• English
  • Eesti
UudisedUudised

Apteegis peab patsienti kohapeal nõustama proviisor või farmatseut

09.05.2019
Printer-friendly version

Riigikohus otsustas 8. mail 2019 jätta menetlusse võtmata Terve Pere Apteek OÜ kassatsioonkaebuse ning seega jõustus Ringkonnakohtu 11. detsembri 2018 otsus, mille kohaselt apteegiteenuse osutamisel peab apteegis olema proviisor või farmatseut ning Ravimiametil oli õigus kohustada Apotheka kaubamärki kandvat Terve Pere Apteek OÜd seda tagama.

Ravimiamet kohustas 2017. aastal ettekirjutusega tegevusloa omajat tagama Luunja ja Kavastu haruapteekides täiemahulise teenuse osutamiseks proviisori või farmatseudi kohaloleku, kuid tegevusloa omaja otsustas selle asemel apteegid sulgeda. Seejärel pöördus apteegipidaja kohtusse, kuna leidis, et proviisori või farmatseudi kohalolu ei ole vajalik, sest proviisori või farmatseudi nõuande saamiseks oli loodud elektrooniline lahendus.

Ravimiseaduse kohaselt on apteegiteenus kutsealane teenus, mida võib apteegis osutada üksnes Terviseametis registreeritud proviisor või farmatseut, kes on tervishoiutöötajad. See tähendab, et ravimeid tohivad apteegist väljastada ainult nimetatud isikud ning klienditeenindajal vastav õigus puudub. Kui erialaspetsialiste apteegis kohapeal ei ole, ei saa Ravimiameti hinnangul apteek tegutseda. Apteegipidaja loodud elektroonilise lahenduse kohaselt pidi nimetatud maa-apteekides patsient oma tervisemurega pöörduma esmalt erihariduseta klienditeenindaja poole, kelle hinnangust sõltus, kas võimaldada patsiendile luua kontakt proviisoriga terviseseisundile erialase hinnangu saamiseks. Selline lahendus ei taga patsiendile täiemahulist apteegiteenust, sh tervishoiutöötaja vahetut hinnangut patsiendi tervisemurele, ravimi täpset ettevalmistamist kasutamiseks, ravimi vajalikuks koguseks jaotamist ja teisi inimese tervise seisukohast olulisi teenuseid, mida on pädev osutama vaid erialase haridusega proviisor või farmatseut. Tartu Ringkonnakohus nõustus Ravimiametiga.

Videonõustamine on võimalik ja innovatiivne lahendus ning seda ettevõtja kasutab praegu mitmes apteegis ka, kuid neis apteekides on alati kohal proviisor või farmatseut ja video teel nõu andmine on täiendav nõustamise võimalus.

Kõne all olev kohtulahend mõjutab nii apteegiturgu kui ka igat apteegist abi otsivat inimest, sest kinnitab senist praktikat, mille kohaselt tohib apteegist patsiendile ravimeid väljastada vaid proviisor ja farmatseut, aga mitte erihariduseta klienditeenindaja, sest see võib mõjutada apteegiteenuse kvaliteeti ja patsientide ohutust. Käesoleva kohtuotsusega on tagatud, et Eesti inimesed võivad jätkuvalt professionaalse abi saamiseks pöörduda apteeki, kus neid nõustab ja konsulteerib kohapeal tervishoiutöötaja oma kutseala piires.

Täiendav info: info@ravimiamet.ee