Ilmunud artiklid

Siin on leitavad meie pikemad artiklid teadusajakirjades ning Rohuteadlases, Eesti Arstis ja üleriigilises meedias.

Eesti Arstis ilmunud artiklid

2022; 101(5) Hormonaalsete kontratseptiivide kasutamise suundumused Eestis aastatel 2005–2019 ning arteriaalse ja venoosse trombemboolia risk: rahvastikupõhine uuring
2021; 100(8) Maksaensüümide aktiivsuse jälgimine agomelatiini kasutamisel: praktika muutumist võrdlev uuring ja haigusjuhu kirjeldus
2020; 99(10) Ambulatoorne antibiootikumide kasutus Eestis
2020; 99(10) Opiodidide väljakirjutamise suundumused Eestis 2011 – 2017
2020; 99(8) Bensodiasepiinide ja Z-ravimite ambulatoorne kasutamine Eestis
2020; 99(1) Digoksiin – kas vanima südameravimi kasutamisel järgitakse ettenähtud soovitusi?
2019; 98(3) Talidomiid ja selle analoogid – näide tänapäevasest riskijuhtimisest ravimiohutuses
2018; 97(10) Trimetasidiini kasutamise muutus pärast kasutamispiirangute rakendamist
2018; 97(7) Ravivead ravimitega
2018; 97(4) Flupirtiini kasutamisele kehtestatud piirangute järgimine
2018; 97(2) Sakubitriili ja valsartaani kombinatsioon südamepuudulikkuse ravis Eestis
2017; 96(10) Tervishoid ja keskkond: ravimijäägid
2017; 96(9) Valproehappe kasutamine fertiilses eas naistel
2017; 96(6) Kannabinoidiküsimus teaduspõhises kliinilises meditsiinis
2017; 96(4) 2016. aastal Euroopa Liidus müügiloa saanud uued ravimid
2016; 95(10) Agomelatiinraviga seotud riskivähendamise meetmed praktikas
2016; 95(10) Ravimitega seotud riskide vähendamise meetmed
2016; 95 (8) Hulgimüeloomi ravi
2016; 95 (6) Immuunteraapia onkoloogias
2016; 95 (5) Raviminimede entroopia
2016; 95 (3) Febriilne neutropeenia – keemiaravi sage ja
potentsiaalselt eluohtlik kõrvaltoime

Rohuteadlases ilmunud artiklid

Artikleid aastast 2015 ja vanemad küsi [email protected] kaudu.

Viimati uuendatud: 17.02.2023