• English
  • Eesti

Veterinaarravimi Thiafeline vet tarneraskus

10.01.2018
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Le Vet. Beheer B.V. esindaja on teatanud veterinaarravimi Thiafeline vet 2,5 mg ja 5 mg õhukese polümeerikattega tablettide (toimeaine tiamasool) tarneraskusest, mille kestus ei ole teada. Teisi tiamasooli sisaldavaid veterinaarravimeid Eestis ei turustata, apteekides on saadaval sama toimeainega humaanravimi Thyrozol 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid.