• English
  • Eesti
UudisedUudised

2019. aasta IV kvartali ravimistatistika

14.02.2020
Printer-friendly version

Ravimiameti poolt koostatud ravimistatistika põhineb Eestis tegevusluba omavate ravimite hulgimüüjate iga kvartal esitatavatel hulgimüügiaruannetel. Humaanravimite statistikas võetakse arvesse humaanravimite hulgimüüki üld- ja haiglaapteekidele ning teistele asutustele (riigi- ja teadusasutused jm); veterinaarravimite statistikas veterinaarravimite hulgimüüki üld- ja veterinaarapteekidele, veterinaararstidele ning teistele asutustele. Ravimituru maht on väljendatud hulgimüügi väljamüügi hindades (tootja hind + hulgimüügi juurdehindlus) ega sisalda käibemaksu.

Humaanravimid

Inimestel kasutatavate ravimite turumaht suurenes 2019. aasta IV kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 4,5%, ulatudes 92,7 miljoni euroni. Vaadates viimase viie aasta ravimituru mahtu IV kvartali lõikes, võib näha stabiilset tõusutrendi:


Joonis 1. Humaanravimite turumaht IV kvartalis aastatel 2015–2019

Kõige enam väljastasid hulgimüüjad ravimeid üldapteekidele – 67,3 miljoni euro ulatuses; haiglaapteekidele väljastati ravimeid 24,6 miljoni ning teistele asutustele 0,8 miljoni euro eest.

Suurima osa ravimituru mahust moodustas retseptiravimite käive – 79,8 miljonit eurot, käsimüügi- ning haiglaravimite käibed olid vastavalt 12,3 miljonit ja 0,5 miljonit eurot.

Suurima käibega ravimirühmad olid kasvajavastased ja immunomoduleerivad ained (19,8 mlj eurot), seedekulgla ja ainevahetuse ravimid (11,5 mlj eurot) ning vere ja vereloomeorganite ravimid (11,2 mlj eurot).

Defineeritud päevadoos (DPD) on kokkuleppeline suurus, mis tähistab ravimi tavalist ööpäevast annust täiskasvanul vastavalt peamisele kasutamisnäidustusele. Defineeritud päevadoos tuhande inimese kohta ööpäevas (DPD/1000/ööpäevas) näitab ravimi kasutamise intensiivsust populatsioonis– mitu inimest tuhandest võis igapäevaselt kasutada seda ravimit tavalises annuses.

DPD/1000/ööpäevas alusel kasutati 2019. aasta IV kvartalis kõige enam kardiovaskulaarsüsteemi ravimeid (480 DPD/1000/ööp), seedekulgla ja ainevahetuse ravimeid (200 DPD/1000/ööp) ning närvisüsteemi ravimeid (146 DPD/1000/ööp).

Kokku turustati 2019. aasta IV kvartalis Eestis ligi 3700 erinevat ravimipakendit ning 1200 erinevat toimeainet.

Veterinaarravimid

Veterinaarravimite turumaht 2019. aasta neljandas kvartalis jäi võrreldes eelneva aasta neljanda kvartaliga samale tasemele, ulatudes 3,36 miljoni euroni.

Suurima käibega ravimirühmad olid infektsioonivastased ained (QJ) ja immunoloogilised ained (QI), moodustades 2019. aasta neljandas kvartalis vastavalt 25% ja 21% veterinaarravimite turumahust (0,8 ja 0,7 miljonit eurot). Parasiidivastaste ainete (QP) käive oli 0,5 miljonit eurot – 16% veterinaarravimite turumahust.

91% veterinaarravimitest väljastati otse tegutsevatele veterinaararstidele või põllumajandusettevõtteid esindavatele veterinaararstidele. 6% veterinaarravimitest väljastati veterinaarapteekidele, 3% üldapteekidele ja alla 0,1% teistele asutustele (peamiselt riigi- ja teadusasutused).


Joonis 2. Veterinaarravimite turumaht IV kvartalis aastatel 2015–2019