• English
  • Eesti

Teade ravimite turustamise lõpetamisest

31.01.2019
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Merck Sharp & Dohme B.V. esindaja teatas ravimi Elosalic 1 mg + 50 mg/g salvi (toimeained mometasoon ja salitsüülhape) turustamise lõpetamisest. Teisi samade toimeainete kombinatsiooniga ravimeid Eestis ei turustata, patsiendid peaksid ravi jätkamiseks ühendust võtma oma arstiga.

Müügiloa hoidja Actavis Group PTC ehf esindaja teatas järgmiste ravimite turustamise lõpetamisest:

  • Rosuvastatin Actavis 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid N30 ja N60 (toimeaine rosuvastatiin). Teised sama toimeaine sisaldusega ravimid on saadaval.
  • Candesartan HCT Actavis 16 mg + 12,5 mg tabletid N28 (toimeained kandesartaan ja hüdroklorotiasiid). Teised samade toimeainete sisaldusega ravimid on saadaval.

Müügiloa hoidja Teva Pharma B.V. esindaja teatas ravimi Candesartan Cilexetil/Hydrochlorothiazide Teva 16 mg + 12,5 mg tablettide N28 (toimeained kandesartaan ja hüdroklorotiasiid) turustamise lõpetamisest. Teised samade toimeainete sisaldusega ravimid on saadaval.

Müügiloa hoidja Teva B.V. esindaja teatas ravimi Emzok 100 mg toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide N30 (toimeaine metoprolool) turustamise lõpetamisest. Teised sama toimeaine sisaldusega ravimid on saadaval.