• English
  • Eesti

Ravimite Glibenese GITS 5 mg, Sustanon 250 mg/ml ning Xanax (0,5 mg, 1 mg ja 1 mg) tarneraskused

15.06.2018
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Pfizer Europe MA EEIG esindaja teatas ravimi Glibenese GITS 5 mg toimeainet modifitseeritult vabastavate tablettide (toimeaine glipisiid) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti juuli alguseni. Teisi sama toimeaine sisaldusega ravimeid Eestis ei turustata. Patsiendid peaksid ravi jätkamiseks ühendust võtma oma raviarstiga.

Müügiloa hoidja Aspen Pharma Trading Limited teatas ravimi Sustanon 250 mg/ml süstelahuse 1 ml N1 (toimeaine testosteroon) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti augusti lõpuni. Saadaval on sama toimeaine sisaldusega Nebido süstelahus 4 ml ampullides.

Müügiloa hoidja Pfizer Europe MA EEIG esindaja teatas ravimite Xanax 0,5 mg N30, 1 mg N30 ja 1 mg N100 tablettide (toimeaine alprasolaam) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti juuni lõpuni. Apteekides on saadaval teised sama toimeaine sisaldusega ravimid.