• English
  • Eesti
UudisedUudised

Antibiootikumide kasutamine loomadel kahanes Euroopas 15%

16.10.2014
Printer-friendly version

Aastail 2010-2012 kahanes veterinaarseks otstarbeks kasutatavate antibiootikumide müük Euroopas ligikaudu 15%. Andmed põhinevad 15. oktoobril 2014. a avaldatud Euroopa Ravimiameti (EMA) raportil. 20 Euroopa riigist 18-l, kelle andmed on sel perioodil kogutud, kahanes müük vahemikus 0,4-49%.

Nimetatud andmed on kogutud Euroopa veterinaarseks kasutamiseks mõeldud antimikroobsete ainete seire (European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption, ESVAC) projekti osana EMA koordineerimisel koostöös Euroopa Liidu liikmesriikidega.
EMA veterinaarravimite osakonna juhi David Mackay sõnul on selline positiivne muutus vastutustundlikuma antibiootikumide kasutuse suunas äärmiselt tervitatav.

Tervishoiuorganisatsioonid üle kogu maailma on vastamisi üha suureneva antibiootikumidele resistentsete bakteritüvede levikuga ja võtnud kasutusele erinevaid meetmeid nii inimeste kui loomade raviks kasutatavate antibiootikumide resistentsuse leviku tõkestamiseks. Vastutustundlik antibiootikumide kasutamine on võtmefaktor resistentsuse tekkeriski vältimisel.

Antibakteriaalsete ainete kasutamise vähenemisel on liikmesriikides erinevaid põhjusi:
• Rahvuslikud programmid ja kampaaniad antibakteriaalsete ainete vastutustundlikumaks kasutamiseks
• Teatud antibiootikumide kasutamise piiramine
• Kasvav teadlikkus ravimresistentsuse ohust
• Antibiootikumide kasutamise teadlik vähendamine loomakasvatuses osades liikmesriikides
• Loomapopulatsioonide suuruse ja tüübi muutused

Kõige efektiivsem on loomadel kasutatavate antibiootikumide tarbimise reguleerimine rahvuslikul tasemel.  Inimeste toidulauale jõudvate loomade kasvatamiseks ja raviks kasutatavate ravimite müügiandmete kogumine soodustab vastavate seaduste järgimise kontrolli ja arendamist.

ESVAC projekt käivitati 2010. aasta aprillis EMA poolt vastavalt Euroopa Komisjoni soovile luua ühtne viis Euroopa liikmesriikides  loomadel kasutatavate antimikroobsete ainete kasutusandmete kogumiseks. Projekti käivitumisest alates on andmeid edastavate riikide arv järjest kasvanud.

2012. aastal koguti andmed Euroopa Majanduspiirkonna 26 riigist, kus elab kokku ligikaudu 95% kogu piirkonna põllumajandusloomadest.
ESVAC aruanne avaldatakse igal aastal ja seda kasutatakse antibakteriaalsete ainete kasutamise riskide hindamiseks ja juhtimiseks liikmesriikides.

ESVAC projekti aruande täismahus leiab siit.

Lisainfo Euroopa Ravimiameti veebilehel.