• English
  • Eesti
UudisedUudised

Covid-19 vaktsiinide kõrvaltoimed: esitatud teated Eestis ajavahemikus 25.-31. jaanuar

01.02.2021
Printer-friendly version

COVID-19 vaktsiinidega tehti Terviseameti andmetel Eestis ajavahemikus 27. detsember kuni 31. jaanuar hommik  38594 doosi:

Vaktsiin

Inimeste arv, keda on vaktsineeritud vähemalt 1 kord /

neist üle 70-aastased

1. doosiga / neist üle 70-aastased

2. doosiga / neist üle 70-aastased

Comirnaty

27356

16948

10408

COVID-19 Vaccine Moderna

830

830

 

Kokku

28186 / 6173

17778 / 5464

10408 / 709

 

Ravimiametile on sellel perioodil COVID-19 vaktsiinidega seoses saadetud 309 kõrvaltoime teatist (0,8% vaktsiinidoosidest).

Järgnev on kokkuvõte eelmisel nädalal saadetud kõrvaltoimete teatiste kohta.

Eelmisel nädalal saadeti 151 teatist (kõik Comirnaty kasutamisel).

  • 2. annuse järgselt tekkinud reaktsioone kirjeldati 96 teatises – kõigis kirjeldati häirivamaid (kuid mittetõsiseid) reaktsioone võrreldes 1. annusega. See on vastavuses ravimi omaduste kokkuvõttega,
  • 1. annuse järgselt tekkinud reaktsioone kirjeldati 52 teatises (nende seas kaks tõsist reaktsiooni – vt allpool),
  • 3 teatise puhul on teadmata kas manustati 1. või 2. annus,

 

  • 4 teatist üle 70-aastastel tekkinud reaktsioonidest, neist 3 esimest hooldekodu elanikel:

- 71-aastasel mehel tekkis näo tundlikkushäire

- 87-aastasel naisel tekkis punetav ja valulik turse süstekäe käsivarrel, (tänaseks paranenud)

- 91-aastasel naisel tekkis kõrge palavik teisel päeval pärast 1. annuse saamist, mis kestis 4 päeva, mis osutus COVID-19 haiguseks (ei ole vaktsiiniga seotud)

- 70-aastasel naisel tekkis süstekoha valulikkus (tänaseks paranenud)

 

2 teatises kirjeldati tõsiseid reaktsioone (1. annuse järgselt)

  • Allergiline reaktsioon 10 minutit pärast vaktsineerimist, mis vajas ravi, inimene paranes täielikult
  • Palaviku foonil nõrkus, õhupuudus, vererõhu tõus, ventrikulaarsed ekstrasüstolid, peavalu, mis vajasid haiglaravi, inimene paranes täielikult.

Ülejäänud teatistes kirjeldati:

  • teadaolevaid paikseid kõrvaltoimeid: süstekoha valu, turse, punetus, süstekoha kõvastumine, süstekäe valu ja tuimust.
  • mittetõsiseid süsteemseid reaktsioone: peavalu, pearinglus, halb enesetunne, nõrkus ja jõuetus, uimasus, väsimus, unetus, palavik, higistamine, külmavärinad, kuumatunne, lihasvalu, liigesvalu, seljavalu, naha liigne tundlikkus, lümfisõlmede turse ja valulikkus, kurguvalu, kerge köha, silmade valulikkus ja kerged nägemishäired, tahhükardia, ekstrasüstolid, vererõhu tõus või langus, valu rindkeres, nahasügelus, iiveldus, kõhulahtisus, kõhuvalu, maitsetaju muutused, lihasnõrkus, hingamisraskus, näo tundlikkushäire.

Kõik inimesed paranesid paari päevaga või olid teatamise hetkel paranemas.

Kõik vaktsiinid võivad põhjustada kergeid paikseid reaktsioone ja üldnähte (peavalu, palavik, väsimus jt). Need reaktsioonid on vajadusel leevendatavad valuvaigisti või paikse külma kompressiga. Palaviku ja nõrkuse vm üldnähtude korral tuleks puhata. Nähud mööduvad üldjuhul paari päevaga.

Kõrvaltoimetest teatamine

Kõigist vaktsineerimise järgsetest kaebustest tuleks vaktsineerijale teada anda. COVID-19 vaktsiinide ohutusprofiili täiendavaks kirjeldamiseks peavad tervishoiutöötajad ametile teatama kõigist süsteemsetest ja tõsistest (sh paiksetest) kõrvaltoimetest, mille puhul peavad seost vaktsiiniga võimalikuks.

Vaktsineeritu võib teatada Ravimiametile (www.ravimiamet.ee – teata kõrvaltoimest) ka neist reaktsioonidest ehk kõrvalnähtudest, millel arsti hinnangul seos vaktsiiniga puudub.

Kõrvaltoime on ohtlik/kahjulik ja soovimatu reaktsioon, mille puhul ei saa välistada põhjuslikku seost ravimi (sh vaktsiini) manustamisega. Erinevalt kõrvaltoimest on kõrvalnäht igasugune soovimatu reaktsioon, mis tekib ravimi võtmise ajal olenemata hinnangust võimalikule seosele ravimiga.

Kogutavad andmed võimalike kõrvaltoimete kohta aitavad selgitada vaktsiini ohutusprofiili. Uute andmete lisandumisel täiendatakse vajadusel ravimiteavet – lisatakse kõrvaltoimeid, täpsustatakse hoiatusi ja vastunäidustusi.

Ravimiamet jälgib teatatud kõrvaltoimeid ja reageerib kiiresti tõsiste kõrvaltoimete kahtluse korral. Teeme koostööd mitme eriala ekspertidega (sh viroloogid, infektsioonhaiguste arstid, perearstid) ja teiste EL riikide ning rahvusvaheliste organisatsioonidega informatsiooni kiireks vahetamiseks, nõu pidamiseks ja juhiste kujundamiseks.

Ravimiamet avaldab teatud kõrvaltoimete kokkuvõtte igal nädalal oma kodulehel.