• English
  • Eesti
UudisedUudised

Eesti Ravimistatistika aastaraamat 2002-2004

27.06.2005
Printer-friendly version

 

Ravimite hulgimüüjad esitavad neli korda aastas Ravimiametile ravimite müüki kajastava aruande. Nimetatud aruanded sisaldavad informatsiooni preparaadi ATC koodi, toimeainete, ravimivormi, tugevuse, pakendi suuruse ja tootja kohta.

Saadud andmete töötlemisel vastava programmi abil on võimalik saada mitmesuguseid erinevaid aruanded, mille põhjal on koostatud Eesti Ravimistatistika aastaraamat, kus on esitatud kõik olulisemad ravimite rühmad. Tulemused on väljendatud defineeritud päevadooside arvuna tuhande inimese kohta ööpäevas (DPD/1000/ööpäevas).

Ravimistatistika aastaraamat sisaldab informatsiooni kolme järjestikulise aasta ravimite kasutamise kohta.

Ravimite ja farmakoloogiliste rühmade nimetused on esitatud ingliskeelsetena, et hõlbustada Eesti andmete võrdlust teiste maadega.

Eesti Ravimistatistika aastaraamat