• English
 • Eesti
UudisedUudised

2021. aasta II kvartali ravimistatistika – humaanravimite hulgimüügi turumaht ületas esmakordselt 100 miljonit eurot kvartalis

16.08.2021
Printer-friendly version

Humaanravimid

2021. aasta teises kvartalis ületas inimestel kasutatavate ravimite turumaht esmakordselt 100 miljonit eurot kvartalis, suurenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 34%.

Kui mullu samal ajal oli humaanravimite käive 76 miljonit eurot, siis selle aasta teises kvartalis oli see 101 miljonit eurot. Võrreldes aga 2021. ja 2020. aasta esimese poolaasta ravimituru mahtu, siis muutus nii drastiline ei ole ehk näeme 10% suurenemist ja käibeid vastavalt 174 miljonit ja 192 miljonit eurot. Tasub lisada ka, et ligi 6% 2021 esimese poolaasta ravimite käibest moodustavad covid-19 vaktsiinid ehk kui nende osa käibest välja jätta, siis on ülejäänud ravimite käibe muutus poolaasta arvestuses 4%.

Ravimituru trendid kvartalite lõikes

Vaadates ravimituru käibeid kvartalite lõikes, siis tavapäraselt esineb sesoonsus: esimese ja kolmanda kvartali käive on väiksem kui teise ja neljanda kvartali oma. Aasta 2020 oli aga erandlik, sest esimese kvartali käive püstitas toonase ravimituru rekordi 98 miljoni euroga, suurenedes 22%. 2020. aasta I kvartalis suurenes müük suuresti apteegireformi mõjul, kardeti apteekide massilist sulgemist ja ravimeid osteti ette varuks. Seevastu sama aasta teise kvartali käive langes peaaegu 2017. aasta tasemele ehk 13%, kuna tulid koroonapiirangud, inimesed käisid vähem apteegis, mõned apteegid suurtes kaubanduskeskustes olid ka suletud ja välja ostetavate retseptide arv oli piiratud.  2020. aasta esimese poolaasta käibes kokku võis näha siiski vaid 4% muutust, võrrelduna 2019. aasta sama perioodiga.

Seega 2021. aasta I poolaastal liikus ravimituru maht oma tavapärases sesoonsuse rütmis ning ebaharilikult kõrge käibe suurenemise protsendi taga on erandlik 2020. aasta.

Enim turustatud ravimirühm kasvajavastased ja immunomoduleerivad ained

2021. a teises kvartalis turustas ravimeid üld- ja haiglaapteekidele ning teistele ravimite hulgiostu õigust omavatele asutustele 30 Eestis tegutsevat ravimite hulgimüügi õigust omavat ettevõtet. 61% käibest moodustas müük üldapteekidele, 29% haiglaapteekidele ning 10% teistele asutustele. Ravimituru käibest 89% moodustas retseptiravimite, 10% käsimüügiravimite ning 1% haiglapakendite müük. Suurima käibega ravimirühm on püsivalt olnud kasvajavastased ja immunomoduleerivad ained, mille käive moodustas teises kvartalis 24 miljonit eurot. Sellele järgnesid infektsioonivastased ained süsteemseks kasutamiseks 19 miljoni euroga. Vere ja vereloomeorganite ning seedekulgla ja ainevahetuse ravimite käive oli vastavalt 11 ja 10 miljonit eurot. Ühtekokku moodustavad need neli rühma ligi 2/3 teise kvartali ravimituru käibest.

II kvartal 2021 kokkuvõtvalt:

 • Ravimiturg: 101 miljonit eurot
 • Ravimite müük üldapteekidele: 62 miljonit eurot
 • Ravimite müük haiglaapteekidele:  29 miljonit eurot
 • Ravimite müük teistele asutustele:  10 miljonit eurot
 • Kasvajavastased ja immunomoduleerivad ained: 24 miljonit eurot
 • Infektsioonivastased ained: 19 miljonit eurot
 • Vere ja vereloomeorganite ravimid: 11 miljonit eurot
 • Seedekulgla ja ainevahetuse ravimid: 10 miljonit eurot

Veterinaarravimid

Veterinaarravimite turumaht (hulgimüüjate poolt veterinaararstidele, veterinaar- ja üldapteekidele ning teistele asutustele väljastatud veterinaarravimite käive) suurenes 2021. aasta teises kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 12,3%, ulatudes 4,66 miljoni euroni.

Suurima käibega ravimirühmad (osakaal veterinaarravimite turumahust):

 • parasiidivastased ained – 1,58 miljonit eurot (34,0%);
 • immunoloogilised ained – 0,88 miljonit eurot (18,8%);
 • infektsioonivastased ained – 0,82 miljonit eurot (17,6%).

Aastate 2019–2021 esimeste poolaastate võrdluses on veterinaarravimite turumaht kasvanud vastavalt 5,9%, 11,4% ja 1,5%. Kahe viimase aasta esimese ja teise kvartali turumaht on olnud eelnevate perioodidega võrreldes väga muutlik. 2020. aasta esimese kvartali  hüppelisele tõusule (26%) järgnes 2021. aastal sama perioodi langus (9%). Teises kvartalis aga toimus vastavalt väike langus (0,8%), millele käesoleval aastal järgnes märkimisväärne kasv (12%).