• English
  • Eesti
UudisedUudised

Baltimaade ravimiametite kohtumine

25.09.2014
Printer-friendly version

11. septembril 2014 kohtusid Tartus Eesti, Läti ja Leedu ravimiametite esindajad. Kohtumise eesmärk oli vahetada kogemusi, teadvustada läbi ühise koostöö Balti riikide tugevust ja ühtlustada ravimite valdkonna protseduure. Kohtumisel osalesid Eesti, Läti ja Leedu ravimiametite peadirektorid ning 35 spetsialisti.

Vaadati üle tegevused, mida on tehtud 2012. a sõlmitud Balti ravimiametite vahelise koostöölepingu  raames GMP, GDP, GCP ja ravimiohutuse inspektsioonide ning laboratoorse kontrolli alal. Koostöö jätkub ka edaspidi, andes võimaluse vältida topelttööd, osutada üksteisele teenuseid ning tugevdada Balti regiooni.

Nii üldisemas plaanis kui ka väiksemas töögrupis arutati praktilisi probleeme ning vahetati kogemusi Balti pakendi teemadel. Arutleti pakendi ohutusmärgistuse ja QR-koodi kasutamise üle. Leiti, et oluline on pakendi märgistuse kinnitamise tähtaegadest kinnipidamine. Samuti arutati võimalust laiendada protseduuri Poolasse. Ravimiametite juhid leidsid üksmeelselt, et Balti pakendi protseduur peab muutuma prioriteediks ning kõik probleemid ja viivitused tuleb lahendada kiiresti ning efektiivselt, pidades kõige olulisemaks ravimite kättesaadavust.

Samuti jagati kogemusi detsentraalse ja vastastikuse tunnustamise protseduurides viidatavaks riigiks olemist ning arutati suurenenud paralleelimpordiga (teisene müügiluba) seotud riske.

Leedu ja Läti spetsialistid rääkisid ravimiohutuse inspektsioonidest. Arutleti ka edasisi koostöövõimalusi – esimene ühine ravimiohutuse inspektsioon toimub 2014. aasta lõpus Leedu ja Eesti inspektorite osalusel.

Vahetati muljeid esimese ühise väljaande, Balti ravimistatistika 2010-2012 kohta ning tehti plaane edasiseks. Otsustati projektiga jätkata ning anda uus statistikakogumik välja 2016. aastal (töö algus 2015. a kevadel). Otsustati alustada koostööd ka ravimireklaami järelevalve osas. Läti ravimiamet andis ülevaate enda EL-i eesistumise perioodi plaanidest.

Eesti ravimiamet andis ülevaate meie kogemustest uudsete ravimitega, rääkides tootmise hetkeseisust ja haiglakasutuse eranditest ning jagades meie kogemusi tegevusloa andmisest uudsete ravimite tootmisega tegelevatele ettevõtetele. Teised ravimiametid rääkisid enda kogemustest uudsete ravimite alal, arutledes uudsete ravimite kättesaadavuse, seonduvate õigusaktide, tootmis- ja kasutusnõuete, “haiglaerandi” sisulise tähenduse jms üle. Leiti üksmeelselt, et kõigis Balti riikides on erandkorras valmistatud uudsete ravimite tootmine ja kasutamine alles lapsekingades ning riikidevaheline teadmiste jagamine ning nõuete ühtlustamine lihtsustaks oluliselt ülevaate saamist ning suurendaks ametite poolset järelevalvevõimekust.

Balti koostööga püüdleme selles suunas, et suureneks vastastikune usaldus ja koostöö ning väheneks  teiste ravimiametite tehtud otsuste ülekontrollimine. Kõik meie ettevõtmised toimuvad selle nimel, et Balti riikides oleks patsientidele tagatud kvaliteetsed, efektiivsed ja ohutud ravimid.

Järgmine Balti kohtumine toimub Leedus.