• English
  • Eesti
UudisedUudised

Ravimiseaduse täiendus

28.11.2017
Printer-friendly version

Ravimiseaduse paragrahvi 76 on täiendatud sättega, mis lubab Ravimiametil müügiloa kehtetuks tunnistada, kui ravim ei ole Eestis kolme järjestikuse aasta jooksul müügiloa hoidjalt kättesaadav, välja arvatud, kui rahvatervise huvides on vajalik müügiluba kehtima jätta.

Ravimi müügiloa andmisel on ootuspärane, et ravim tuuakse turule. Muudatuse eesmärgiks on motiveerida müügiloa hoidjaid ravimeid Eestis turustama, et parandada ravimite kättesaadavust. Ravimiamet võtab nende müügiloa hoidjatega ühendust, kelle ravimit pole viimase 3 aasta vältel Eestis müüdud.

Vt ka Ravimiseaduse täiendamise seadus