• English
  • Eesti
UudisedUudised

Covid-19 vaktsiiniarendused: Comirnaty koroonavaktsiinide viaalidest on võimalik saada lisaannus

08.01.2021
Printer-friendly version

Euroopa Ravimiameti Inimravimite Komitee soovitab ajakohastada Comirnaty kohta käivat teavet. Ravimi omaduste kokkuvõttesse ja pakendi infolehte tuleb lisada, et iga Comirnaty vaktsiini viaal sisaldab 6 vaktsiiniannust.

Kuue doosi eraldamiseks ühest viaalist tuleb kadude vähendamiseks kasutada kindlat tüüpi süstlaid, milles nn surnud ruum on väike, kuni 35 mikroliitrit. Kui kasutatakse tavalisi süstlaid ja nõelu, ei pruugi kuuenda annuse viaalist kättesaamine õnnestuda.

Kui pärast viiendat annust viaali jäänud vaktsiinikogus ei anna täielikku patsiendi jaoks mõeldud annust (0,3 ml) välja, peab tervishoiutöötaja viaali ja selle sisu ära viskama. Täisannuse saamiseks ei tohi mitmesse viaali alles jäänud koguseid liita ja kasutamata jäänud vaktsiin tuleb ära visata 6 tundi pärast lahjendamist.

Lisateavet Comirnaty kasutamise kõigi sammude kohta leiate uuendatud ravimi omaduste kokkuvõttest ja pakendi infolehest. (infolehed uuenevad eesti keeles esimesel võimalusel).

 

Comirnaty on koroonavaktsiin, mis on mõeldud 16-aastastel ja vanematel inimestel Covid-19-viiruse kaitseks. Euroopa Liidus kehtiv tingimustega müügiluba anti välja 21. detsembril 2020.