• English
  • Eesti

Ravimi Zenicamo tarneraskus

08.05.2017
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Zentiva k.s. teatas ravimi Zenicamo 10 mg/16 mg tabletid (toimeained amlodipiin ja kandesartaan) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti juuni keskpaigani. Teisi samas annuses amlodipiini ja kandesartaani sisaldavaid kombinatsioonravimeid ei turustata, saadaval on samu toimeaineid sisaldavad monopreparaadid. Vajadusel peaksid patsiendid pöörduma oma arsti poole ravi jätkamiseks.