• English
  • Eesti
UudisedUudised

2015. a III kvartalis Euroopa Komisjoni müügiloa saanud uued ravimid

14.10.2015
Printer-friendly version

Kord kvartalis avaldab Ravimiamet Euroopa Komisjoni müügiloa saanud uute ravimite infot. Tegemist on uusi toimeaineid sisaldavate ning bioloogiliste jt kõrgtehnoloogiliste ravimitega.

Kokkuvõttes on näha ravimi nimi, toimeaine ja ravimvorm, manustamisviis ja näidustused.

Ingliskeelse ülevaate sellest, millised andmed on esitatud müügiloa saamiseks ja hinnangu kokkuvõtte leiab hinnanguaruandest (EPAR). Samuti on link eestikeelsele ravimi omaduste kokkuvõttele ning pakendi infolehele.

Jätkuvalt avaldame iga kuu ka ülevaateid riikliku müügiloa saanud ravimitest.

Kõigi müügiloaga ravimite kohta saab teavet ka ravimiregistrist.

Kõik müügiloa saanud ravimid ei pruugi kohe Eestis müügile jõuda, kui on huvi konkreetse ravimi turustamisplaanide osas, soovitame ühendust võtta müügiloa hoidjaga, kontaktide vahendamisel saab Ravimiamet abiks olla.

Täiendav info telefonil 737 4140 ja e-posti aadressil info@ravimiamet.ee.

Müügiloa saanud uued inimestel kasutatavad ravimid:

EVOTAZ (atasanaviir+kobitsistaat)
FARYDAK (panobinostaat)
FEXERIC (raud(III)tsitraadi koordinatiivne ühend)
HETLIOZ (tasimelteoon)
INTUNIV (guanfatsiin)
KANUMA (alfasebelipaas)
KEYTRUDA (pembrolizumab)
LIXIANA (edoksabaan)
LUMARK (luteetsium(177Lu)kloriid)
NIVOLUMAB BMS (nivolumab)
ODOMZO (sonidegiib)
OMIDRIA (fenüülefriin+ketorolak)
OPDIVO (nivolumab)
PRALUENT (alirokumab)
RAXONE (idebenoon)
REPATHA (evolokumab)
RESPREEZA (alfa-1-antitrüpsiin)
STRENSIQ (alfaasfotaas)
ZALVISO (sufentaniil)
ZERBAXA (tseftolosaan+tasobaktaam)
UNITUXIN (dinutuksimab)

Müügiloa saanud uued veterinaarravimid:

Fortekor plus (benasepriil+pimobendaan)
Innovax-ILT (lindude herpesviirusvaktsiin (Mareki haigus)+lindude nakkav larüngotrahheiidi viirusvaktsiin)
Upcard (torasemiid)

Inimestel kasutatavad ravimid:

Ravimi nimetus:EVOTAZ
Toimeaine(d):atasanaviir+kobitsistaat
ATC kood:J05AR15
Müügiloa hoidja:Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
Näidustus:EVOTAZ kombinatsioonis teiste retroviirusevastaste ravimitega on näidustatud HIV-1 infektsiooni raviks täiskasvanutel, kellel ei esine teadaolevaid atasanaviirresistentsusega seotud mutatsioone.
Manustamisviis(id)suukaudne
Pakendid:õhukese polümeerikattega tablett 300mg+150mg N30; N90
Ravimi omaduste kokkuvõte:http://www.ema.europa.eu/docs/et_EE/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/003904/WC500191782.pdf
Ravimi hinnanguaruanne:http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_assessment_report/human/003904/WC500191783.pdf

 

Ravimi nimetus:FARYDAK
Toimeaine(d):panobinostaat
ATC kood:L01XX42
Müügiloa hoidja:Novartis Europharm Ltd
Näidustus:Farydak kombinatsioonis bortesomiibi ja deksametasooniga on näidustatud retsidiivse ja/või refraktoorse hulgimüeloomiga täiskasvanud patsientidele, keda on varasemalt ravitud vähemalt kahe raviskeemi järgi, sealhulgas bortesomiibi ja immunomoduleeriva ravimiga.
Manustamisviis(id)suukaudne
Pakendid:kõvakapsel
10mg N6; N12; N24;
15mg N6; N12; N24;
20mg N6; N12; N24
Ravimi omaduste kokkuvõte:http://www.ema.europa.eu/docs/et_EE/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/003725/WC500193298.pdf
Ravimi hinnanguaruanne:http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_assessment_report/human/003725/WC500193300.pdf

 

Ravimi nimetus:FEXERIC
Toimeaine(d):raud(III)tsitraadi koordinatiivne ühend
ATC kood:V03AE80
Müügiloa hoidja:Keryx Biopharma UK Ltd.
Näidustus:Fexeric on näidustatud hüperfosfateemia reguleerimiseks kroonilise neeruhaigusega täiskasvanutel.
Manustamisviis(id)suukaudne
Pakendid:õhukese polümeerikattega tablett 1g N200
Ravimi omaduste kokkuvõte:http://www.ema.europa.eu/docs/et_EE/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/003776/WC500194871.pdf
Ravimi hinnanguaruanne:http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_assessment_report/human/003776/WC500194873.pdf

 

Ravimi nimetus:HETLIOZ
Toimeaine(d):tasimelteoon
ATC kood:N05CH03
Müügiloa hoidja:Vanda Pharmaceuticals Limited
Näidustus:HETLIOZ on näidustatud mitte-24-tunnise une- ja ärkveloleku häire raviks täiesti pimedatel täiskasvanutel.
Manustamisviis(id)suukaudne
Pakendid:kõvakapsel 20mg N30
Ravimi omaduste kokkuvõte:http://www.ema.europa.eu/docs/et_EE/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/003870/WC500190306.pdf
Ravimi hinnanguaruanne:http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_assessment_report/human/003870/WC500190309.pdf

 

Ravimi nimetus:INTUNIV
Toimeaine(d):guanfatsiin
ATC kood:C02AC02
Müügiloa hoidja:Shire Pharmaceuticals Ireland Limited
Näidustus:Intuniv on näidustatud aktiivsus- ja tähelepanuhäire raviks lastel ja noorukitel vanuses 6-17 aastat, kellel stimulaatorid ei sobi, pole talutavad ja/või ei ole osutunud efektiivseks.
Intunivi tuleb kasutada osana terviklikust raviprogrammist, mis üldjuhul hõlmab nii psühholoogilisi, koolitusalaseid kui ka sotsiaalseid meetmeid.
Manustamisviis(id)suukaudne
Pakendid:toimeainet prolongeeritult vabastav tablett
1mg N7; N28;
2mg N7; N28; N84;
3mg N28; N84;
4mg N28; N84; 
Ravimi omaduste kokkuvõte:http://www.ema.europa.eu/docs/et_EE/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/003759/WC500195130.pdf
Ravimi hinnanguaruanne:http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_assessment_report/human/003759/WC500195132.pdf

 

Ravimi nimetus:KANUMA
Toimeaine(d):alfasebelipaas
ATC kood:A16AB14
Müügiloa hoidja:Synageva BioPharma Ltd
Näidustus:KANUMA on näidustatud pikaajaliseks ensüümasendusraviks lüsosomaalse happelise lipaasi puudulikkusega igas vanuses patsientidel.
Manustamisviis(id)intravenoosne
Pakendid:infusioonilahuse kontsentraat 2mg/ml 10ml N1
Ravimi omaduste kokkuvõte:http://www.ema.europa.eu/docs/et_EE/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/004004/WC500192715.pdf
Ravimi hinnanguaruanne:http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_assessment_report/human/004004/WC500192717.pdf

 

Ravimi nimetus:KEYTRUDA
Toimeaine(d):pembrolizumab
ATC kood:L01XC18
Müügiloa hoidja:Merck Sharp & Dohme Limited
Näidustus:KEYTRUDA on monoteraapiana näidustatud kaugelearenenud (mitteresetseeritava või metastaatilise) melanoomi raviks täiskasvanutel.
Manustamisviis(id)intravenoosne
Pakendid:infusioonilahuse kontsentraadi pulber 50mg N1
Ravimi omaduste kokkuvõte:http://www.ema.europa.eu/docs/et_EE/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/003820/WC500190990.pdf
Ravimi hinnanguaruanne:http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_assessment_report/human/003820/WC500190992.pdf

 

Ravimi nimetus:LIXIANA
Toimeaine(d):edoksabaan
ATC kood:B01AF80
Müügiloa hoidja:Daiichi Sankyo Europe GmbH
Näidustus:Insuldi ja süsteemse emboolia ennetamine täiskasvanud patsientidel, kellel esineb mittevalvulaarne kodade virvendusarütmia koos ühe või mitme riskiteguriga, milleks on südame paispuudulikkus, hüpertensioon, vanus ≥ 75 aastat, diabeet, eelnev insult või transitoorne isheemiline atakk (TIA).
Süvaveenitromboosi (SVT) ja kopsuarteri trombemboolia (KATE) ravi ning korduva SVT ja KATE ennetamine täiskasvanutel.
Manustamisviis(id)suukaudne
Pakendid:õhukese polümeerikattega tablett
15mg N10;
30mg N10; N14; N28; N30; N50; N56; N60; N84; N90; N98; N100;
60mg N10; N14; N28; N30; N50; N56; N60; N84; N90; N98; N100
Ravimi omaduste kokkuvõte:http://www.ema.europa.eu/docs/et_EE/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002629/WC500189045.pdf
Ravimi hinnanguaruanne:http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_assessment_report/human/002629/WC500189047.pdf

 

Ravimi nimetus:LUMARK
Toimeaine(d):luteetsium(177Lu)kloriid
ATC kood:V10XX84
Müügiloa hoidja:IDB Radiopharmacy B.V.
Näidustus:Lumark on radiofarmatseutiline prekursor. See ei ole ette nähtud otseseks kasutamiseks patsientidel. Ravimpreparaati tohib kasutada üksnes selliste kandjamolekulide märgistamiseks, mis on selle radionukliidiga radiomärgistamiseks spetsiaalselt välja töötatud ja heaks kiidetud.
Manustamisviis(id)Ravimite märgistamiseks in vitro. Ei tohi manustada otse patsiendile.
Pakendid:radiofarmatseutilise prekursori lahus N1
Ravimi omaduste kokkuvõte:http://www.ema.europa.eu/docs/et_EE/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002749/WC500189846.pdf
Ravimi hinnanguaruanne:http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_assessment_report/human/002749/WC500189848.pdf

 

Ravimi nimetus:NIVOLUMAB BMS
Toimeaine(d):nivolumab
ATC kood:L01XC17
Müügiloa hoidja:Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
Näidustus:Nivolumab BMS on näidustatud lokaalselt levinud või metastaatilise mitteväikerakk-kopsuvähi raviks täiskasvanutel eelneva kemoteraapia järgselt.
Manustamisviis(id)intravenoosne
Pakendid:infusioonilahuse konts 10mg/ml 4ml N1; 10ml N1
Ravimi omaduste kokkuvõte:http://www.ema.europa.eu/docs/et_EE/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/003840/WC500190648.pdf
Ravimi hinnanguaruanne:http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_assessment_report/human/003840/WC500190651.pdf

 

Ravimi nimetus:ODOMZO
Toimeaine(d):sonidegiib
ATC kood:L01XX48
Müügiloa hoidja:Novartis Europharm Limited
Näidustus:Odomzo on näidustatud täiskasvanute raviks, kellel on lokaalselt kaugelearenenud basaalrakuline kartsinoom, mille korral on kirurgiline ravi või kiiritusravi sobimatu.
Manustamisviis(id)suukaudne
Pakendid:kõvakapsel 200mg N10; N30
Ravimi omaduste kokkuvõte:http://www.ema.europa.eu/docs/et_EE/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002839/WC500192970.pdf
Ravimi hinnanguaruanne:http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_assessment_report/human/002839/WC500192972.pdf

 

Ravimi nimetus:OMIDRIA
Toimeaine(d):fenüülefriin+ketorolak
ATC kood:S01XA87
Müügiloa hoidja:Omeros London Limited
Näidustus:Omidria on näidustatud kasutamiseks täiskasvanutel müdriaasi säilitamiseks ja mioosi ennetamiseks silmaläätse vahetamise operatsiooni ajal ning ägeda silmavalu vähendamiseks operatsiooni järel.
Manustamisviis(id)intraokulaarne
Pakendid:intraokulaarse loputuslahuse kontsentraat 10,2mg+2,88mg/ml 4ml N10
Ravimi omaduste kokkuvõte:http://www.ema.europa.eu/docs/et_EE/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/003702/WC500192865.pdf
Ravimi hinnanguaruanne:http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_assessment_report/human/003702/WC500192868.pdf

 

Ravimi nimetus:OPDIVO
Toimeaine(d):nivolumab
ATC kood:L01XC17
Müügiloa hoidja:Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
Näidustus:OPDIVO monoteraapia on näidustatud kaugelearenenud (mitteresetseeritava või metastaatilise) melanoomi raviks täiskasvanutel.
Manustamisviis(id)intravenoosne
Pakendid:infusioonilahuse kontsentraat 10mg/ml 4ml N1; 10ml N1
Ravimi omaduste kokkuvõte:http://www.ema.europa.eu/docs/et_EE/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/003985/WC500189765.pdf
Ravimi hinnanguaruanne:http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_assessment_report/human/003985/WC500189767.pdf

 

Ravimi nimetus:PRALUENT
Toimeaine(d):alirokumab
ATC kood:C10AX81
Müügiloa hoidja:Sanofi-Aventis groupe
Näidustus:Praluent on näidustatud esmase hüperkolesteroleemia (heterosügootne pärilik ja mittepärilik) või segatüüpi düslipideemia raviks täiskasvanutel koos dieediga:
- kombinatsioonis statiini või statiini ja teiste vere lipiidisisaldust langetavate ravimitega patsientidel, kellel statiini maksimaalse talutava annusega ei saavutata LDL-kolesterooli sihtväärtust või;
- üksikravimina või kombinatsioonis teiste vere lipiidisisaldust langetavate ravimitega patsientidel, kes ei talu ravi statiinidega või kellele statiinid on vastunäidustatud.
Praluent’i toimet südame-veresoonkonna haigestumusele ja elulemusele ei ole kindlaks tehtud.
Manustamisviis(id)subkutaanne
Pakendid:süstelahus süstlis, pen-sütlis 75mg/ml 1ml N1; N2; N6; süstlis, pen-sütlis 150mg/ml 1ml N1; N2; N6
Ravimi omaduste kokkuvõte:http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2015/20150923132812/anx_132812_et.pdf
Ravimi hinnanguaruanne:http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_assessment_report/human/003882/WC500194524.pdf

 

Ravimi nimetus:RAXONE
Toimeaine(d):idebenoon
ATC kood:N07XX81
Müügiloa hoidja:Santhera Pharmaceuticals (Deutschland) GmbH
Näidustus:Raxone on näidustatud nägemiskahjustuse raviks Leberi päriliku optilise neuropaatiaga noorukitel ja täiskasvanud patsientidel.
Manustamisviis(id)suukaudne
Pakendid:õhukese polümeerikattega tablett 150mg N180
Ravimi omaduste kokkuvõte:http://www.ema.europa.eu/docs/et_EE/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/003834/WC500193836.pdf
Ravimi hinnanguaruanne:http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_assessment_report/human/003834/WC500193838.pdf

 

Ravimi nimetus:REPATHA
Toimeaine(d):evolokumab
ATC kood:C10AX13
Müügiloa hoidja:Amgen Europe B.V. 
Näidustus:Hüperkolesteroleemia ja segatüüpi düslipideemia
Repatha on näidustatud esmase hüperkolesteroleemia (heterosügootne pärilik ja mittepärilik) või segatüüpi düslipideemia raviks täiskasvanutel koos dieediga:
• kombinatsioonis statiini või statiini ja teise vere lipiidisisaldust langetava ravimiga patsientidel, kellel statiini maksimaalse talutava annusega ei saavutata LDL-kolesterooli sihtväärtust, või;
• üksikravimina või kombinatsioonis teiste vere lipiidisisaldust langetavate ravimitega patsientidel, kes ei talu ravi statiinidega või kellele statiinid on vastunäidustatud.
Homosügootne pärilik hüperkolesteroleemia
Repatha on näidustatud homosügootse päriliku hüperkolesteroleemia raviks täiskasvanutel ning noorukitel vanuses 12 aastat ja üle selle kombinatsioonis teiste vere lipiidisisaldust langetavate ravimitega.
Repatha toimet südame-veresoonkonna haigestumusele ja elulemusele ei ole kindlaks tehtud.
Manustamisviis(id)subkutaanne
Pakendid:süstelahuslahus süstlis 140mg/1ml 1ml N1; pen-süstlis 140mg/1ml 1ml N1; N2; N3; N6
Ravimi omaduste kokkuvõte:http://www.ema.europa.eu/docs/et_EE/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/003766/WC500191398.pdf
Ravimi hinnanguaruanne:http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_assessment_report/human/003766/WC500191400.pdf

 

Ravimi nimetus:RESPREEZA
Toimeaine(d):alfa-1-antitrüpsiin
ATC kood:B02AB02
Müügiloa hoidja:CSL Behring GmbH
Näidustus:Respreeza on näidustatud säilitusraviks emfüseemi progresseerumise aeglustamiseks täiskasvanutel, kellel on dokumenteeritud raske alfa-1 proteinaasi inhibiitori puudulikkus (nt genotüübid PiZZ, PiZ(null), Pi(null,null), PiSZ). Patsiendid peavad saama optimaalset farmakoloogilist ja mittefarmakoloogilist ravi ja neil peab olema alfa-1 proteinaasi inhibiitori puudulikkuse ravis kogenud tervishoiuspetsialisti hinnangul kinnitust leidnud kopsuhaiguse progresseerumine (nt eeldatava forsseeritud ekspiratoorse sekundimahu (FEV1) vähenemine, käimisvõime halvenemine või ägenemiste sagenemine).
Manustamisviis(id)intravenoosne
Pakendid:infusioonilahuse pulber ja lahusti 1000mg N1
Ravimi omaduste kokkuvõte:http://www.ema.europa.eu/docs/et_EE/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002739/WC500193614.pdf
Ravimi hinnanguaruanne:http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_assessment_report/human/002739/WC500193617.pdf

 

Ravimi nimetus:STRENSIQ
Toimeaine(d):alfaasfotaas
ATC kood:A16AB13
Müügiloa hoidja:Alexion Europe SAS
Näidustus:Strensiq on näidustatud pikaajaliseks ensüümasendusraviks lapseea algusega hüpofosfataasiaga patsientidel haiguse luuvormi raviks.
Manustamisviis(id)subkutaanne
Pakendid:süstelahus 40mg/1ml 0,3ml N1; N12; 0,45ml N1; N12; 0,7ml N1; N12; 1ml N1; 12; 100mg/1ml 0,8ml N1; N12
Ravimi omaduste kokkuvõte:http://www.ema.europa.eu/docs/et_EE/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/003794/WC500194337.pdf
Ravimi hinnanguaruanne:http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_assessment_report/human/003794/WC500194340.pdf

 

Ravimi nimetus:ZALVISO
Toimeaine(d):sufentaniil
ATC kood:N01AH03
Müügiloa hoidja:Grünenthal GmbH
Näidustus:Zalviso on näidustatud ägeda mõõduka kuni tugeva operatsioonijärgse valu raviks täiskasvanud patsientidel.
Manustamisviis(id)keelealune
Pakendid:keelealune tablett 15mcg N40; N400; N800; N1600; N2400; N4000
Ravimi omaduste kokkuvõte:http://www.ema.europa.eu/docs/et_EE/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002784/WC500194968.pdf
Ravimi hinnanguaruanne:http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_assessment_report/human/002784/WC500194970.pdf

 

Ravimi nimetus:ZERBAXA
Toimeaine(d):tseftolosaan+tasobaktaam
ATC kood:J01DI54
Müügiloa hoidja:Merck Sharp & Dohme Limited
Näidustus:Zerbaxa on näidustatud järgmiste infektsioonide raviks täiskasvanutel:
- kõhuõõne tüsistunud infektsioonid,
- äge püelonefriit,
- kuseteede tüsistunud infektsioonid.
Antibakteriaalsete ravimite kasutamisel tuleb järgida kehtivaid juhendeid.
Manustamisviis(id)intravenoosne
Pakendid:infusioonilahuse kontsentraadi pulber 1g+0,5g N10
Ravimi omaduste kokkuvõte:http://www.ema.europa.eu/docs/et_EE/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/003772/WC500194595.pdf
Ravimi hinnanguaruanne:http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_assessment_report/human/003772/WC500194598.pdf

 

Ravimi nimetus:UNITUXIN
Toimeaine(d):dinutuksimab
ATC kood:L01XC16
Müügiloa hoidja:United Therapeutics Europe Ltd
Näidustus:Unituxin on näidustatud kõrgriski neuroblastoomi raviks 12-kuustel kuni 17-aastastel patsientidel, kes on varem saanud induktsioon-keemiaravi, millega on saavutatud vähemalt osaline ravivastus, ning kellele on seejärel tehtud müeloablatiivne ravi ja autoloogsete tüvirakkude siirdamine (ASCT, autologous stem cell transplantation). Seda manustatakse koos granulotsüütide-makrofaagide kolooniaid stimuleeriva faktori (GM-CSF, granulocyte-macrophage colony-stimulating factor), interleukiin-2 (IL-2) ja isotretinoiiniga.
Manustamisviis(id)intravenoosne
Pakendid:infusioonilahuse kontsentraat 3,5mg/ml 5ml N1
Ravimi omaduste kokkuvõte:http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_assessment_report/human/002800/WC500192794.pdf
Ravimi hinnanguaruanne:http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_assessment_report/human/002800/WC500192794.pdf

Veterinaarravimid:

Ravimi nimetus:Fortekor plus
Toimeaine(d):benasepriil+pimobendaan
ATC kood:QC09BX90
Müügiloa hoidja:Elanco Europe Ltd.
Loomaliigid:koer
Näidustus:Atrioventrikulaarse klapipuudulikkuse või dilatatiivse kardiomüopaatia poolt põhjustatud kongestiivse südamepuudulikkuse raviks koertel. FORTEKOR PLUS on fikseeritud annusega kombinatsioonpreparaat, mida tuleb kasutada ainult nendel patsientidel, kellel mõlema toimeaine (pimobendaani ja benasepriilvesinikkloriidi) samade annuste üheaegne manustamine on võimaldanud kliinilisi sümptomeid tõhusalt kontrolli all hoida.
Manustamisviis(id)suukaudne
Pakendid:tablett
2,5mg+1,25mg N30; N60;
10mg+5mg N30; N60
Ravimi omaduste kokkuvõte:http://www.ema.europa.eu/docs/et_EE/document_library/EPAR_-_Product_Information/veterinary/002804/WC500195474.pdf
Ravimi hinnanguaruanne:http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_assessment_report/veterinary/002804/WC500195476.pdf

 

Ravimi nimetus:Innovax-ILT
Toimeaine(d):lindude herpesviirusvaktsiin (Mareki haigus)+lindude nakkav larüngotrahheiidi viirusvaktsiin
ATC kood:QI01AD81
Müügiloa hoidja:Intervet International BV
Loomaliigid:kanad
Näidustus:Ühe päeva vanuste tibude aktiivseks immuniseerimiseks, et vähendada suremust, kliinilisi nähte ja kahjustusi, mille põhjuseks on nakatumine lindude infektsioosse larüngotrahheiidi (ILT) ja Mareki tõve (MD) viirusega.
Immuunsuse algus: ILT: 4 nädalat,
MD: 9 päeva.
Immuunsuse kestus: ILT: 60 nädalat,
MD: kogu riskiperiood.
Manustamisviis(id)subkutaanne
Pakendid:süstesuspensiooni suspensioon ja lahusti 1annust+1annust/0,2ml 2000annust N5+lahusti 400ml N5; 4000annust N5+lahusti 800ml N5
Ravimi omaduste kokkuvõte:http://www.ema.europa.eu/docs/et_EE/document_library/EPAR_-_Product_Information/veterinary/003869/WC500195233.pdf
Ravimi hinnanguaruanne:http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_assessment_report/veterinary/003869/WC500195236.pdf

 

Ravimi nimetus:Upcard
Toimeaine(d):torasemiid
ATC kood:QC03CA04
Müügiloa hoidja:Vetoquinol SA
Loomaliigid:koer
Näidustus:Kliiniliste tunnuste, sh südame paispuudulikkusega seotud turse ja efusiooni ravi.
Manustamisviis(id)suukaudne
Pakendid:tablett
0,75mg N30; N100;
3mg N30; N100;
7,5mg N30; N100;
18mg N30; N100
Ravimi omaduste kokkuvõte:http://www.ema.europa.eu/docs/et_EE/document_library/EPAR_-_Product_Information/veterinary/003836/WC500191632.pdf
Ravimi hinnanguaruanne:http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_assessment_report/veterinary/003836/WC500191633.pdf