• English
  • Eesti
UudisedUudised

Üldapteegi avamise liisuheitmise tulemused

30.01.2014
Printer-friendly version

Vastavalt ravimiseaduse §42¹ lg 1, 4 ja 5 avalikustas Ravimiamet 2. detsembril
2013. a teabe üldapteegi või selle struktuuriüksuse avamise võimalusest Tallinnas.

Kuna taotlusi üldapteegi avamiseks laekus rohkem kui üks, toimus 30. jaanuaril 2014. a ravimiseaduse §42¹ lg 6 kohaselt liisuheitmine.

Liisuheitmise tulemusel sai apteegi avamise õiguse Tallinnas

TÄISÜHING INSPIRA25 (reg kood 12217377)

Vastavalt ravimiseaduse §42¹ lg 7 esitab üldapteegi avamise õiguse saanud isik 180 päeva jooksul alates liisuheitmise tulemuse teatavaks tegemisest, st 29. juuliks 2014. a, taotluse üldapteegi tegevusloa saamiseks.


Täiendav teave info@ravimiamet.ee või tel 7374 140