• English
  • Eesti
UudisedUudised

2019. aasta I kvartali ravimistatistika

15.05.2019
Printer-friendly version

Ravimiameti poolt koostatud ravimistatistika põhineb Eestis tegevusluba omavate ravimite hulgimüüjate iga kvartal esitatavatel hulgimüügiaruannetel. Humaanravimite statistikas võetakse arvesse humaanravimite hulgimüüki üld- ja haiglaapteekidele ning teistele asutustele (riigi- ja teadusasutused jm); veterinaarravimite statistikas veterinaarravimite hulgimüüki üld- ja veterinaarapteekidele, veterinaararstidele ning teistele asutustele. Ravimituru maht on väljendatud hulgimüügi väljamüügi hindades (tootja hind + hulgimüügi juurdehindlus) ega sisalda käibemaksu.

Humaanravimid

Inimestel kasutatavate ravimite turumaht suurenes 2019. aasta I kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 3,0%, ulatudes 80,9 miljoni euroni. Vaadates viimase viie aasta ravimituru mahtu I kvartali lõikes, võib näha stabiilset tõusutrendi:


Joonis 1. Humaanravimite turumaht I kvartalis aastatel 2015–2019

Kõige enam väljastasid hulgimüüjad ravimeid üldapteekidele – 55,2 miljoni euro ulatuses; haiglaapteekidele väljastati ravimeid 24,8 miljoni ning teistele asutustele 0,9 miljoni euro eest.

Suurima osa ravimituru mahust moodustas retseptiravimite käive – 68,2 miljonit eurot, käsimüügi- ning haiglaravimite käibed olid vastavalt 12,3 miljonit ja 0,5 miljonit eurot.

Suurima käibega ravimirühmad olid kasvajavastased ja immunomoduleerivad ained (18,0 mlj eurot), infektsioonivastased ained süsteemseks kasutamiseks (11,9 mlj eurot) ning seedekulgla ja ainevahetuse ravimid (8,9 mlj eurot).

Defineeritud päevadoos (DPD) on kokkuleppeline suurus, mis tähistab ravimi tavalist ööpäevast annust täiskasvanul vastavalt peamisele kasutamisnäidustusele. Defineeritud päevadoos tuhande inimese kohta ööpäevas (DPD/1000/ööpäevas) näitab ravimi kasutamise intensiivsust populatsioonis– mitu inimest tuhandest võis igapäevaselt kasutada seda ravimit tavalises annuses.

DPD/1000/ööpäevas alusel kasutati 2019. aasta I kvartalis kõige enam kardiovaskulaarsüsteemi ravimeid (390 DPD/1000/ööp), seedekulgla ja ainevahetuse ravimeid (168 DPD/1000/ööp) ning närvisüsteemi ravimeid (132 DPD/1000/ööp).

Kokku turustati 2019. aasta I kvartalis Eestis ligi 3700 erinevat ravimipakendit ning 1200 erinevat toimeainet.

Veterinaarravimid

Veterinaarravimite turumaht suurenes 2019. aasta esimeses kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 2,6%, ulatudes 3,4 miljoni euroni.

Peaaegu 90% veterinaarravimitest väljastati otse tegutsevatele veterinaararstidele või põllumajandusettevõtteid esindavatele veterinaararstidele, 7% veterinaarapteekidele, 3% üldapteekidele ja 0,1% teistele asutustele (peamiselt riigi- ja teadusasutused).

Suurima käibega ravimirühmad olid infektsioonivastased ained (0,88 miljonit eurot), immunoloogilised ained (0,70 miljonit eurot) ja parasiidivastased ained (0,66 miljonit eurot).


Joonis 2. Veterinaarravimite turumaht I kvartalis aastatel 2015–2019