• English
  • Eesti
UudisedUudised

EMA veebis avaldatakse perioodiliste ohutusaruannete kokkuvõtted ohutusalase info lisamiseks ravimiinfodesse

23.07.2015
Printer-friendly version

Euroopa Ravimiameti veebis avaldatakse alates 2015. a juulist perioodiliste ohutusaruannete ühtse hindamise (PSUSA – Periodic Safety Update Report Single Asessment) kokkuvõtted. Eesmärk on Euroopa Liidus ühtlustada sama toimeainet sisaldavate ravimite ohutusalaste muutuste sisseviimist ravimiinfodesse. Ravimiinfode muutmist vajavad lõigud on tõlgitud eesti keelde.

Soovitame kõigil müügiloa hoidjatel jälgida selle veebilehe uuendusi ning õigeaegselt esitada muutuse taotlused uuendatud ohutusalase info ravimiinfodesse sisseviimiseks.

Vt: Outcomes of periodic safety update report single assessments