• English
  • Eesti

Ravimi Imovax d.T. Adult tarneraskus

16.06.2017
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Sanofi Pasteur S.A teatas ravimi Imovax d.T. Adult süstesuspensiooni (difteeria ja teetanuse vaktsiin) tarnehäirest, mis laheneb eeldatavasti 2018. aasta lõpus. Teisi samadel näidustustel kasutatavaid vaid difteeria ja teetanuse komponenti sisaldavaid vaktsiine Eestis saada ei ole. Ravimiamet, Eesti Infektsioonhaiguste Selts ning ravimite hulgimüüjad teevad koostööd, et vajadusel võimaldada erandkorras müügiloata vaktsiini kasutamist Eestis.