• English
  • Eesti

CYP450 seotud veebiviited

Printer-friendly version

 


CYP450 seotud raviminteraktsioonid

http://medicine.iupui.edu/flockhart/

Koduleheküljel sisaldub informatsioon olulisemate CYP450 süsteemiga seotud raviminteraktsioonide kohta. Koduleheküljel on olemas ka eesti keelne versioon,
Kus on kliiniliseks kasutamiseks ja põhjalikum teaduslikuks tööks mõeldud tabel.
Kodulehekülge haldab Prof. David Flockhart Indiana Ülikooli Kliinilise Farmakoloogia Instituudist (Indianapolis, USA).


Farmakogeneetikast huvitatutele

Human Cytochrome P450 (CYP) Allele Nomenclature
http://www.imm.ki.se/CYPalleles/default.htm

Kodulehekülg koondab inimese CYP450 geenides kirjeldatud geneetilised mutatsioonid. Inimese genoomis on üle 50 CYP450 perekonda kuuluva geeni. Enamus nendest geenidest kodeerib ensüüme, mis osalevad steroidhormoonide, sapphapete, prostaglandiinide jt endogeensete ainete sünteesis. Ravimite metabolismis on peamised 5 isoensüümi: CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP3A4.
Geenid/isoensüümid on jaotatud perekondadesse ja alamperekondadesse vastavalt geneetilise koodi sarnasusele. Näiteks CYP1A2 tähendab, et tegemist on 1 perekonna, A alamperekonna 2 liikmega.