• English
  • Eesti
UudisedUudised

Covid-19 vaktsiinide kõrvaltoimed: esitatud teated Eestis ajavahemikus 28. juuni – 4. juuli

05.07.2021
Printer-friendly version

COVID-19 vaktsiinidoose on Eestis ajavahemikus 27. detsember kuni 5. juuli hommik tehtud 981 392.

 

Manustatud vaktsiiniannuste arv

COVID-19 vaktsiinid

Comirnaty

Moderna

Vaxzevria

Janssen

Naine

556 700

369 959

49 555

127 870

9 316

Mees

423 698

265 515

42 177

101 718

14 288

Teadmata

994

484

171

107

232

Kokku

981 392

635 958

91 903

229 695

23 836

 

Ravimiametile on sellel perioodil COVID-19 vaktsiinidega seoses saadetud 4207 kõrvaltoime teatist (0,4 % vaktsiinidoosidest):

 

Kõrvaltoime teatiste arv

COVID-19 vaktsiinid

Comirnaty

Moderna

Vaxzevria

Janssen

Kuni 28.06.2021

4157

1388

196

2485

88

14.06-20.06.2021

50

26

17

6

1

Kokku

4207

1414

213

2491

89

 

Järgnev on kokkuvõte eelmisel nädalal saadetud kõrvaltoimete teatiste kohta, milles kirjeldati vaktsineerimise järgselt tekkinud kaebusi, mis ei pruugi olla vaktsiiniga seotud. See tähendab, et teavet ei tohi tõlgendada selliselt, nagu oleks kõikide nende kaebuste põhjuseks vaktsiin. Üksnes üksikasjalik ja kõikide olemasolevate andmete teaduslik hindamine võimaldab teha järeldusi vaktsiinist saadava kasu ja võimalike riskide kohta.  Avaldame need andmed, et kõikidel oleks juurdepääs teabele, mida kasutame COVID-19 vaktsiinide ohutuse hindamisel. Läbipaistvus on Eesti Ravimiameti üks juhtpõhimõtetest.

Comirnaty vaktsiin

Eelmisel nädalal saadeti 26 teatist.

  • Ühes teatises kirjeldati ägeda põletikulise polüneuropaatia teket (sõrmede ja labajalgade tuimus ja peenmotoorika häire) nädal pärast 1. annust. Patsient vajas lühiajalist haiglaravi ja paranes. Seost vaktsiiniga ei saa välistada.
  • Ühes teatises kirjeldati trombotsütopeenia teket (sümptomitena väljendunud täppverevalumid kogu kehal) 15 päeva pärast 2. annust. Patsient vajas lühiajalist haiglaravi ja paranes. Seost vaktsiiniga ei saa välistada.

Ülejäänud teatistes kirjeldati ravimiteabega kooskõlas olevaid kergeid reaktsioone, mis kestsid mõne päeva (üksikutel juhtudel kauem). Lisaks kirjeldati maitsetundlikkuse häiret, naha tundlikkushäireid, südame rütmihäireid, ajutist mäluhäiret, jalgade turset, silmade valulikkust, silmade valgustundlikkust ja menstruaaltsükli häiret.

Töövõimetuslehte vajati 1 juhul.

Spikevax (Moderna) vaktsiin

Eelmisel nädalal saadeti 17 teatist.

Teatistes kirjeldati ravimiteabega kooskõlas olevaid kergeid reaktsioone. Lisaks kirjeldati nahatundlikkuse häiret ja valuaistinguid jäsemetes, varasema (rõuge)vaktsiini armi paikset reaktsiooni

Töövõimetuslehte vajati 2 juhul.

Vaxzevria vaktsiin

Eelmisel nädalal saadeti 6 teatist.

  • Ühes teatises kirjeldati vaktsiini ebaefektiivsust 2 kuud pärast 2. vaktsiiniannust – patsient haigestus kerge kuluga COVID-infektsiooni. Patsient vajas töövõimetuslehte, tänaseks on paranenud.
  • Ühes teatises kirjeldati mitmete liigeste valu, mis tekkis 1. annuse järgselt ja ägenes uuesti 2. annuse järgselt. Patsient vajas ravi ja on paranemas. Seost vaktsiiniga ei saa välistada.

Ülejäänud teatistes kirjeldati ravimiteabega kooskõlas olevaid kergeid reaktsioone, mis kestsid mõne päeva (üksikutel juhtudel kauem).

Jansseni vaktsiin

Eelmisel nädalal saadeti 1 teatis.

Teatises kirjeldati ravimiteabega kooskõlas olevaid kergeid reaktsioone.

Kuna erinevate vaktsiinide kasutamise puhul on harva teatatud trombotsütopeeniast (vereliistakute vähesusest) ja sellest tingitud veritsustest, tuleks nahaaluste verevalumite võit korduva/kestva veritsuse puhul konsulteerida oma perearstiga, kes võib otsustada teha vajadusel vereanalüüsi.

Samuti tuleks perearstiga konsulteerida juhul, kui tekivad veenitromboosi tunnused. Nendeks võivad olla ühe jäseme turse, hellus katsumisel, naha punetus ja kuumustunne. Kui veenis tekkinud tromb liigub kopsuarterisse, võib tekkida hingeldus ja õhupuudustunne, rindkerevalu, köha, vahel pearinglus, nõrkus ja minestustunne.

Kõik vaktsiinid võivad põhjustada paikseid reaktsioone ja üldnähte (peavalu, palavik, väsimus jt). Need on mööduvad, ent võivad olla häirivad. Ravimiamet tuletab meelde, et enne vaktsineerimist tuleks tutvuda vaktsiini infolehega, et vaktsineerimisreaktsioonid oleks tuttavad ja ei tuleks üllatusena.

Vaata https://www.ravimiamet.ee/covid-19-vaktsiinid-ja-teised-ravimid 

Need reaktsioonid on vajadusel leevendatavad valuvaigisti või paikse külma kompressiga. Nähud mööduvad üldjuhul paari päevaga.

Palaviku, oksendamise, tasakaaluhäirete vm üldnähtude korral tuleks puhata ja hoiduda järskudest liigutustest. Vererõhu langus järsul püsti tõusmisel võib põhjustada minestamist ja kukkudes võib inimene ennast vigastada. Samuti suurendavad minestamise ja kukkumise riski kõrge palavik, tasakaaluhäired ja pearinglus. Selliste kõrvaltoimete ilmnemisel tuleks ka autojuhtimisest hoiduda.

Sihtrühmad, keda kolme COVID-19 vaktsiiniga vaktsineeritakse, on erinevad, mis võib tähendada ka erinevat mõju ja aktiivsust kõrvaltoimetest teatamisel. Eeltoodud numbrite põhjal vaktsiine omavahel võrrelda ei saa.

* vaktsiini ebaefektiivsus tähendab seda, kui inimene nakatub SARS-COV-2 viirusega pärast vaktsineerimiskuuri lõpetamist:

  • 7 päeva pärast Comirnaty (Pfizer) 2.doosi,
  • 14 päeva pärast COVID-19 Vaccine Moderna (Moderna) 2.doosi,
  • 15 päeva pärast VAXZEVRIA (AstraZeneca) 2.doosi.
  • 14 päeva pärast COVID-19 Vaccine Janssen (Janssen) ühte annust

Kõrvaltoimetest teatamine

Kõigist vaktsineerimise järgsetest häirivatest kaebustest tuleks perearstile teada anda. COVID-19 vaktsiinide ohutusprofiili täiendavaks kirjeldamiseks peavad tervishoiutöötajad ametile teatama kõigist süsteemsetest ja tõsistest (sh paiksetest) kõrvaltoimetest, mille puhul peavad seost vaktsiiniga võimalikuks. Kui arst saadab teatise, ei ole vaktsineeritul tarvis teatist saata.

Vaktsineeritu võib teatada Ravimiametile (www.ravimiamet.ee – teata kõrvaltoimest) ka neist reaktsioonidest ehk kõrvalnähtudest, millel arsti hinnangul seos vaktsiiniga puudub.