• English
  • Eesti

Ravimite Ezaprev ja Telmisartan Sandoz tarneraskus

19.06.2017
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja UAB Norameda teatas ravimi Ezaprev 0,088 mg tablettide (toimeaine pramipeksool) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti septembri lõpuni. Apteekides on saadaval teised pramipeksooli sisaldavad ravimid, samuti on võimalik võrdseteks annusteks jagada Ezaprev 0,18 mg ja 0,7 mg tablette.

Müügiloa hoidja Sandoz Pharmaceuticals d.d. teatas ravimite Telmisartan Sandoz 40 mg ja 80 mg tablettide (toimeaine telmisartaan) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti juuni lõpuni. Teised samas annuses telmisartaani sisaldavad ravimid on apteekides saadaval.