• English
 • Eesti
UudisedUudised

Covid-19 vaktsiinide kõrvaltoimed: esitatud teated Eestis ajavahemikus 29. märts kuni 4. aprill

06.04.2021
Printer-friendly version

COVID-19 vaktsiinidoose on Eestis ajavahemikus 27. detsember kuni 5. aprilli hommik tehtud 296031.

Manustatud vaktsiiniannuste arv

COVID-19 vaktsiinid

Comirnaty

Moderna

Vaxzevria

Naine

188 793

119 149

10 610

59 034

Mees

107 097

54 582

6608

45 907

Teadmata

141641562

Kokku

296 031

173 795

17 233

105 003

 

Ravimiametile on sellel perioodil COVID-19 vaktsiinidega seoses saadetud 3077 kõrvaltoime teatist (1,04 % vaktsiinidoosidest):

Kõrvaltoime teatiste arv

COVID-19 vaktsiinid

Comirnaty

Moderna

Vaxzevria

Kuni 28. märts 2021

2959

886

43

2030

29. märts -4. aprill 2021

118

20

3

95

Kokku

3077

906

46

2125

 

Joonis. Nädala jooksul esitatud kõrvaltoime teatiste hulk vaktsiinide kaupa.

Järgnev on kokkuvõte eelmisel nädalal saadetud kõrvaltoimete teatiste kohta, milles kirjeldati vaktsineerimise järgselt tekkinud kaebusi, mis ei pruugi olla vaktsiiniga seotud. See tähendab, et teavet ei tohi tõlgendada selliselt, nagu oleks kõikide nende kaebuste põhjuseks vaktsiin. Üksnes üksikasjalik ja kõikide olemasolevate andmete teaduslik hindamine võimaldab teha järeldusi vaktsiinist saadava kasu ja võimalike riskide kohta. Avaldame need andmed, et kõikidel oleks juurdepääs teabele, mida kasutame COVID-19 vaktsiinide ohutuse hindamisel. Läbipaistvus on Eesti Ravimiameti üks juhtpõhimõtetest.

Comirnaty

Eelmisel nädalal saadeti 20 teatist

 • 11 teatist naistel esinenud kõrvaltoimete kohta
 • 9 teatist meestel esinenud kõrvaltoimete kohta

Tõsiseid reaktsioone kirjeldati 2 teatises:

 • Psoriaasi ägenemine, kulg teadmata (müügiloa hoidjalt saadud teatis)
 • Süvaveeni tromboos ja kopsuarteri trombemboolia 9 päeva pärast vaktsiini 2. annust; patsient vajas haiglaravi ja on paranemas.

Vaktsiini ebaefektiivsust* (haigestumist COVID-19 haigusesse) kirjeldati 5 teatises.

Ülejäänud teatistes kirjeldati ravimiteabega kooskõlas olevaid mittetõsiseid reaktsioone, mis kestsid mõne päeva (üksikutel juhtudel kauem). Lisaks kirjeldati löövet, näo tundlikkushäiret, köha, kurguvalu, vererõhu tõusu, tromboflebiiti, verevalumit silmas, bradükardiat.

Töövõimetuslehte vajati 2 juhul.

Moderna vaktsiin

Eelmisel nädalal saadeti 3 teatist (naistel esinenud kõrvaltoimete kohta)

Tõsiseid reaktsioone kirjeldati 1 teatises:

 • Allergiline reaktsioon (keele ja näo turse), mis vajas ravi, patsient paranemas

Teatistes kirjeldati ravimiteabega kooskõlas olevaid mittetõsiseid reaktsioone. Lisaks kirjeldati kõhupuhitust ja nägemishäiret.

Vaxzevria (AstraZeneca)

Eelmisel nädalal saadeti 95 teatist (neist 1 korduv teatis müügiloa hoidjalt)

 • 69 teatist naistel esinenud kõrvaltoimete kohta
 • 25 teatist meestel esinenud kõrvaltoimete kohta
 • Ühel juhul on sugu teadmata (patsiendi teatised saadetud müügiloa hoidja kaudu)

Tõsiseid (ravi vajanud) reaktsioone kirjeldati 2 teatises:

 • Allergiline reaktsioon (kõriturse, näoturse, nõgestõbi), ravi ja kulg teadmata (müügiloa hoidjalt saadud teatis)
 • Kopsuarteri trombemboolia 17 päeva pärast vaktsiini 1. annust, patsient vajas haiglaravi ja on paranemas.

Ülejäänud teatistes kirjeldati ravimiteabega kooskõlas olevaid mittetõsiseid reaktsioone. Lisaks kirjeldati migreeni ägenemist, naha tundlikkushäireid, seljavalu, kõhuvalu, silmavalu, kõrva- ja kurguvalu, kurgumandlipõletikku, verevalumite teket, koordinatsioonihäireid, segasusseisundit, südame rütmihäireid, vererõhu tõusu, pimesoolepõletikku, silmapõletikku, sügelust, köha, suukuivust, maitsetundlikkuse häiret.

Töövõimetuslehte vajati 9 juhul.

Kuna erinevate vaktsiinide kasutamise puhul on harva teatatud trombotsütopeeniast (vereliistakute vähesusest) ja sellest tingitud veritsustest, tuleks nahaaluste verevalumite või korduva/kestva veritsuse puhul konsulteerida oma perearstiga, kes võib otsustada teha vajadusel vereanalüüsi. Samuti tuleks perearstiga konsulteerida juhul, kui tekivad veenitromboosi tunnused. Nendeks võivad olla ühe jäseme turse, hellus katsumisel, naha punetus ja kuumustunne. Kui veenis tekkinud tromb liigub kopsuarterisse, võib tekkida hingeldus ja õhupuudustunne, rindkerevalu, köha, vahel pearinglus, nõrkus ja minestustunne.

Kõik vaktsiinid võivad põhjustada paikseid reaktsioone ja üldnähte (peavalu, palavik, väsimus jt). Need on mööduvad, ent võivad olla häirivad. Ravimiamet tuletab meelde, et enne vaktsineerimist tuleks tutvuda vaktsiini infolehega, et vaktsineerimisreaktsioonid oleks tuttavad ja ei tuleks üllatusena.

Vaata https://www.ravimiamet.ee/covid-19-vaktsiinid-ja-teised-ravimid 

Need reaktsioonid on vajadusel leevendatavad valuvaigisti või paikse külma kompressiga. Nähud mööduvad üldjuhul paari päevaga. Palaviku, oksendamise, tasakaaluhäirete vm üldnähtude korral tuleks puhata ja hoiduda järskudest liigutustest. Vererõhu langus järsul püsti tõusmisel võib põhjustada minestamist ja kukkudes võib inimene ennast vigastada. Samuti suurendavad minestamise ja kukkumise riski kõrge palavik, tasakaaluhäired ja pearinglus. Selliste kõrvaltoimete ilmnemisel tuleks ka autojuhtimisest hoiduda.Sihtrühmad, keda kolme COVID-19 vaktsiiniga vaktsineeritakse, on erinevad, mis võib tähendada ka erinevat mõju ja aktiivsust kõrvaltoimetest teatamisel. Eeltoodud numbrite põhjal vaktsiine omavahel võrrelda ei saa.

* vaktsiini ebaefektiivsus tähendab seda, kui inimene nakatub SARS-COV-2 viirusega pärast vaktsineerimiskuuri lõpetamist:

7 päeva pärast Comirnaty (Pfizer) 2.doosi,

14 päeva pärast COVID-19 Vaccine Moderna (Moderna) 2.doosi,

15 päeva pärast VAXZEVRIA (AstraZeneca) 2.doosi.

14 päeva pärast COVID-19 Vaccine Janssen (Janssen) ühte annust.

Kõrvaltoimetest teatamine

Kõigist vaktsineerimise järgsetest häirivatest kaebustest tuleks perearstile teada anda. COVID-19 vaktsiinide ohutusprofiili täiendavaks kirjeldamiseks peavad tervishoiutöötajad ametile teatama kõigist süsteemsetest ja tõsistest (sh paiksetest) kõrvaltoimetest, mille puhul peavad seost vaktsiiniga võimalikuks. Kui arst saadab teatise, ei ole vaktsineeritul tarvis teatist saata.

Vaktsineeritu võib teatada Ravimiametile (www.ravimiamet.ee – teata kõrvaltoimest) ka neist reaktsioonidest ehk kõrvalnähtudest, millel arsti hinnangul seos vaktsiiniga puudub.

Kõrvaltoime on ohtlik/kahjulik ja soovimatu reaktsioon, mille puhul ei saa välistada põhjuslikku seost ravimi (sh vaktsiini) manustamisega. Erinevalt kõrvaltoimest on kõrvalnäht igasugune soovimatu reaktsioon, mis tekib ravimi võtmise ajal olenemata hinnangust võimalikule seosele ravimiga.

Kogutavad andmed võimalike kõrvaltoimete kohta aitavad selgitada vaktsiini ohutusprofiili. Uute andmete lisandumisel täiendatakse vajadusel ravimiteavet – lisatakse kõrvaltoimeid, täpsustatakse hoiatusi ja vastunäidustusi.

Ravimiamet jälgib teatatud kõrvaltoimeid ja reageerib kiiresti tõsiste kõrvaltoimete kahtluse korral. Teeme koostööd mitme eriala ekspertidega (sh viroloogid, infektsioonhaiguste arstid, perearstid) ja teiste EL riikide ning rahvusvaheliste organisatsioonidega informatsiooni kiireks vahetamiseks, nõu pidamiseks ja juhiste kujundamiseks.

Ravimiamet avaldab teatud kõrvaltoimete kokkuvõtte igal nädalal oma kodulehel.