• English
  • Eesti
UudisedUudised

2016. aasta III kvartali ravimistatistika

16.11.2016
Printer-friendly version

Ravimiameti poolt koostatud  ravimistatistika põhineb Eestis tegevusluba omavate ravimite hulgimüüjate iga kvartal esitatavatel hulgimüügiaruannetel. Humaanravimite statistikas võetakse arvesse humaanravimite hulgimüüki üld- ja haiglaapteekidele ning teistele asutustele (riigi- ja teadusasutused  jm); veterinaarravimite statistikas veterinaarravimite hulgimüüki üld- ja veterinaarapteekidele, veterinaararstidele ning teistele asutustele. Ravimituru maht on väljendatud hulgimüügi väljamüügi hindades (tootja hind + hulgimüügi juurdehindlus) ega sisalda käibemaksu.

Humaanravimid

Inimestel kasutatavate ravimite turumaht suurenes 2016. aasta III kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 10,45%, ulatudes 69,2 miljoni euroni. Vaadates viimase viie aasta ravimituru mahtu III kvartali lõikes, võib näha stabiilset tõusutrendi:

Kõige enam väljastasid hulgimüüjad ravimeid üldapteekidele – 48,6 miljoni euro ulatuses; haiglaapteekidele väljastati ravimeid 19,9 miljoni ning teistele asutustele 0,7 miljoni euro eest.

Suurima osa ravimituru mahust moodustas retseptiravimite käive, mis käesoleva aasta III kvartalis oli 58,9 miljonit eurot, käsimüügi- ning haiglaravimite käibed olid vastavalt 9,8 miljonit ja 0,5 miljonit eurot.

Suurima käibega ravimirühmad olid kasvajavastased ja immunomoduleerivad ained (13,7 mlj eurot), infektsioonivastased ained süsteemseks kasutamiseks (9,7 mlj eurot) ning seedekulgla ja ainevahetuse ravimid (8,6 mlj eurot).

Defineeritud päevadoos (DPD) on kokkuleppeline suurus, mis tähistab ravimi tavalist ööpäevast annust täiskasvanul vastavalt peamisele kasutamisnäidustusele. DPD/1000/ööpäevas* alusel kasutati 2016. aasta III kvartalis kõige enam kardiovaskulaarsüsteemi toimivaid ravimeid (402 DPD/1000/ööp), millele järgnesid seedekulgla ja ainevahetuse ravimid (164 DPD/1000/ööp) ning närvisüsteemi toimivad ravimid (116 DPD/1000/ööp).

2016. a III kvartalis olid DPD/1000/ööpäevas alusel enimkasutatud toimeaineteks:

ToimeaineDPD/1000/ööpäevas*
ramipriil55.75
atsetüülsalitsüülhape+magneesiumoksiid48.13
amlodipiin28.05
ibuprofeen27.93
omeprasool26.63
rosuvastatiin26.29
metoprolool24.21
telmisartaan20.07
nebivolool19.39
metformiin18.99

*Defineeritud päevadoos tuhande inimese kohta ööpäevas (DPD/1000/ööpäevas) näitab ravimi kasutamise intensiivsust populatsioonis– mitu inimest tuhandest võis igapäevaselt kasutada seda ravimit tavalises annuses. Selline meetod võimaldab ravimite kasutamist summeerida ja kõrvutada erinevaid ravimirühmasid  ning võrrelda teiste riikidega. Kõikidele ravimitele siiski ei ole võimalik defineeritud päevadoosi määrata, tulenevalt ravimi annustamise individuaalsusest. Defineeritud päevadoos puudub enamikul dermatoloogilistel ja kasvajavastastel ravimitel ning taimsetel ja ravimisarnased preparaatidel.

Kokku turustati 2016. aasta III kvartalis Eestis 3541 erinevat ravimipakendit ning 1154 erinevat toimeainet.

Veterinaarravimid

Veterinaarravimite turumaht 2016. aasta III kvartalis oli hulgimüügihindades 2,96 miljonit eurot, mis on 3,7% suurem kui eelmise aasta kolmandas kvartalis.

Kõige enam, 86% veterinaarravimitest väljastati otse tegutsevatele veterinaararstidele või põllumajandusettevõtteid esindavatele veterinaararstidele, 6% veterinaarapteekidele, 4% üldapteekidele ning 4% teistele asutustele (peamiselt riigi- ja teadusasutused).

Suurima käibega ravimirühmad olid infektsioonivastased ained (0,89 miljonit eurot), immunoloogilised ained (0,67 miljonit eurot) ja parasiidivastased ained (0,53 miljonit eurot). Viimase kolme aasta kolmanda kvartali andmeid võrreldes on pidevalt suurenenud parasiidivastaste ainete, skeleti-lihassüsteemi ning seedekulgla ja ainevahetuse ravimite käive. Võrreldes 2014. aastaga on vähenenud infektsioonivastaste ravimite käive. Immunoloogiliste ravimite käive oli tunduvalt väiksem 2016. aasta kolmandas kvartalis.