruline väikelaste, kuid mitte täiskasvanute jaoks.
  LendsüstalDartTerava otsaga nool, mis looma nahka lastuna vabastab endas oleva ravimi.vet
  ManustamissüsteemAdministration systemSüsteem, mis sisaldab süstlaid, kolbampulle jms ning mis vajab enne ravimi manustamist seadistamist. 
  Mitmeannuseline konteinerMultidose containerPakend, mis on sobilik kahe või enama raviannuse säilitamiseks.
  Mobiilne külmutusanumMobile cryogenic vesselLiigutatav soojusisolatsiooniga pakend, mis on ette nähtud sisu säilitamiseks vedelas olekus.
  MultipunktaatorMultipuncturerVahend naha punkteerimiseks. Kasutatakse tavaliselt koos immunoloogiliste preparaatidega, eriti diagnostikaks.
  MunasüstalIn-ovo injection deviceVahend ravimi automaatseks süstimiseks viljastatud munadesse.vet
  MõõteklappMetering valveSulgur, mille kaudu klapi avamisel vabastatakse mõõdetud kogus ainet.
  MõõtekorkCupManustamisvahend, mida kasutatakse vedela või mitmeannuselise tahke ravimvormi mõõdetud koguse manustamiseks.
  MõõtelusikasMeasuring spoonVedelate ja mitmeannuseliste tahkete ravimvormide manustamiseks mõeldud lusikas.
  Mõõtepumbaga mitmeannuseline konteinerMultidose container with metering pumpMitmeannuseline pakend integreeritud mõõtepumbaga.
  MõõtepumpMetering pumpSulgur, mille kaudu pumba vajutamisel vabastatakse mõõdetud kogus ainet.
  NahatorketestaplikaatorPrick test applicatorVahend allergeeni torketestiks.
  NebulisaatorNebuliserVahend vedelikest aerosoolide tekitamiseks. Termin ei hõlma rõhukonteinereid.
  NinaaplikaatorNasal applicatorAbivahend, mida kasutatakse ravimi nasaalsel manustamisel.
  NõelaplikaatorNeedle applicatorNõelaga sulgur.
  Nõelata injektorNeedle-free injectorVahend enamasti vedelravimi manustamiseks läbi nahabarjääri kõrgrõhu abil.
  NõelvaktsinaatorStab vaccinatorVahend ravimi manustamiseks linnule torkamisel.vet
  OtsikNozzleAbivahend vedela või pooltahke ravimi suunatud manustamiseks kindlasse kohta.
  Pen-süstelPre-filled penSteriilne ühe- või mitmeannuseline süstimiseks mõeldud vahend, mis koosneb täidetud konteinerist, näiteks kolbampullist, ning selle külge kinnitatud süstlanõelast. Sisaldab valmisravimit ühes kambris või selle valmistamiseks vajaminevaid komponente mitmes kambris
  PintselBrushVedelate ravimvormide manustamiseks kasutatav peente harjastega vahend.
  PintselaplikaatorBrush applicatorPintsliga sulgur.
  PipettPipetteTorujas manustamisseade vedelate ravimvormide manustamiseks tilkadena või täpselt mõõdetud kogustena.
  PipettaplikaatorPipette applicatorPipetiga sulgur.
  PudelBottlePakend, millel on suurem või väiksem kael ja tavaliselt lame põhi.
  PuisteaplikaatorDredging applicatorPuistevahendiga sulgur.
  PuistekonteinerDredging containerPakend, mis võimaldab ravimi manustamist puistamisel.
  Pumbaga mitmeannuseline konteinerMultidose container with pumpMitmeannuseline pakend integreeritud pumbaga. Terminit ei kasutata mõõtepumba ega õhukindla pumbaga mitmeannuselise konteineri kohta.
  PunnkorkStopperTahke silindrikujuline või kooniline ese, mis paigutatakse pakendi avasse selle sulgemiseks.
  PurkJarIlma kitsama kaelaosata laia ava ja enamvähem lameda põhjaga taassuletav pakend, mis sobib tahketele ja pooltahketele ravimvormidele (kaasa arvatud vedelikus säilitatavad, nagu näiteks eluskoe ekvivalent).
  RibapakendStripKahest kihist koosnev mitmeannuseline tavaliselt perforeeritud pakend, mis sobib tahkete või pooltahkete ravimvormide üksikannuste hoidmiseks. Termin ei hõlma blistrit.
  RõhukonteinerPressurised containerPakend, mis on sobilik surugaasile, vedelgaasile või lahustatud gaasile ning millel on sulgur, mis võimaldab pärast selle käivitamist sisu kontrollitud iseeneslikku vabanemist normaalrõhul ja toatemperatuuril.
  Sisegradueeringuga manustamisanumInternal graduated calibration chamberPakendi külge kinnitamiseks mõeldud gradueeritud vahend loomale nahavedeliku manustamiseks.vet
  SkarifikaatorScarifierToimeainega vahend naha kriimustamiseks.vet
  SpaatelSpatulaLame labidakese taoline manustamisvahend, mida kasutatakse pooltahkete ravimvormide manustamiseks.
  SpreiklappSpray valveSulgur, mille kaudu pakendi sisu pihustatakse klapi mehaanilisel käivitamisel.
  SpreipakendSpray containerPakend vedela ravimvormi jaoks, mida manustatakse pihustades, kasutades mehaanilisi vahendeid.
  SpreipumpSpray pumpSulgur, mille kaudu pakendi sisu pihustatakse pumba mehaanilisel käivitamisel.
  Statsionaarne külmutusanumFixed cryogenic vesselStatsionaarne soojusisolatsiooniga pakend, mis on ette nähtud sisu säilitamiseks vedelas olekus.
  Suukaudse manustamise aplikaatorOral applicatorManustamisvahend vedelate või pooltahkete ravimvormide suuõõnde manustamiseks. Terminit võib kasutada suusüstla kohta juhul kui on manustamisvea tekkerisk, näiteks kui sarnast ravimit manustatakse sageli süstimisel nagu vaktsiinid. See võib sisaldada üht või mitut valmisravimi komponenti (nt lahustit), aga see ei sisalda valmisravimit ega kõiki selle komponente, sellisel juhul kasutatakse terminit "Eeltäidetud suukaudse manustamise aplikaator".
  SuusüstalOral syringeVahend vedela ravimvormi suuõõnde manustamiseks.
  SüstalInjection syringeSilindrikujuline, kanüülilaadse otsaga, kinnitatud nõelaga või ilma selleta manustamisseade, millel on liikuv, varrega kolb ning mida kasutatakse täpselt mõõdetud vedela ravimvormi enamasti parenteraalsel manustamisel.
  Süstel (eeltäidetud süstal)Pre-filled syringeSüstel ning eeltäidetud süstal on sünonüümid. Termin hõlmab nii üheannuselisi kui ka mitmeannuselisi süstleid. Sisaldab valmisravimit ühes kambris või selle valmistamiseks vajaminevaid komponente mitmes kambris.
  SüstenõelInjection needleSeest õõnes kinnitusvahendiga nõel vedelate ravimvormide manustamiseks.
  TabletipurkTablet containerIlma kitsa kaelata lameda põhjaga kergesti taassuletav pakend, mis sobib tablettide, kapslite jms hoidmiseks.
  TilgutiDropper applicatorKeeratav kork tilgutusotsikuga.
  Tilgutiga konteinerDropper containerPakend, enamasti pudel, millel on tilgutusotsik.
  TupsutusaplikaatorDabbing applicatorTupsutusvahendiga sulgur.
  TuubTubeKokkusurutavast materjalist pakend mitmeannuseliste pooltahkete ravimvormide jaoks. Sisu vabaneb otsiku kaudu pakendi pigistamisel.
  Täpiravimi aplikaatorSpot-on applicatorVahend täppmanustamiseks.vet
  TünnBarrelSuuremõõduline pakend, mis sobib vedelatele, tahketele ja pooltahketele ravimvormidele.
  Vaginaalse tampooni aplikaatorVaginal sponge applicatorVahend ravimkäsna looma tuppe viimiseks.vet
  ViaalVialVäike punnkorgi ja selle kattega pakend parenteraalsete ravimvormide jaoks. Sisu saab eemaldada pärast sulguri läbitorkamist. Pakend võib olla nii ühe- kui ka mitmeannuseline.
  Õhukindla pumbaga mitmeannuseline konteinerMultidose container with airless pumpMitmeannuseline pakend integreeritud pumbaga, mis kaitseb pakendi sisu kasutamisaegse saastumise eest.
  Üheannuseline konteinerSingle-dose containerPakend, mis sisaldab ravimi kogust, mis on mõeldud ühekordseks täielikuks või osaliseks manustamiseks.
  Üksikannuseline blisterUnit-dose blisterPakend, mis koosneb kahest kihist, millest üks on vormitud nii, et see mahutaks üksikannuse. Pakend on enamasti perforeeritud võimaldades eraldada üksikannust sisaldav pakendiosa. Kogu blisterpakendil nõutav info peab olema kirjas ka igal üksikannuse pakendiosal. Termin ei hõlma blistreid ega ribapakendeid.
 • Kombineeritud pakendid (10)
  Eestikeelne terminIngliskeelne terminDefinitsioonVet
  Gastroresistentne tablett + rektaalsuspensioonGastro-resistant tablet + rectal suspensionGastroresistentset tabletti ja rektaalsuspensiooni sisaldav kombineeritud pakend.
  Kihisev tablett + õhukese polümeerikattega tablettEffervescent tablet + film-coated tabletKihisevat tabletti ja õhukese polümeerikattega tabletti sisaldav kombineeritud pakend.
  Kihisevad graanulid + õhukese polümeerikattega tablettEffervescent granules + film-coated tabletKihisevaid graanuleid ja õhukese polümeerikattega tabletti sisaldav kombineeritud pakend.
  Kreem + vaginaalpehmekapselCream + vaginal capsule, softKreemi ja vaginaalpehmekapslit sisaldav kombineeritud pakend. Kui pehmekapsleid on kombineeritud pakendis rohkem kui üks, siis vastav termin on "Kreem + vaginaalpehmekapslid".
  Kreem + vaginaalsuposiitCream + pessaryKreemi ja vaginaalsuposiiti sisaldav kombineeritud pakend.
  Kreem + vaginaaltablettCream + vaginal tabletKreemi ja vaginaaltabletti sisaldav kombineeritud pakend. Kui vaginaaltablette on kombineeritud pakendis rohkem kui üks, siis vastav termin on "Kreem + vaginaaltabletid".
  Nahalahus + ravimkäsnCutaneous solution + medicated spongeNahalahust ja ravimkäsna sisaldav kombineeritud pakend.
  Tablett + vaginaaltablettTablet + vaginal tabletTabletti ja vaginaaltabletti sisaldav kombineeritud pakend. Kui vaginaaltablette on kombineeritud pakendis rohkem kui üks, siis vastav termin on "Tablett + vaginaaltabletid" (samamoodi ka suukaudsete tablettide puhul, kui neid on rohkem, kui üks).
  Vaginaalkreem + vaginaaltablettVaginal cream + vaginal tabletVaginaalkreemi ja vaginaaltabletti sisaldav kombineeritud pakend.
  Vaginaalpehmekapsel + vaginaalkreemVaginal capsule, soft + vaginal creamVaginaalpehmekapslit ja vaginaalkreemi sisaldav kombineeritud pakend.