• English
  • Eesti
UudisedUudised

Eesti ravimituru maht 2013. a III kvartalis

11.11.2013
Printer-friendly version

Humaan- ja veterinaarravimite turumaht hulgimüügihindades 2013. aasta kolmandas kvartalis oli kokku 57,5 miljonit eurot, mis on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ligi 5% rohkem.

Inimestel kasutatavate ravimite turumaht 2013. aasta III kvartalis oli 55 miljonit eurot, mis on 5%-line tõus ravimite kogukäibes, võrreldes eelneva aasta sama kvartaliga.

Kõige suurema osa humaanravimite käibest moodustas ravimite hulgimüük üldapteekidele (71%), 28% ulatuses väljastasid hulgimüüjad ravimeid haiglaapteekidele. Müük teistele asutustele oli tagasihoidlikum, moodustades 1% ravimituru mahust.

2013. aasta III kvartalis moodustas retseptiravimite osakaal 86% turumahust, käsimüügiravimite käive oli 13% ning haiglapakendite oma 1% kogukäibest.

Suurima käibega humaanravimid 2013. aasta III kvartalis olid kasvajavastased ja immunomoduleerivad ravimid (20%), teisel kohal olid südameveresoonkonna ravimid (14%) ning suure osa kogukäibest moodustasid ka seedekulgla ja ainevahetuse ravimid (12%).

Veterinaarravimite turumaht 2013. aasta kolmandas kvartalis oli hulgimüügihindades 2,5 miljonit eurot. Võrreldes 2012. aasta kolmanda kvartaliga on müük tõusnud 1,4%.

93% veterinaarravimitest väljastati otse tegutsevatele veterinaararstidele või põllumajandusettevõtteid esindavatele veterinaararstidele, 3% üldapteekidele, 3% veterinaarapteekidele ning alla 1% veterinaarravimitest väljastati teistele asutustele (peamiselt riigi- ja teadusasutused).

Käibe alusel müüdi kõige enam infektsioonivastaseid ravimeid (QJ) 38%, immunoloogilisi ravimeid (QI) 21% ja parasiidivastaseid ravimeid (QP) 17%.

Humaanravimeid müüs üld- ja haiglaapteekidele ning teistele asutustele (peamiselt riigi- ja teadusasutused)  29 hulgimüügi õigust omavat ettevõtet, veterinaarravimeid müüs üld- ja veterinaarapteekidele, veterinaararstidele ning teistele asutustele 9 ettevõtet.