• English
  • Eesti
UudisedUudised

Alates 01.07.2014 jõustusid majandustegevuse seadustiku üldosa seadus, korrakaitse seadus ja muudatused ravimiseaduses

01.07.2014
Printer-friendly version

Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus sätestab majandustegevuse, sh apteegiteenuse, ravimite hulgimüügi ja ravimite tootmise osutamise üldised tingimused ja korra, mis toob kaasa muudatusi ka ravimiseaduses. Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määrus nr 33 „Ravimite käitlemise tegevusloa taotlemise ning taotluste menetlemise tingimused ja kord“ tunnistatakse kehtetuks.

Muudatuse kohaselt muutuvad kõik 1. juulil 2014. a kehtivad apteegiteenuse osutamise, ravimite hulgimüügi ja ravimite tootmise tegevusload tähtajatuks ning tegevusloa uuendamise  menetlus ei ole enam vajalik. Tegevusluba tuleb muuta vaid juhul, kui tegevusloa omaja ei soovi tähtajatut tegevusluba  või tegevusloa muutmiseks esineb muu põhjus (näiteks apteegi juhataja vahetumine, tegutsemiskohta muutmine jne).

Seni kehtinud tegevusloa andmise, muutmise, lõppemise jm tingimused ja kord on edaspidi sätestatud majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses ning ravimiseadusega kehtestatakse eriregulatsioon, mis tuleb lisaks kohaldamisele apteegiteenuse osutamise, ravimite hulgimüügi ja ravimite tootmise tegevusloa puhul. Muudatuste kohaselt on ravimi käitleja suhtes võimalik rakendada ka majandusetegevuse keeldu. Järelevalve ühtsed alused ja seda teostavate ametite õigused on edaspidi sätestatud korrakaitseseaduses.

Tänasest jõustusid ka muudatused Ravimiameti tegevuslubade registrit puudutavates sätetes, mille kohaselt avaldatakse lisaks ravimite käitlemise tegevuslubadele ka ravimite vahendamise tegevusload ning rakkude, kudede ja elundite käitlemise tegevusload.

Õigusaktid on Riigi Teatajas: www.riigiteataja.ee.

Ravimiamet uuendab oma veebilehel tegevuslubasid puudutava teabe esimesel võimalusel.

Küsimustega palume pöörduda

info@ravimiamet.ee või tel 7374140.