• English
  • Eesti
UudisedUudised

Covid-19 vaktsiinide kõrvaltoimed: esitatud teated Eestis ajavahemikus 12. aprill kuni 18. aprill

19.04.2021
Printer-friendly version

COVID-19 vaktsiinidoose on Eestis ajavahemikus 27. detsember kuni 19. aprilli hommik tehtud 373 670.

Manustatud vaktsiiniannuste arv

COVID-19 vaktsiinid

Comirnaty

Moderna

Vaxzevria

Naine

235 167

149 640

15 822

69 705

Mees

138 324

74 449

10 023

53 852

Teadmata

179

89

17

68

Kokku

373 670

224 178

25 862

123 630

Ravimiametile on sellel perioodil COVID-19 vaktsiinidega seoses saadetud 3359 kõrvaltoime teatist (0,9 % vaktsiinidoosidest):

Kõrvaltoime teatiste arv

COVID-19 vaktsiinid

Comirnaty

Moderna

Vaxzevria

Kuni 11. aprill 2021

3268

942

53

2273

12. aprill kuni 18. aprill 2021

91

31

6

54

Kokku

3359

973

59

2327

Järgnev on kokkuvõte eelmisel nädalal saadetud kõrvaltoimete teatiste kohta, milles kirjeldati vaktsineerimise järgselt tekkinud kaebusi, mis ei pruugi olla vaktsiiniga seotud. See tähendab, et teavet ei tohi tõlgendada selliselt, nagu oleks kõikide nende kaebuste põhjuseks vaktsiin. Üksnes üksikasjalik ja kõikide olemasolevate andmete teaduslik hindamine võimaldab teha järeldusi vaktsiinist saadava kasu ja võimalike riskide kohta.  Avaldame need andmed, et kõikidel oleks juurdepääs teabele, mida kasutame COVID-19 vaktsiinide ohutuse hindamisel. Läbipaistvus on Eesti Ravimiameti üks juhtpõhimõtetest.

Comirnaty

Eelmisel nädalal saadeti 31 teatist

  • 27 teatist naistel esinenud kõrvaltoimete kohta
  • 4 teatist meestel esinenud kõrvaltoimete kohta

Tõsiseid reaktsioone kirjeldati 2 teatises:

  • Kõriturse 7 minutit pärast 1. vaktsiiniannust, patsient vajas ravi ja paranes.
  • Minestamine, kukkumine ja koljutrauma 5. päeval pärast 1. vaktsiiniannust, patsient on paranemas (vajas töövõimetuslehte).

Vaktsiini ebaefektiivsust* (haigestumist COVID-19 haigusesse) kirjeldati 6 teatises.

Lisaks teatati 86-aastase eaka, südamehaigusega inimese surmast 6. päeval pärast 2. vaktsiinidoosi: vaktsineerimise järgsel ööl tekkisid maitsetundlikkuse häire, neelamishäire, higistamine, 2. päeval oksendamine, 3. päeval vererõhu langus ja kukkumine, patsient suri haiglas. Haiglas diagnoositi patsiendil südamelihase infarkt, mille tagajärjel tekkis äkksurm, seos vaktsiiniga ei ole arsti hinnangul tõenäoline, kuigi Ravimiameti hinnangul võis vedelikupuudus südamepuudulikkust ja infarkti teket soodustada.

Ülejäänud teatistes kirjeldati ravimiteabega kooskõlas olevaid mittetõsiseid reaktsioone, mis kestsid mõne päeva (üksikutel juhtudel kauem). Lisaks kirjeldati ninaverejooksu, vererõhu tõusu, herpese aktiveerumist, silmade valulikkust, ajutist hingamisraskust, alatemperatuuri, mäluhäireid ja ärevust, kuulmislangust, nahatundlikkushäireid, neelu tundlikkushäireid, polüneuropaatia ägenemist.

Töövõimetuslehte vajati 7 juhul 2-14 päevaks.

Moderna vaktsiin

Eelmisel nädalal saadeti 6 teatist naistel esinenud kõrvaltoimete kohta.

Vaktsiini ebaefektiivsust* (haigestumist COVID-19 haigusesse) kirjeldati 1 teatises.

Ülejäänud teatistes kirjeldati ravimiteabega kooskõlas olevaid mittetõsiseid reaktsioone, mh minestamist üldnähtude foonil 2. päeval.

Vaxzevria  (AstraZeneca vaktsiin)

Eelmisel nädalal saadeti 54 teatist, kõik 1. vaktsiiniannuse järgselt (2. annust on praeguseks tehtud üle 7500 doosi)

  • 42 teatist naistel esinenud kõrvaltoimete kohta
  • 12 teatist meestel esinenud kõrvaltoimete kohta

Tõsiseid reaktsioone kirjeldati 3 teatises:

  • vaktsineerimisjärgne peavalusündroom koos valgus- ja helitundlikkuse tõusuga, patsient vajas haiglaravi.
  • ühe silma võrkkestaveeni tsentraalne sulgus 14. päeval pärast 1. vaktsiiniannust.
  • tahhükardia ja QT-intervalli pikenemine, patsient vajas ravi.

Ülejäänud teatistes kirjeldati ravimiteabega kooskõlas olevaid mittetõsiseid reaktsioone. Lisaks kirjeldati täppverevalumeid, verevalumeid (mh silmas), emakaverejooksu, ninaverejooksu (ühelgi juhul vereliistakute arvu langust ei esinenud), nahatundlikkushäireid, astma ägenemist, vererõhu tõusu või langust, tasakaaluhäiret, tähelepanuhäiret, ärevust, kõhuvalu, vöötohatise teket, nägemisteravuse ajutist halvenemist, lihasjäikust, seljavalu.

Töövõimetuslehte vajati 5 juhul 2-11 päevaks.

Kuna erinevate vaktsiinide kasutamise puhul on harva teatatud trombotsütopeeniast (vereliistakute vähesusest) ja sellest tingitud veritsustest, tuleks nahaaluste verevalumite või korduva/kestva veritsuse puhul konsulteerida oma perearstiga, kes võib otsustada teha vajadusel vereanalüüsi.

Samuti tuleks perearstiga konsulteerida juhul, kui tekivad veenitromboosi tunnused. Nendeks võivad olla ühe jäseme turse, hellus katsumisel, naha punetus ja kuumustunne. Kui veenis tekkinud tromb liigub kopsuarterisse, võib tekkida hingeldus ja õhupuudustunne, rindkerevalu, köha, vahel pearinglus, nõrkus ja minestustunne.

Kõik vaktsiinid võivad põhjustada paikseid reaktsioone ja üldnähte (peavalu, palavik, väsimus jt). Need on mööduvad, ent võivad olla häirivad. Ravimiamet tuletab meelde, et enne vaktsineerimist tuleks tutvuda vaktsiini infolehega, et vaktsineerimisreaktsioonid oleks tuttavad ja ei tuleks üllatusena.

Vaata https://www.ravimiamet.ee/covid-19-vaktsiinid-ja-teised-ravimid 

Need reaktsioonid on vajadusel leevendatavad valuvaigisti või paikse külma kompressiga. Nähud mööduvad üldjuhul paari päevaga.

Palaviku, oksendamise, tasakaaluhäirete vm üldnähtude korral tuleks puhata ja hoiduda järskudest liigutustest. Vererõhu langus järsul püsti tõusmisel võib põhjustada minestamist ja kukkudes võib inimene ennast vigastada. Samuti suurendavad minestamise ja kukkumise riski kõrge palavik, tasakaaluhäired ja pearinglus. Selliste kõrvaltoimete ilmnemisel tuleks ka autojuhtimisest hoiduda.

Sihtrühmad, keda kolme COVID-19 vaktsiiniga vaktsineeritakse, on erinevad, mis võib tähendada ka erinevat mõju ja aktiivsust kõrvaltoimetest teatamisel. Eeltoodud numbrite põhjal vaktsiine omavahel võrrelda ei saa.

* vaktsiini ebaefektiivsus tähendab seda, kui inimene nakatub SARS-COV-2 viirusega pärast vaktsineerimiskuuri lõpetamist:

7 päeva pärast Comirnaty (Pfizer) 2.doosi,

14 päeva pärast COVID-19 Vaccine Moderna (Moderna) 2.doosi,

15 päeva pärast VAXZEVRIA (AstraZeneca) 2.doosi.

14 päeva pärast COVID-19 Vaccine Janssen (Janssen) ühte annust

Kõrvaltoimetest teatamine

Kõigist vaktsineerimise järgsetest häirivatest kaebustest tuleks perearstile teada anda. COVID-19 vaktsiinide ohutusprofiili täiendavaks kirjeldamiseks peavad tervishoiutöötajad ametile teatama kõigist süsteemsetest ja tõsistest (sh paiksetest) kõrvaltoimetest, mille puhul peavad seost vaktsiiniga võimalikuks. Kui arst saadab teatise, ei ole vaktsineeritul tarvis teatist saata.

Vaktsineeritu võib teatada Ravimiametile (www.ravimiamet.ee – teata kõrvaltoimest) ka neist reaktsioonidest ehk kõrvalnähtudest, millel arsti hinnangul seos vaktsiiniga puudub.

Kõrvaltoime on ohtlik/kahjulik ja soovimatu reaktsioon, mille puhul ei saa välistada põhjuslikku seost ravimi (sh vaktsiini) manustamisega. Erinevalt kõrvaltoimest on kõrvalnäht igasugune soovimatu reaktsioon, mis tekib ravimi võtmise ajal olenemata hinnangust võimalikule seosele ravimiga.

Kogutavad andmed võimalike kõrvaltoimete kohta aitavad selgitada vaktsiini ohutusprofiili. Uute andmete lisandumisel täiendatakse vajadusel ravimiteavet – lisatakse kõrvaltoimeid, täpsustatakse hoiatusi ja vastunäidustusi.

Ravimiamet jälgib teatatud kõrvaltoimeid ja reageerib kiiresti tõsiste kõrvaltoimete kahtluse korral. Teeme koostööd mitme eriala ekspertidega (sh viroloogid, infektsioonhaiguste arstid, perearstid) ja teiste EL riikide ning rahvusvaheliste organisatsioonidega informatsiooni kiireks vahetamiseks, nõu pidamiseks ja juhiste kujundamiseks.

Ravimiamet avaldab teatud kõrvaltoimete kokkuvõtte igal nädalal oma kodulehel.