• English
  • Eesti

Artiklid ajakirjas Eesti Arst

06.10.2021
Printer-friendly version
NrArtikkel
2021; 100(8)Maksaensüümide aktiivsuse jälgimine agomelatiini kasutamisel: praktika muutumist võrdlev uuring ja haigusjuhu kirjeldus
2020; 99(10)Ambulatoorne antibiootikumide kasutus Eestis
2020; 99(10)Opiodidide väljakirjutamise suundumused Eestis 2011 – 2017
2020; 99(8)Bensodiasepiinide ja Z-ravimite ambulatoorne kasutamine Eestis
2020; 99(1)Digoksiin – kas vanima südameravimi kasutamisel järgitakse ettenähtud soovitusi?
2019; 98(3)Talidomiid ja selle analoogid – näide tänapäevasest riskijuhtimisest ravimiohutuses
2018; 97(10)Trimetasidiini kasutamise muutus pärast kasutamispiirangute rakendamist
2018; 97(7)Ravivead ravimitega
2018; 97(4)Flupirtiini kasutamisele kehtestatud piirangute järgimine
2018; 97(2)Sakubitriili ja valsartaani kombinatsioon südamepuudulikkuse ravis Eestis
2017; 96(10)Tervishoid ja keskkond: ravimijäägid
2017; 96(9)Valproehappe kasutamine fertiilses eas naistel
2017; 96(6)Kannabinoidiküsimus teaduspõhises kliinilises meditsiinis
2017; 96(4)2016. aastal Euroopa Liidus müügiloa saanud uued ravimid
2016; 95(10)Agomelatiinraviga seotud riskivähendamise meetmed praktikas
2016; 95(10)Ravimitega seotud riskide vähendamise meetmed
2016; 95 (8)Hulgimüeloomi ravi
2016; 95 (6)Immuunteraapia onkoloogias
2016; 95 (5)Raviminimede entroopia
2016; 95 (3)Febriilne neutropeenia – keemiaravi sage ja
potentsiaalselt eluohtlik kõrvaltoime
2015; 94 (11)Und soodustavate ravimite kliiniline farmakoloogia ja kasutamise suundumused Eestis
2015; 94 (9)PCSK9 monokloonsed antikehad düslipideemia raviks: evolokumab ja alirokumab
2015; 94(4)Kroonilise C-hepatiidi ravi
2015; 94(2)Kaks uut kardiovaskulaarravimit: kangreloor ja vorapaksaar
2015; 94(2)Esimene Euroopas: tüvirakuravim põletuskahjustuse tagajärjel tekkinud silma sarvkesta tüvirakkude puudulikkuse raviks
2014; 93(11)Uudsed ravimid
2014; 93(9)Opioidide kasutamisest vähivalu ravis
2014; 93(6)HPV-vaktsiini kasutamine Eestis on vähene
2014; 93(4)Kliinilised ravimiuuringud Eestis ja Euroopas
2013; 92(11)Euroopa Südamerütmi Assotsiatsiooni praktilised juhised uute suukaudsete antikoagulantide kasutamise kohta kodade virvendusarütmiaga patsientidel
2013; 92(7)Antibiootikumide annustamine ülekaalulistele
2013; 92(9)Müügiloata ravimite kasutamine Eestis
2013; 92(5)Mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite kasutamine südame-veresoonkonnahaiguse riskiga patsientidel
2013; 92(3)Toimeainepõhine retsept ja ravi tulemuslikkus
2012; 91(11)Filgrastiimiga ja somatropiiniga sarnased bioloogilised ravimid
2012; 91(10)Sarnased bioloogilised ravimid – epoetiinid
2012; 91(9)Sarnased bioloogilised ravimid
2012; 91(7)Dapagliflosiin – uudse toimemehhanismiga suukaudne antidiabeetiline ravim
2012; 91(5)Luukahjustuse risk krambivastaste ravimite kasutamisel
2012; 91(3)Dabigatraani kasutamise juhised verejooksuriski vähendamiseks
2012; 91(1)Pioglitasooni kasutajatel on kusepõievähi risk veidi suurenenud
2011; 90(9)Uued andmed viitavad liigsele agarusele dronedarooni kasutamisel kodade virvendusarütmia ravis
2011; 90(7)Bioloogiliste ravimite uus julge maailm: ravimiarenduse edasiminekud viimase viie aasta jooksul
2011; 90(5)Uued suukaudsed tromboosivastased ravimid dabigatraan ja rivaroksabaan
2010; 89(6)Mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite ohutu kasutamine