• English
  • Eesti

Ravimite Imatinib SanoSwiss 400 mg, Aclasta ja Gyno-Pevaryl tarneraskus

25.04.2017
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja UAB SanoSwiss on teatanud ravimi Imatinib SanoSwiss 400 mg õhukese polümeerikattega tablettide (toimeaine imatiniib) tarneraskusest, mille kestus ei ole hetkel teada. Saadaval on imatiniibi sisaldavad preparaadid teistelt müügiloa hoidjatelt.

Müügiloa hoidja Novartis Europharm Limited teatas ravimi Aclasta 5mg/100ml infusioonilahuse (toimeaine zoledroonhape) tarneraskusest, mille eeldatav kestus on juuni alguseni. Saadaval on teised zoledroonhapet sisaldavad süstitavad ravimvormid teistelt tootjatelt.

Müügiloa hoidja Johnson & Johnson UAB teatas ravimi Gyno-Pevaryl 50 mg vaginaalsuposiitide (toimeaine ekonasool) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti mai keskpaigani. Apteekides on saadaval Gyno-Pevaryl 150 mg vaginaalsuposiidid.