• English
  • Eesti
UudisedUudised

Eesti ravimituru maht 2014. a III kvartalis

14.11.2014
Printer-friendly version

Humaan- ja veterinaarravimite turumaht hulgimüügihindades 2014. aasta kolmandas kvartalis oli kokku 63,1 miljonit eurot, mis on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 9,6% rohkem.

Inimestel kasutatavate ravimite turumaht 2014. aasta III kvartalis oli 60,1 miljonit eurot, mis on 9,2%-line tõus ravimite kogukäibes, võrreldes eelneva aasta sama kvartaliga.

Kõige suurema osa humaanravimite käibest moodustas ravimite hulgimüük üldapteekidele (70%), 29% ulatuses väljastasid hulgimüüjad ravimeid haiglaapteekidele. Müük teistele asutustele oli tagasihoidlikum, moodustades 1% ravimituru mahust.

2014. aasta III kvartalis moodustas retseptiravimite osakaal 85% turumahust, käsimüügiravimite käive oli 14% ning haiglapakendite oma veidi alla 1% kogukäibest.

Suurima käibega humaanravimid 2014. aasta III kvartalis olid kasvajavastased ja immunomoduleerivad ravimid (20%), teisel kohal olid südameveresoonkonna ravimid (13%) ning suure osa kogukäibest moodustasid ka seedekulgla ja ainevahetuse ravimid (12%).

Veterinaarravimite turumaht 2014. aasta III kvartalis oli hulgimüügihindades 3 miljonit eurot, mis on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ligi 18% suurem.

Kõige enam, 89% veterinaarravimitest väljastati otse tegutsevatele veterinaararstidele või põllumajandusettevõtteid esindavatele veterinaararstidele, 3,5% üldapteekidele, 2% veterinaarapteekidele ning 5% teistele asutustele (peamiselt riigi- ja teadusasutused).

Käibe alusel müüdi kõige rohkem infektsioonivastaseid ravimeid (QJ) 36%, immunoloogilisi ravimeid (QI) 25% ja parasiidivastaseid ravimeid (QP) 15%.

Humaanravimeid müüs üld- ja haiglaapteekidele ning teistele asutustele (peamiselt riigi- ja teadusasutused)  30 hulgimüügi õigust omavat ettevõtet, veterinaarravimeid müüs üld- ja veterinaarapteekidele, veterinaararstidele ning teistele asutustele 10 ettevõtet.