• English
  • Eesti

Apteekrile ja ettevõtjale

26.04.2013
Printer-friendly version

Ravimite kaugmüük (internetiapteek) on ravimite jaemüük interneti vahendusel (st kaugmüüki saab teostada üksnes interneti vahendusel, mitte nt faksi, telefoni vms moel). Ravimite kaugmüüki pakkuv apteek peab järgima infoühiskonna teenuse seaduses, ravimiseaduses, võlaõigusseaduses, tarbijakaitseseaduses ja isikuandmete kaitse seaduses sätestatud nõudeid.

Kaugmüügi planeerimisel tuleb pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole seoses võimalike muutustega delikaatsete isikuandmete töötlemises.