• English
  • Eesti
UudisedUudised

Covid-19 vaktsiinide kõrvaltoimed: esitatud teated Eestis ajavahemikus 1.-7. veebruar

08.02.2021
Printer-friendly version

COVID-19 vaktsiinidega on Terviseameti andmetel Eestis ajavahemikus 27. detsember kuni 7. veebruar hommik tehtud 53481 doosi:

Vaktsiin

Inimeste arv, keda on vaktsineeritud vähemalt 1 kord /

neist üle 70-aastased

1. doosiga / neist üle 70-aastased

2. doosiga / neist üle 70-aastased

Comirnaty

33469

16907

16562

COVID-19 Vaccine Moderna

1448

1446

2

Kokku

35917 / 9550

18353 / 7137

17564 / 2413

 

Ravimiametile on sellel perioodil COVID-19 vaktsiinidega seoses saadetud 522 kõrvaltoime teatist (1% vaktsiinidoosidest).

Järgnev on kokkuvõte eelmisel nädalal saadetud kõrvaltoimete teatiste kohta.

Eelmisel nädalal saadeti 213 teatist (kõik Comirnaty kasutamisel).

  • 2. annuse järgselt tekkinud reaktsioone kirjeldati 183 teatises – kõigis kirjeldati häirivamaid (kuid mittetõsiseid) reaktsioone võrreldes 1. annusega. See on vastavuses ravimi omaduste kokkuvõttega. Ühes teatises kirjeldati tõsiseid haiglaravi vajanud reaktsioone, paranes täielikult (vt allpool)
  • 1. annuse järgselt tekkinud reaktsioone kirjeldati 30 teatises, kirjeldati paikseid ja üldisi, peamiselt teadaolevaid reaktsioone
  • 2 teatist üle 70-aastastel inimestel tekkinud reaktsioonidest: lümfisõlmede suurenemine ja valulikkus, süstekoha reaktsioonid; väsimus ja jalalihaste spasmid. Ravi ei vajatud ja mõlemad vaktsineeritud paranesid mõne päevaga täielikult.

 

1 teatises kirjeldati tõsiseid reaktsioone (2. annuse järgselt)

  • Vaktsineeritul tekkisid tugev peavalu, iiveldus ning minestamine ~15 tundi pärast 2. annust. Tavapärased valuvaigistid leevendust ei toonud, vajalik oli haiglaravi. Patsient paranes 4 päevaga. Patsiendil on anamneesist varasemalt teada peavalude esinemine ja minestamised.

Ülejäänud teatistes kirjeldati:

  • teadaolevaid paikseid kõrvaltoimeid: süstekoha valu, turse, punetus, süstekoha kõvastumine, süstekäe valu ja tuimust.
  • mittetõsiseid süsteemseid reaktsioone: peavalu, pearinglus, halb enesetunne, nõrkus ja jõuetus, uimasus, väsimus, unetus, palavik, higistamine, külmavärinad, kuumatunne, lihasvalu, liigesvalu, seljavalu, naha liigne tundlikkus, lümfisõlmede turse ja valulikkus, kurguvalu, kerge köha, silmade valulikkus ja kerged nägemishäired, tahhükardia, ekstrasüstolid, vererõhu tõus või langus, tasakaaluhäireid, valu rindkeres, nahasügelus, iiveldus, kõhulahtisus, kõhuvalu, maitsetaju muutused, lihasnõrkus, hingamisraskus, näo tundlikkushäire.

9 juhul vajati paaripäevast töövõimetuslehte. Kõik inimesed paranesid mõne päevaga või olid teatamise hetkel paranemas.

Kõik vaktsiinid võivad põhjustada kergeid paikseid reaktsioone ja üldnähte (peavalu, palavik, väsimus jt). Need reaktsioonid on vajadusel leevendatavad valuvaigisti või paikse külma kompressiga. Palaviku ja nõrkuse vm üldnähtude korral tuleks puhata. Nähud mööduvad üldjuhul paari päevaga.

Andmed hooldekodudest

Eestis hakati 11. jaanuarist alatest vaktsineerima eakaid hooldekodu elanikke.

Ravimiametile on teada antud nelja eaka (85 a., 86 a., 91 a. ja 93 a.) surmast kaks kuni neli päeva pärast vaktsineerimist. Ühelgi neist ei tekkinud vaktsineerimise järgselt seisundit halvendavaid kõrvaltoimeid (nt palavikku või oksendamist). Kõigil eakatel olid kaasuvad südame-veresoonkonna haigused ning arstide hinnangul puudub nendel juhtudel seos vaktsiiniga.

Kõrvaltoimetest teatamine

Kõigist vaktsineerimise järgsetest kaebustest tuleks vaktsineerijale teada anda. COVID-19 vaktsiinide ohutusprofiili täiendavaks kirjeldamiseks peavad tervishoiutöötajad ametile teatama kõigist süsteemsetest ja tõsistest (sh paiksetest) kõrvaltoimetest, mille puhul peavad seost vaktsiiniga võimalikuks.

Vaktsineeritu võib teatada Ravimiametile (www.ravimiamet.ee – teata kõrvaltoimest) ka neist reaktsioonidest ehk kõrvalnähtudest, millel arsti hinnangul seos vaktsiiniga puudub.

Kõrvaltoime on ohtlik/kahjulik ja soovimatu reaktsioon, mille puhul ei saa välistada põhjuslikku seost ravimi (sh vaktsiini) manustamisega. Erinevalt kõrvaltoimest on kõrvalnäht igasugune soovimatu reaktsioon, mis tekib ravimi võtmise ajal olenemata hinnangust võimalikule seosele ravimiga.

Kogutavad andmed võimalike kõrvaltoimete kohta aitavad selgitada vaktsiini ohutusprofiili. Uute andmete lisandumisel täiendatakse vajadusel ravimiteavet – lisatakse kõrvaltoimeid, täpsustatakse hoiatusi ja vastunäidustusi.

Ravimiamet jälgib teatatud kõrvaltoimeid ja reageerib kiiresti tõsiste kõrvaltoimete kahtluse korral. Teeme koostööd mitme eriala ekspertidega (sh viroloogid, infektsioonhaiguste arstid, perearstid) ja teiste EL riikide ning rahvusvaheliste organisatsioonidega informatsiooni kiireks vahetamiseks, nõu pidamiseks ja juhiste kujundamiseks.

Ravimiamet avaldab teatud kõrvaltoimete kokkuvõtte igal nädalal oma kodulehel.