• English
  • Eesti
UudisedUudised

Covid-19 vaktsiinide kõrvaltoimed: esitatud teated Eestis ajavahemikus 10. - 16. mai

17.05.2021
Printer-friendly version

COVID-19 vaktsiinidoose on Eestis ajavahemikus 27. detsember kuni 17. mai hommik tehtud 579 309.

Manustatud vaktsiiniannuste arv

COVID-19 vaktsiinid

Comirnaty

Moderna

Vaxzevria

Janssen

Naine

350 687

224 572

26 522

99 031

562

Mees

228 281

134 439

18 729

74 595

518

Teadmata

341

205

38

86

12

Kokku

579 309

359 216

45 289

173 712

1092

 

Ravimiametile on sellel perioodil COVID-19 vaktsiinidega seoses saadetud 3672 kõrvaltoime teatist (0,63 % vaktsiinidoosidest):

 

Kõrvaltoime teatiste arv

COVID-19 vaktsiinid

Comirnaty

Moderna

Vaxzevria

Janssen

Kuni 10.05.2021

3592

1105

81

2406

0

10.05-16.05.2021

80

56

4

20

0

Kokku

3672

1161

85

2426

0

 

Järgnev on kokkuvõte eelmisel nädalal saadetud kõrvaltoimete teatiste kohta, milles kirjeldati vaktsineerimise järgselt tekkinud kaebusi, mis ei pruugi olla vaktsiiniga seotud. See tähendab, et teavet ei tohi tõlgendada selliselt, nagu oleks kõikide nende kaebuste põhjuseks vaktsiin. Üksnes üksikasjalik ja kõikide olemasolevate andmete teaduslik hindamine võimaldab teha järeldusi vaktsiinist saadava kasu ja võimalike riskide kohta.  Avaldame need andmed, et kõikidel oleks juurdepääs teabele, mida kasutame COVID-19 vaktsiinide ohutuse hindamisel. Läbipaistvus on Eesti Ravimiameti üks juhtpõhimõtetest.

Comirnaty

Eelmisel nädalal saadeti 56 teatist.

  • Vaktsiini ebaefektiivsust kirjeldati 10 teatises (neist 9 Karjaküla Sotsiaalkeskuse kliendid), kus vaktsineeritud haigestusid kerge kuluga COVID-19 haigusesse. Sotsiaalkeskuse 24 vaktsineeritud eaka kliendi SARS-COV-2 testi tulemused oli positiivsed, kuid haigussümptomeid neil ei kaasnenud.
  • Ühes teatises kirjeldati 98-aastasel mehel peas nahatuumori teket umbes teise vaktsiinidoosi saamise ajal. Seos on Ravimiameti hinnangul ebatõenäoline.

Ülejäänud teatistes kirjeldati ravimiteabega kooskõlas olevaid kergeid reaktsioone, mis kestsid mõne päeva (üksikutel juhtudel kauem). Lisaks kirjeldati naha tundlikkushäireid ja naha valulikkust, liigesturset,  tasakaaluhäireid ja pearinglust, kõhupuhitust, kurgumandlite põletikku, suukuivust koos januga ja veresuhkrutaseme tõusu, nohu.

Töövõimetuslehte vajati 2 juhul.

Moderna vaktsiin

Eelmisel nädalal saadeti 4 teatist.

Teatistes kirjeldati ravimiteabega kooskõlas olevaid kergeid reaktsioone. Lisaks kirjeldati naha tundlikkushäireid ja naha valulikkust, kõhulahtisust, südamepekslemist ja vererõhu kõikumist, kurgukuivust

Töövõimetuslehte vajati 1 juhul.

Vaxzevria

Eelmisel nädalal saadeti 20 teatist.

  • Ühes teatises kirjeldati laialdase nõgestõve teket 3. päeval pärast 1. vaktsiinidoosi, mis vajas ravi. Patsient on paranemas.
  • Ühes teatises kirjeldati nägemise järsku halvenemist ühes silmas päev pärast 2. vaktsiinidoosi. Andmed on täpsustamisel ja hetkel on seos vaktsiiniga ebaselge. Patsient saab ravi.

Ülejäänud teatistes kirjeldati ravimiteabega kooskõlas olevaid mittetõsiseid reaktsioone. Lisaks kirjeldati valu südamepiirkonnas ja südamepekslemist, valu rindkeres ja hingamisraskust, vererõhu tõusu, tasakaaluhäiret, heli- ja valgustundlikkust, nägemishäiret, jäseme tundlikkushäiret ja valu, näo tundlikkushäiret, verevalumeid (sh silmavaverevalumit)

Töövõimetuslehte vajati 2 juhul.

Kuna erinevate vaktsiinide kasutamise puhul on harva teatatud trombotsütopeeniast (vereliistakute vähesusest) ja sellest tingitud veritsustest, tuleks nahaaluste verevalumite võit korduva/kestva veritsuse puhul konsulteerida oma perearstiga, kes võib otsustada teha vajadusel vereanalüüsi. Samuti tuleks perearstiga konsulteerida juhul, kui tekivad veenitromboosi tunnused. Nendeks võivad olla ühe jäseme turse, hellus katsumisel, naha punetus ja kuumustunne. Kui veenis tekkinud tromb liigub kopsuarterisse, võib tekkida hingeldus ja õhupuudustunne, rindkerevalu, köha, vahel pearinglus, nõrkus ja minestustunne.

Kõik vaktsiinid võivad põhjustada paikseid reaktsioone ja üldnähte (peavalu, palavik, väsimus jt). Need on mööduvad, ent võivad olla häirivad. Ravimiamet tuletab meelde, et enne vaktsineerimist tuleks tutvuda vaktsiini infolehega, et vaktsineerimisreaktsioonid oleks tuttavad ja ei tuleks üllatusena.

Vaata https://www.ravimiamet.ee/covid-19-vaktsiinid-ja-teised-ravimid 

Need reaktsioonid on vajadusel leevendatavad valuvaigisti või paikse külma kompressiga. Nähud mööduvad üldjuhul paari päevaga.

Palaviku, oksendamise, tasakaaluhäirete vm üldnähtude korral tuleks puhata ja hoiduda järskudest liigutustest. Vererõhu langus järsul püsti tõusmisel võib põhjustada minestamist ja kukkudes võib inimene ennast vigastada. Samuti suurendavad minestamise ja kukkumise riski kõrge palavik, tasakaaluhäired ja pearinglus. Selliste kõrvaltoimete ilmnemisel tuleks ka autojuhtimisest hoiduda.

Sihtrühmad, keda kolme COVID-19 vaktsiiniga vaktsineeritakse, on erinevad, mis võib tähendada ka erinevat mõju ja aktiivsust kõrvaltoimetest teatamisel. Eeltoodud numbrite põhjal vaktsiine omavahel võrrelda ei saa.

* vaktsiini ebaefektiivsus tähendab seda, kui inimene nakatub SARS-COV-2 viirusega pärast vaktsineerimiskuuri lõpetamist:

  • 7 päeva pärast Comirnaty (Pfizer) 2.doosi,
  • 14 päeva pärast COVID-19 Vaccine Moderna (Moderna) 2.doosi,
  • 15 päeva pärast VAXZEVRIA (AstraZeneca) 2.doosi.
  • 14 päeva pärast COVID-19 Vaccine Janssen (Janssen) ühte annust

Kõrvaltoimetest teatamine

Kõigist vaktsineerimise järgsetest häirivatest kaebustest tuleks perearstile teada anda. COVID-19 vaktsiinide ohutusprofiili täiendavaks kirjeldamiseks peavad tervishoiutöötajad ametile teatama kõigist süsteemsetest ja tõsistest (sh paiksetest) kõrvaltoimetest, mille puhul peavad seost vaktsiiniga võimalikuks. Kui arst saadab teatise, ei ole vaktsineeritul tarvis teatist saata.

Vaktsineeritu võib teatada Ravimiametile (www.ravimiamet.ee – teata kõrvaltoimest) ka neist reaktsioonidest ehk kõrvalnähtudest, millel arsti hinnangul seos vaktsiiniga puudub.