Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Infomaterjalid ja ettekanded

Siit leiad infomaterjale ravimite kohta ning ettekandeid, mis on seotud ravimite või Ravimiametiga.

Ettekanded

Ravimiameti apteekrite infopäev (28.11.2023):
 1. "Tarneraskused". Esitles: Marko Tiisler (Ravimiameti sisse- ja väljaveo järelevalve büroo juhataja).
   
 2. „Ravimite hüvitamine tarneraskuste korral". Esitles: Mari Reiman (Tervisekassa ravimite ja meditsiiniseadmete osakonna teenustejuht).
   
 3. „Ravimi teisene müügiluba". Esitles: Aet Viispert (Ravimiameti müügilubade osakonna juhataja).
   
 4. „Ravimi paberita pakendi infolehe projekt“. Esitles: Aet Viispert (Ravimiameti müügilubade osakonna juhataja).
   
 5. „Fookusteemad apteekrite järelevalves“. Esitles: Katrin Kõiv (Ravimiameti inspektsioonibüroo juhataja).
   
 6. „Ravimitega seotud mürgistused“. Esitles: Mare Oder (Mürgistusteabekeskuse juht).
   
 7. „Ülevaade: REKS“. Esitles: Mari Asser (Ravimite Ehtsuse kontrolli Sihtasutus).
   
 8. „Ravimite turvaelementidega pakendite ehtsuse kontroll apteegis – Ravimiameti järelevalve“. Esitles: Külli Laur (Ravimiameti inspektsioonibüroo inspektor).
   
 9. „Ravimi kõlblikkusaeg ja säilitamistingimused“. Esitles: Laivi Saaremäel (Ravimi kvaliteedi hindamise büroo juhataja).
   
 10. „Veterinaarravimid“. Esitles: Epp Ülevaino (Ravimiameti kliinilise hindamise büroo spetsialist).
   

Ravimiameti infopäev müügiloa hoidjatele ja hulgimüüjatele (18.05.2023):
 1. "Kvaliteedidefektid". Esitles: Nele Ulvi (Ravimiameti sisse- ja väljaveo järelvalve büroo spetsialist).

 2. "Tarneraskused". Esitles: Marko Tiisler (Ravimiameti sisse- ja väljaveo järelvalve büroo juhataja).
 3. "Hulgimüügi järelevalve viimaste aastate kokkuvõte". Esitles: Kristjan Olado (Ravimiameti hulgimüügi inspektor).

  Hulgimüügi järelevalve viimaste aastate kokkuvõte_Infopäev | 144.38 KB | pdf
   
 4. "ePIL katseprojekt ja haiglaapteekritele suunatud küsitlus". Esitles: Aet Viispert (Ravimiameti müügilubade osakonna juhataja).
   
 5. "INNA - ravimite väljamõeldud nimede hindamise tööriist". Esitles: Kairi Laius (Ravimiameti müügilubade osakonna kvaliteedi hindamise büroo spetsialist).
   
 6. "Paberinfoleheta ravimipakendid – katseprojekt Eestis-Lätis-Leedus". Esitles: Iivi Ammon (Ravimitootjate liidu registreerimisala töörühm).
   
 7. "Euroopa Liidu uus ravimiregulatsioon". Esitles: Kaili Semm (Ravimiamet, Euroopa Komisjoni riiklik ekspert).  

      8. "Euroopa Liidu uue ravimiregulatsiooni läbirääkimiste protsess ja Eesti seisukohtade kujundamine". Tairi Täht (Sotsiaalministeerium) 

Viimati uuendatud: 04.12.2023