• English
  • Eesti
UudisedUudised

Teade ravimite turustamise lõpetamisest

19.04.2017
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Merck Sharp & Dohme Ltd teatas ravimite Aerius 0,5 mg/ml suukaudse lahuse ja Aerius 5 mg õhukese polümeerikattega tablettide (toimeaine desloratadiin) turustamise lõpetamisest Eestis. Apteekidest jäävad kättesaadavaks teiste tootjate desloratadiini sisaldavad ravimid.

Müügiloa hoidja Pierre Fabre Medicament teatas ravimi Oroperidys 10 mg suus dispergeeruvate tablettide (toimeaine domperidoon) turustamise lõpetamisest. Saadavale jääb sama toimeainet sisaldav ravim Domperidon Actavis 10 mg tabletid.

Müügiloa hoidja Pfizer Europe MA EEIG on teatanud järgmiste ravimite turustamise lõpetamisest Eestis:

  • Diflucan 2 mg/ml infusioonilahuse 50 ml pakend (toimeaine flukonasool). Saadavale jääb sama ravimi 100 ml pakend.
  • Dalacin C 150 mg/ml süstelahuse 4 ml pakend (toimeaine klindamütsiin). Saadavale jääb sama ravimi 2 ml pakend.