• English
  • Eesti
UudisedUudised

Aspiriini kasutamine lastel viirushaiguste puhul ning Reye sündroomi oht

17.12.2003
Printer-friendly version

 

Reye sündroom on kesknärvisüsteemi ja maksa raske kahjustus, mis võib tekkida mõnede viirusnakkuste järel. Kahjustus on harv (Suurbritannias 1 juht aastas, USAs 20 juhtu aastas) ja esineb pea-aegu ainult alla 18 aastastel. Üheks sündroomi tekkepõhjustest peetakse salitsülaatide (sh atsetüülsalitsüülhappe e aspiriini) kasutamist.

Tulenevalt sellest on kõikide Eestis registreeritud atsetüülsalitsüülhapet sisaldavate ravimitega kaasasolevatel teabelehtedel hoiatus, et ravimit ei soovitata kasutada esmase palavikualandajana lastel ja noortel. Üksikute reumaatiliste haiguste puhul, kus aspiriini kasutamise positiivne tulemus kaalub arsti hinnangul üles Reye sündroomi ohu, on ravim nii Eestis kui mujal lastel kasutusel.

Suurbritannia ravimite ohutuse komitee on soovitanud tugevdada hoiatust ning märkida atsetüülsalitsüülhapet sisaldavate ravimite infolehtedele, et ravim on vastunäidustatud alla 16-aastastel lastel, kui arst ei ole soovitanud ravimit siiski kasutada. Suurbritannia ravimiamet on koostanud ettepaneku ning saatnud selle täna (23.10.2002) osapooltele kommenteerimiseks tähtajaga 31.12.2002. Kui ettepanek vastu võetakse, tuleb Suurbritannia ravimitootjatel muutused patsiendi teabelehtedel sisse viia järgmise aasta märtsiks.

Ravimiamet teeb otsuse, kas järgida Suurbritannia ravimiameti poolt soovitatud muudatust ravimiteabes, analüüsides selle aluseks olnud andmete vastavust Eesti ravimikasutusele ning  teavitab üldsust ja ravimitootjaid otsusest 15. detsembriks.

Edasine teave:
Ravimiamet
737 4140