• English
  • Eesti
UudisedUudised

2018. aasta I kvartali ravimistatistika

15.05.2018
Printer-friendly version

Ravimiameti poolt koostatud ravimistatistika põhineb Eestis tegevusluba omavate ravimite hulgimüüjate iga kvartal esitatavatel hulgimüügiaruannetel. Humaanravimite statistikas võetakse arvesse humaanravimite hulgimüüki üld- ja haiglaapteekidele ning teistele asutustele (riigi- ja teadusasutused jm); veterinaarravimite statistikas veterinaarravimite hulgimüüki üld- ja veterinaarapteekidele, veterinaararstidele ning teistele asutustele. Ravimituru maht on väljendatud hulgimüügi väljamüügi hindades (tootja hind + hulgimüügi juurdehindlus) ega sisalda käibemaksu.

Humaanravimid

Inimestel kasutatavate ravimite turumaht suurenes 2018. aasta I kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 4,0%, ulatudes 78,6 miljoni euroni. Vaadates viimase viie aasta ravimituru mahtu I kvartali lõikes, võib näha stabiilset tõusutrendi:

Kõige enam väljastasid hulgimüüjad ravimeid üldapteekidele – 54,7 miljoni euro ulatuses; haiglaapteekidele väljastati ravimeid 22,8 miljoni ning teistele asutustele 1,0 miljoni euro eest.

Suurima osa ravimituru mahust moodustas retseptiravimite käive – 65,6 miljonit eurot, käsimüügi- ning haiglaravimite käibed olid vastavalt 12,5 miljonit ja 0,6 miljonit eurot.

Suurima käibega ravimirühmad olid kasvajavastased ja immunomoduleerivad ained (15,7 mlj eurot), infektsioonivastased ained süsteemseks kasutamiseks (11,3 mlj eurot) ning seedekulgla ja ainevahetuse ravimid (9,0 mlj eurot).

Defineeritud päevadoos (DPD) on kokkuleppeline suurus, mis tähistab ravimi tavalist ööpäevast annust täiskasvanul vastavalt peamisele kasutamisnäidustusele. Defineeritud päevadoos tuhande inimese kohta ööpäevas (DPD/1000/ööpäevas) näitab ravimi kasutamise intensiivsust populatsioonis– mitu inimest tuhandest võis igapäevaselt kasutada seda ravimit tavalises annuses.

DPD/1000/ööpäevas alusel kasutati 2018. aasta I kvartalis kõige enam kardiovaskulaarsüsteemi ravimeid (416 DPD/1000/ööp), seedekulgla ja ainevahetuse ravimeid (170 DPD/1000/ööp) ning närvisüsteemi ravimeid (129 DPD/1000/ööp).

Enimkasutatud toimeained olid:

Toimeaine

DPD/1000/ööpäevas

ramipriil

56,72

atsetüülsalitsüülhape+magneesiumoksiid

50,06

rosuvastatiin

29,86

ibuprofeen

28,34

omeprasool

26,92

amlodipiin

26,79

ksülometasoliin

26,34

metoprolool

24,75

nebivolool

21,66

telmisartaan

21,19

Kokku turustati 2018. aasta I kvartalis Eestis üle 3600 erineva ravimipakendi ning 1200 erinevat toimeainet.

Veterinaarravimid

Veterinaarravimite turumaht 2018. aasta I kvartalis oli hulgimüügihindades 3,3 miljonit eurot, mis on 18% suurem kui eelmise aasta esimeses kvartalis. Turumaht suurenes peamiselt infektsioonivastaste ja immunoloogiliste ravimite käibe arvel.

Kõige enam, 90% veterinaarravimitest väljastati otse tegutsevatele veterinaararstidele või põllumajandusettevõtteid esindavatele veterinaararstidele, 7% veterinaarapteekidele, 3% üldapteekidele ning alla 0,1% teistele asutustele (peamiselt riigi- ja teadusasutused).

Suurima käibega ravimirühmad olid infektsioonivastased ained (0,94 miljonit eurot), immunoloogilised ained (0,67 miljonit eurot) ja parasiidivastased ained (0,57 miljonit eurot). Viimase kolme aasta esimese kvartali andmeid võrreldes on pidevalt suurenenud immunoloogiliste ainete, parasiidivastaste ainete ning seedekulgla ja ainevahetuse ravimite käive, infektsioonivastaste ravimite käive oli väiksem 2017. aastal.