• English
 • Eesti
UudisedUudised

2021. aasta III kvartali ravimistatistika – humaanravimite turumaht ületas taas 100 miljoni euro piiri

15.11.2021
Printer-friendly version

Humaanravimid

2021. aasta kolmandas kvartalis jõudis inimestel kasutatavate ravimite turumaht taas 100 miljoni euroni kvartalis, suurenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes ligi 12%.

Kui mullu samal ajal oli humaanravimite käive 89,7 miljonit eurot, siis selle aasta kolmandas kvartalis oli see 100,2 miljonit eurot. Sarnaselt I poolaastale, moodustasid ka kolmandas kvartalis 6% ravimite käibest covid-19 vaktsiinid.

Vaadates ravimituru käibeid kvartalite lõikes (joonis 1), võime 2021. a III kvartalis märgata ravimituru stabiliseerumist. Tavapärasest sesoonsusest, mis ravimiturgu iseloomustab, st esimese ja kolmanda kvartali käive on väiksem kui teise ja neljanda kvartali oma, erineb vaid 2020. aasta I poolaasta, mida mõjutasid nii pandeemia kui ka apteegireform. 2021. aasta kolmandaks kvartaliks suured käibemuutused ravimiturul vaibusid.


Joonis 1. Humaanravimite turumaht kvartalite lõikes aastatel 2017-2021

Enim turustatud ravimirühm – kasvajavastased ja immunomoduleerivad ained

2021. aasta kolmandas turustas ravimeid üld- ja haiglaapteekidele ning teistele ravimite hulgiostu õigust omavatele asutustele 28 Eestis tegutsevat ravimite hulgimüügi õigust omavat ettevõtet. 66% käibest moodustas müük üldapteekidele, 27% haiglaapteekidele ning 7% teistele asutustele. Ravimituru käibest 86,6% moodustas retseptiravimite, 12,9% käsimüügiravimite ning 0,5% haiglapakendite müük. Suurima käibega ravimirühm on püsivalt olnud kasvajavastased ja immunomoduleerivad ained, mille käive moodustas kolmandas kvartalis 22,9 miljonit eurot. Sellele järgnesid infektsioonivastased ained süsteemseks kasutamiseks 17,3 miljoni euroga. Seedekulgla ja ainevahetuse ning vere ja vereloomeorganite ravimite käive oli vastavalt 10,9 ja 10,4 miljonit eurot. Ühtekokku moodustavad need neli rühma ligi 61,5% kolmanda kvartali ravimituru käibest.

III kvartal 2021 kokkuvõtvalt:

 • Ravimiturg: 100,2 miljonit eurot
 • Ravimite müük üldapteekidele: 66,2 miljonit eurot
 • Ravimite müük haiglaapteekidele:  26,9 miljonit eurot
 • Ravimite müük teistele asutustele:  7,1 miljonit eurot
 • Kasvajavastased ja immunomoduleerivad ained: 22,9 miljonit eurot
 • Infektsioonivastased ained: 17,3 miljonit eurot
 • Seedekulgla ja ainevahetuse ravimid: 10,9 miljonit eurot
 • Vere ja vereloomeorganite ravimid: 10,4 miljonit eurot

Veterinaarravimid

Veterinaarravimite turumaht suurenes 2021. aasta kolmandas kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 5,1%, ulatudes 4,15 miljoni euroni.


Joonis 2. Veterinaarravimite turumaht III kvartalis aastatel 2017–2021

Suurima käibega ravimirühmad (osakaal veterinaarravimite turumahust):

 • infektsioonivastased ained    0,94 miljonit eurot (22,7%);
 • immunoloogilised ained         0,90 miljonit eurot (21,7%);
 • parasiidivastased ained         0,75 miljonit eurot (18,2%).

Ravimite hulgimüüjad väljastasid 93% veterinaarravimitest otse tegutsevatele veterinaararstidele või põllumajandusettevõtteid esindavatele veterinaararstidele, 5% veterinaarravimitest väljastati üldapteekidele, 2% veterinaarapteekidele ja 0,03% teistele asutustele (peamiselt riigi- ja teadusasutused).