• English
  • Eesti
UudisedUudised

COVID-19 vastased antikeharavimid võivad aidata haiguse varases faasis

23.02.2021
Printer-friendly version

Itaalia teatas sellel nädalal, et nende valitsus on loonud spetsiaalse fondi SARS-CoV-2 vastaseid monokloonseid antikehi sisaldava ravimi tootmiseks. Tegemist on ühekordselt veeni manustatavate ravimitega, millest võib kasu olla COVID-19 raske kulu kõrge riskiga patsientidel, kel on nakatumisest/sümptomite tekkest möödas vähe aega (uuringutes nt kuni 7 päeva sümptomite tekkest ja 72 h positiivsest testist). See tähendab, et ravimit tuleks manustada enne, kui seisund muutub tõsiseks. Juba haiglaravil ja raskes seisundis patsientidel ravimist kasu ei ole.

Ravimis olevad antikehad seonduvad organismis viirusosakestega ning takistavad seeläbi nende rakkudesse sisenemist. Ka suunatakse antikehadega seondunud viirusosakesed organismis kiiresti hävitamisele.

Euroopa Liidus ei ole praegu ühelegi monokloonsele antikehale COVID-19 näidustusel müügiluba antud. Euroopa Ravimiameti inimravimite komitee hindab praegu olemasolevaid andmeid ja annab lähiajal arvamuse nende ravimite kasu ja riski suhte kohta müügiloaeelse kasutamise kontekstis. Eesti Ravimiametil ei ole praeguste andmete alusel vastuväiteid nende ravimite kasutamisele, kui Eesti arstid peavad seda põhjendatuks.

Ameerika Ühendriikide Toidu- ja Ravimiamet (Food and Drug Administration, FDA) on andnud kahele monokloonseid antikehi sisaldavale ravimile hädaolukorras kasutamise loa (Emergency Use Authorization, EUA) ambulatoorsetel COVID-19 patsientidel, kellel on haiguse raske kulu ja/või haiglaravi vajaduse kõrge risk. Nendeks ravimiteks on Bamlanivimab (Eli Lilly) ja Casirivimabi ja imdevimabi kombinatsioon (Regeneron/Roche).

Bamlanivimab on SARS-CoV-2 ogavalguga seonduv IgG1 monokloonne antikeha, mis on USA-s lubatud kasutamiseks kerge ja keskmise raskusega COVID-19 põdevate üle 12-aastaste ja üle 40 kilo kaaluvate ambulatoorsete patsientide raviks, kellel on COVID-i raske kulu ja hospitaliseerimise suur oht. Hädaolukorras kasutamise loa aluseks olid andmed käimasoleva 2/3. faasi uuringu (J2W-MC-PYAB, ka BLAZE-1, NCT04427501) vaheanalüüsist. Praeguseks on avaldatud ka uuringu lõplikud tulemused (JAMA. 2021;325(7):632-644. doi:10.1001/jama.2021.0202).

Uuringus osales 592 täiskasvanut COVID-19 kergete/keskmiste sümptomitega, kelle diagnostilisest testist oli möödunud kuni 3 päeva (keskmine vanus 45 aastat). Neist 156 said platseebot ning ülejäänud bamlanivimabi kolme erinavat annust või bamlanivimabi ja etesivimabi kombinatsiooni. Esmane tulemusnäitaja oli viiruse leidumine hingamisteedes 11 päeva jooksul. Efektiivsuse hindamiseks vajalikud andmed olid olemas 577 patsiendi kohta. Ühe ravimi kasutamine ei vähendanud statistiliselt olulisel määral viiruse hulka hingamisteedes, kuid rühmas, kus kombineeriti kahte ravimit, nähti erinevust. Hinnati ka haiglaravi või EMO külastuse vajadust, see oli 5,8% (9 juhtu) platseeborühmas, 1,0% (1 juht) 700 mg rühmas, 1,9% (2 juhtu) 2800 mg rühmas, 2,0% (2 juhtu) 7000 mg rühmas ja 0,9% (1 juht) kombinatsioonravi rühmas. Varajasi ülitundlikkusreaktsioone esines 9 patsiendil (6 bamlanivimabi, 2 kombinatsioonravi ja 1 platseeborühmas).

Casirivimabi ja imdevimabi kombinatsioon on USA-s lubatud kasutamiseks samal näidustusel ja sarnastel patsientidel. Need on samuti IgG1 antikehad sama sihtmärgi vastu. Selle loa aluseks on andmed kliinilisest uuringust (R10933-10987-COV-2067, NCT04425629), kus osales 799 kerge kuni keskmise COVID-19 haigusega ambulatoorset patsienti (keskmine vanus 42 aastat), kelle diagnostilisest testist oli möödas kuni 3 päeva. 266 neist said platseebot ning ülejäänud monokloonsete antikehade kombinatsiooni kahte erinevat annust. Esmane tulemusnäitaja oli samuti viiruse esinemine hingamisteedes, ent loa aluseks oli erinevus arstivisiidi, EMO külastuse või hospitaliseerimise tõenäosuses 28 päeva jooksul. EMO külastuse või hospitaliseerimise tõenäosus oli ravimit saanutel 2% (8 juhtu) ning platseeborühmas 4% (10 juhtu). Kombinatsioonravimi kahe annuse vahel erinevust ei olnud. Sümptomid taanudsid ravirühmas keskmiselt viie ja platseeborühmas kuue päevaga.

Uuringu vaheanalüüs 275 patsiendil on avaldatud (N Engl J Med 2021; 384:238-251. DOI: 10.1056/NEJMoa2035002).

 

Allikad:

https://www.fda.gov/media/143892/download

https://www.fda.gov/media/143603/download

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/itaalia-lubab-suurt-labimurret-antikehade-kokteil-juurib-koroona-euroopast-loplikult-valja?id=92628055