• English
 • Eesti
UudisedUudised

Covid-19 vaktsiiniarendused: AstraZeneca ja Moderna SARS-CoV-2 vaktsiinid võivad olla tõhusad

26.11.2020
Printer-friendly version

Viimase kahe nädala jooksul on nii AstraZeneca/Oxfordi ülikool kui ka ModernaTX teatanud, et nende SARS-CoV-2 vaktsiinikandidaadid on näidanud kolmanda faasi kliinilise uuringu vaheanalüüsil paljulubavat tõhusust. Mõlema arendaja vaktsiinid ja lisaks neile ka Pfizeri/BioNTechi vaktsiin mRNA-1273 on Euroopa Ravimiametis eelhindamises (nn rolling review). Ametlikku müügiloataotlust pole Euroopa Ravimiametisse esitanud veel ükski SARS-CoV-2 vaktsiini arendaja.

 • AstraZeneca, kes koostöös Oxfordi ülikooliga arendab šimpansi adenoviirusel põhinevat vaktsiinikandidaati ADZ1222, teatas 23. novembril, et kolmanda faasi kliinilise uuringu andmed lubavad eeldada vaktsiini ligikaudu 70%-list tõhusust. Tulemused saadi, kui võrreldi kahe vaktsineerimisskeemiga saadud tulemusi rohkem kui 11 000 katseisikul ning hinnati 131 uuringus osalejat, kellel oli pärast uuringu algust diagnoositud COVID-19. Vaktsiini manustati katseisikutele kahe annusena 28 päevase vahega ning kahe erineva skeemi alusel. Esimese skeemi alusel vaktsineeritud said pool annust ning seejärel täisannuse. Teine skeem nägi ette vaktsineerimist kahe täisannusega. Tõhusamaks osutus skeem, kus esimene vaktsiiniannus oli teisest poole väiksem. Sellisel juhul oli vaktsiini tõhusus 90%. Juhul kui vaktsiiniannused olid võrdsed, oli kaitse tõhusus 62%. Samas on leidnud meedias kajastamist tõik, et esimese väiksema ja teise suurema vaktsiiniannusega vaktsineerimisskeem võis tekkida tootmisvea tõttu, mille tulemusena sattus esimesse vaktsiiniannusesse vähem viirusosakesi kui pidanuks. Firma sõnul on tootmisviga parandatud ja neile on antud luba kolmanda faasi uuringuga jätkata. Mis põhjusel väiksem vaktsiiniannus paremini võiks mõjuda, pole veel selge.
 •  
 • Samuti toob firma välja, et haigestunutel, kes olid vaktsiini saanud, kulges haigus kergemalt ja nad ei vajanud haiglaravi. Uuring jätkub aprillini ja tulemused vajavad veel erapooletut hindamist.

Esialgsete andmete põhjal on AZD1222 vaktsiin osutunud SARS-CoV-2 vastu kaitset tekitavaks ka 70-aastastel ja vanematel inimestel ning tulemused on võrreldavad nooremates vanusegruppides saadud andmetega. Neid leide kajastav artikkel on avaldatud 18. novembril ajakirjas The Lancet. Lisaks leiti, et kõrvaltoimeid esines sagedamini noorematel uuringus osalejatel.

 

 • Eelmise nädala alguses teatas ModernaTX, kelle arendatav vaktsiin mRNA-1273 on kolmanda faasi kliinilises uuringus, et vahetulemused lubavad eeldada vaktsiini ligi 95%-list tõhusust. Tulemusi on kinnitanud Ühendkuningriigi terviseinstituudi poolt ametisse määratud andmete usaldusväärsuse jälgimise nõukogu (Data Safety Monitoring Board). Uuringusse on kaasatud üle 30 000 vabatahtliku, kellest pooltele on manustatud uuritavat vaktsiini. Analüüsides 95 COVID-19-sse haigestunud uuringus osalejat, selgus, et 90 neist oli kontrollgrupist, kellele manustati vaktsiini asemel füsioloogilist lahust. Viis haigestunut oli grupist, kellele manustati uuritavat vaktsiini mRNA-1273.

 

 • Biotehnoloogiliste ravimite arendaja Medicago teatab kliinilise uuringu esimese faasi positiivsetest tulemustest oma SARS-CoV-2 vaktsiinikandidaadiga CoVLP. Tegu on vaktsiinikandidaadiga, mis on toodetud taimerakkudes ning sisaldab nakatamisvõimetuid viiruslaadseid osakesi (ingl virus-like particle – VLP) ja adjuvanti. Uuringus osales 180 vabatahtlikku vanuses 18–55, kellel tekkis vaktsiini manustamise tagajärjel nii rakuline immuunvastus kui ka viirusvastased antikehad, mida oli rohkem kui haiguse läbipõdenute veres. Tulemustele pole veel sõltumatut hinnangut antud.

 

 • Gamaleya uurimisinstituut on teatanud, et nende välja töötatud vaktsiini Sputnik V tõhusus on  kolmanda faasi kliinilise uuringu vaheandmete põhjal 91,4%. Vaktsiin sisaldab SARS-CoV-2 viiruse ogavalgu DNAd, mis on pakitud kahte erinevasse adenoviiruse tüvesse, nii et esimeses vaktsiiniannuses on üks ja teises teine viirustüvi. Adenoviirus aitab SARS-CoV-2 nukleiinhappe organismi rakkudesse transportida. Järeldus 91,4%-lisest tõhususest põhineb ligi 19 000 katsealuselt saadud andmetel, kellest 39-l oli 23. novembri seisuga diagnoositud COVID-19 haigus.

 

 • Venemaa alustab nn müügiloajärgset uuringut teise SARS-CoV-2 vastase vaktsiiniga EpiVacCorona, millele anti müügiluba oktoobris. Tegu on vaktsiiniga, mis sisaldab SARS-CoV-2 valgufragmente. Vaktsiini on testitud uuringus, kuhu kaasati 100 inimest. Uuringu tulemusi pole siiani üheski eelretsenseeritavas ajakirjas avaldatud.

 

Ülevaate viimase kahe nädala jooksul toimunud muutustest SARS-CoV-2 vaktsiinide kliinilistes uuringutes leiab allpool olevast tabelist. Muutused on välja toodud kollasega.

 

 

Kliinilistes uuringutes olevad SARS-CoV-2 vaktsiinikandidaadid

 

 

Uuringu tegija

Vaktsiini nimi

Antigeeni tüüp

I faasis

osalejate arv

II faasis

osalejate arv

III faasis

osalejate arv, uuringu toimumiskoht

1

ModernaTX

mRNA-1273

Liposoomidesse pakitud viiruse ogavalku kodeeriv mRNA

45

600

30000

2

Inovio

INO-4800

DNA, viiakse organismi elektroporatsiooni abil

40

160

 

3

Oxfordi ülikool, AstraZeneca

(ChAdOx1 nCoV-19)  AZD1222

SARS-CoC-2 ogavalku kodeeriv šimpansi adenoviirus

1077

>10000 (Brasiilia, Lõuna-Aafrika, UK, Venemaa, Jaapan jne)

4

SymVivo Corporation

bacTRL-Spike

Piimhappebakter, mis sisaldab sünteetilist plasmiidi (DNA rõngasmolekul), mis kodeerib SARS-CoV2 viiruse ogavalku

114

 

 

5

Shenzhen Geno-Immune Medical Institute

aAPC

Antigeeni esitlevad rakud

100

 

 

6

Shenzhen Geno-Immune Medical Institute

 

Dendriitrakud ja aktiveeritud tsütotoksilised lümfotsüüdid

100

 

7

CanSino

Ad5-nCoV

SARS-COV-2 ogavalku kodeeriv inimese adenoviirus

108

 

508

 1. 5000 (Saudi Araabia)
 2. 40000 (Pakistan)
 3. 500 (Venemaa)

686

168 (kaks doosi, manustatud lihasesse ja nina limaskestale)

 

 

481 (6-17- aastased ning vanemad kui 56)

8

Wuhani bioloogiliste preparaatide Instituut, Sinopharm, Wuhani viroloogia instituut

nimetu

Inaktiveeritud viirusosake

96

224

45000, AÜE, Hiina

6000 (Peruu)

9

BioNTech SE, Pfizer

BNT162 erinevad variandid

mRNA, kodeerib SARS-CoV-2 ogavalku

8640

>30000 (variandiga BNT162b2)

120 (variandiga BNT162b3)

10

Novavax, Takeda

(SARS-CoV-2 rS)

NVX-CoV2373

Nanoosakeste kujul SARS-CoV-2 ogavalk, adjuvandiks Matrix-M

131

2904

10000 (Ühendkuningriik)

30000 (USA)

11

Sinovac, PT Bio Pharma

CoronaVac

Inaktiveeritud viirusosake

>1000

8870 (Brasiilia),

1620 (Indoneesia)

13300 (Türgi)

 

552 (3–17 a lapsed ja noorukid)

12

Aivita Biomedical

 

SARS-COV-2 viirust ära tundvad dendriitrakud

180

 

 

13

Immunitor

 

COVID-19 haigete plasmast valmistatud suukaudne vaktsiin

20

 

14

Clover Pharmaceuticals

SCB-2019

Rekombinantne SARS-CoV-2 ogavalk

150

 

 

15

Gamaleya

Gam-COVID-Vac (Sputnik V)

Kahel adenoviiruse tüvel põhinev vaktsiin, mis kodeerib SARS-CoV-2 ogavalku

38

110 (>60aastased)

40000 (Venemaa)

100 (Valgevene)

1600 (India)

16

CureVac ja GSK

CVnCoV

Liposoomi pakitud SARS-CoV-2 valku kodeeriv mRNA

168

691

 

17

GeneCure Biotechnologies

Covax-19

rekombinantsel teel toodetud SARS-COV-2 ogavalk ja adjuvandina polüsahhariid

32

 

 

18

Imperial College London

LNP-nCoVsaRNA

SARS-COV-2 ogavalku kodeeriv iseamplifitseeruv RNA, pakitud lipiidsesse kandjasse

300

 

19

Sinopharm, Beijing institute of Biological Products

BBIBP-CorV

Inaktiveeritud viirusosake

2000

15000 (Araabia Ühendemiraadid)

>6000 (Bahrein)

3000 (Argentina)

20

Genexine

GX-19

DNA-vaktsiin, mis kodeerib antigeenina SARS-CoV-2 ogavalku

190

 

21

Bharat Biotech

Covaxin (BBV152)

Inaktiveeritud viirusosake

1125

26000

22

Medicago, GSK

CoVLP

Viiruslaadne osake (virus-like-particle – VLP)

180

30612 (Kanada, USA)

23

Queenslandi ülikool

 

SARS-CoV-2 stabiliseeritud pinnavalk, koos adjuvandiga MF59

120

 

 

24

Vaxine Pty Ltd ja  Flindersi ülikool

COVAX-19

Adenoviiruse platvorm, antigeeniks SARS-CoV-2 ogavalk

40

 

 

25

AnGes

AG0301-COVID19

DNA vaktsiin (plasmiid)

30

 

26

Zydus

ZyCoV-D

DNA vaktsiin (plasmiid)

1000

 

27

Johnson & Johnson, Jannsen Vaccines & Prevention B.V,

Ad26.COV2.S.

 

Adenoviirusel põhinev vaktsiinikandidaat, mis kodeerib SARS-CoV-2 ogavalku

1000

60000

30000 (USA)

28

Pasteuri instituut; Belgia, Prantsusmaa

TMV-083

Elusal nõrgestatud leetriviirusvektoril põhinev rekombinantne vaktsiinikandidaat, kodeerib SARS-CoV-2 muudetud pinnavalku

90

 

 

29

Kentucky Bioprocessing

KBP-COVID-19

Taimedes toodetav rekombinantne SARS-CoV-2 valk

180

 

30

Merck Sharp & Dohme

V591

Elusal nõrgestatud leetriviirusvektoril põhinev rekombinantne vaktsiinikandidaat

260

 

 

 

V590

Rekombinantne vesikulaarse stomatiidi viirusel põhinev vaktsiin

252

 

 

31

Arcturus Therapeutics, Singapur

ARCT-021

Lipiidsesse nanoosakesse pakitud ja ise end paljundav (isereplitseeruv) mRNA, mis kodeerib SARS-CoV-2 ogavalku.

85

 

32

Medigen Vaccine Biologics, Taiwan

MCV.COV1901

SARS-CoV-ogavalk ja adjuvandina alumiinium

45

 

 

33

Viroloogia instituut Vector, Venemaa

EpiVAcCorona

Peptiidipõhine vaktsiinikandidaat

100

 

34

Rome’s Lazzaro Spallanzani National Institute for Infectious Diseases, ReiThera

GRAd-COV2

Gorilla adenoviirusel põhinev paljunemisvõimetu viirusvektor, mis kodeerib SARS-CoV-2 ogavalku.

90

 

 

35

Adimmune

AdimrSC-2f

Rekombinantne SARS-CoV-2 ogavalk

70

 

 

36

Jiangsu Province Centers for Disease Control and Prevention, West China Hospital

nimetu

putukarakkudes (Sf9) toodetud  rekombinantne vaktsiin

168

960

 

37

Research Institute for Biological Safety Problems, National Scientific Center for Phthisiopulmonology of the Republic of Kazakhstan

QazCovid-in

Inaktiveeritud viirusosake

244

 

38

Sanofi, GSK

 

Rekombinantne valk

440

 

39

Hong Kongi ja Xiameni ülikoolid,  Beijing Wantai Biological Pharmacy

 

Elus nõrgestatud gripiviirus, nina kaudu manustatav

100

 

 

40

United Biomedical, Covaxx

UB-612

SARS-CoV-2 valgufragmendid

60

 

 

41

Tübingeni ülikooli haigla

CoVac-1

SARS-CoV-2 valgufragmendid e peptiidid (ingl multipeptide cocktail)

36

 

 

42

Anhui Zhifei Longcom Biologic Pharmacy 

 

Rekombinantne SARS-CoV-2 vaktsiin, tehtud CHO rakkudes

50

 

43

Vaxart

VXA-CoV2-1

Adenoviirusvektoril põhinev suukaudne vaktsiin, mis ekspresseerib SARS-CoV-2 antigeeni. Adjuvandiks on kaheahelaline RNA.

48

 

 

44

Chulalongkorni ülikool (Tai)

ChulaCov19

Lipiidsetesse nanoosakestesse pakitud mRNA, mis ekspresseerib SARS-CoV-2 antigeeni

96

 

 

45

ImmunityBio (USA)

hAd5-S-Fusion+N-ETSD

Inimese adenoviirusel põhinev vaktsiin, mis ekspresseerib SARS-CoV-2 ogavalku ja tuumaümbrise valku ja sisaldab T-rakke stimuleerivat osa

35

 

 

46

Entos Pharmaceuticals (Kanada)

Covigenix VAX-001

DNA-põhine vaktsiin

72

 

 

47

Shenzen Kangtai Biological Products

 

Inaktiveeritud viirusosake

180

 

 

48

Venemaa Teaduste Akadeemia, Tšumakovi keskus

 

Inaktiveeritud viirusosake

 

 

 

49

Israel Institute of Biological Research

BriLife (IIBR-100)

Vesikulaarse stomatiidi viirus (VSV), mille pinnal asuv ogavalk on asendatud SARS-CoV-2 ogavalguga

1040

 

50

Codagenix

COVI-VAC

Elus nõrgestatud viirus

48

 

51

Jiangsu Province Centers for Disease Control and Prevention

 

CHO rakkudes toodetud  rekombinantne vaktsiin

216

 

 

52

City of Hope Medical Center

COH04S1

Modifitseeritud vaktsiiniaviiruse Ankara tüvi

129

 

 

53

Providence Health & Services

CORVax +/- pIL-12

electroporated SARS-CoV-2 spike (S) protein plasmid DNA vaccine with or without the combination of electroporated IL-12p70 plasmid.

36

 

 

54

Biological E

 

Komponentvaktsiin, adjuvandiks  CpG1018

360

 

          

 

Kasutatud allikad:

https://biorender.com/covid-vaccine-tracker

https://clinicaltrials.gov/

https://www.clinicaltrialsarena.com/news/

https://www.research.ox.ac.uk/Article/2020-11-23-oxford-university-breakthrough-on-global-covid-19-vaccine

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33220855/

https://www.medicago.com/en/newsroom/medicago-and-gsk-announce-start-of-phase-2-3-clinical-trials-of-adjuvanted-covid-19-vaccine-candidate/

https://www.sciencemag.org/news/2020/11/russia-s-claim-successful-covid-19-vaccine-doesn-t-pass-smell-test-critics-say

https://sputnikvaccine.com/newsroom/pressreleases/second-interim-analysis-of-clinical-trial-data-showed-a-91-4-efficacy-for-the-sputnik-v-vaccine-on-d/