• English
  • Eesti
    KKK

    Kas turvaelemendid võib paigalda ravimile enne Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2016/161 rakendumise aega?

    Printer-friendly version

    Jah, võib küll, kuid soovitatav on paigaldada turvaelemendid pakenditele alles siis, kui andmekogu, mis võimaldab säilitada, tuvastada ja deaktiveerida turvaelemente, on juba loodud ja valmis kasutamiseks. Enne  andmekogu valmimist pakenditele paigaldatud turvaelementide andmed tuleb andmekogu valmimise järgselt sinna üles laadida.