• English
  • Eesti
UudisedUudised

Eesti ravimistatistika ja apteegistatistika kokkuvõtted, 2006

18.06.2007
Printer-friendly version

 

Ravimistatistika koostamise peamine eesmärk on saada ülevaade ravimite müügist ja kasutamisest Eestis. Oluline on teada, kui suur on ravimite käive ning kuidas see jaotub erinevate ravimite ja ravimrühmade vahel, millised on ravimituru suundumused ning milline on Eesti ravimiturg võrreldes teiste riikidega.

Ravimiameti ravimistatistika büroo kogub andmeid ravimite hulgimüüjatelt ja apteekidelt.

Ravimite hulgimüüjate poolt esitatud aruannete alusel on koostatud Eesti Ravimistatistika ülevaade, kus on esitatud kõik olulisemad ravimrühmad ja eraldi välja toodud ravimid, mida kasutati teistest enam. Eesti ravimikasutamise andmete võrreldavuse tagamiseks teiste riikidega on toimeainete ja farmakoloogiliste rühmade nimetused esitatud ingliskeelsetena. Ravimite kasutamise andmed on esitatud anatoomilis-terapeutilis-keemilise (ATC) klassifikatsiooni alusel, defineeritud päevadooside arvuna tuhande inimese kohta ööpäevas (DPD/1000/ööpäevas).

Apteekide poolt esitatud aruannetel põhinev Ülevaade Eesti apteekide tegevusest aastal 2006 kirjeldab apteekide erialast tegevust. Kokkuvõttes on esitatud üld-, haigla- ja veterinaarapteekide kogukäive ning selle jaotumine ravimite ja muude kaupade vahel. Ravimite käibe korral on tulemused esitatud nii käsimüügi- kui ka retseptiravimite kohta (sh soodustusega ja soodustusega ravimite käive). Ülevaade sisaldab lisaks informatsiooni apteekide arvu ja muu erialase tegevuse kohta.

Täpsem info statistika kohta Ravimiameti kodulehel (Ravimistatistika) või e-posti aadressil info@ravimiamet.ee.