• English
  • Eesti

Ravimite Acic 200 mg ja Hypnogen tarneraskused

02.01.2018
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Sandoz Pharmaceuticals d.d. teatas käsimüügiravimi Acic 200 mg tablettide (toimeaine atsikloviir) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti märtsi alguseni. Saadaval on sama toimeainega retseptiravim Acic 400 mg tabletid, mille saab jagada kaheks võrdseks annuseks.

Müügiloa hoidja Takeda GmbH teatas ravimi Hypnogen 10 mg õhukese polümeerikattega tablettide (toimeaine zolpideem) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti aprilli lõpuni. Teised sama toimeaine sisaldusega preparaadid on apteekides saadaval.