• English
  • Eesti

Ravimite Stilnox ja Bupivacaine Claris 5 mg/ml tarneraskused

20.06.2018
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Sanofi-Aventis Estonia OÜ teatas ravimi Stilnox 10 mg õhukese polümeerikattega tablettide (toimeaine zolpideem) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti juuni lõpuni 2018. Apteekides on saadaval teised sama toimeaine sisaldusega ravimid.

Müügiloa hoidja Claris Lifesciences (UK) Limited esindaja teatas ravimi Bupivacaine Claris 5 mg/ml süstelahuse 10 ml N5 (toimeaine bupivakaiin) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti augusti keskpaigani 2018. Teised sama toimeaine sisaldusega ravimid ei ole hetkel saadaval.