• English
 • Eesti
  KKK

  Millal peavad ravimite hulgimüüjad kontrollima ravimi ehtsust?

  Printer-friendly version

  Ravimite hulgimüüjad peavad kontrollima ravimi ehtsust juhul kui

  • Ravimi tagastab neile apteek või teine hulgimüüja;
  • Ravim saadakse hulgimüüjalt, kes ei ole ravimi tootja ega müügiloa hoidja või hulgimüüja, kes ladustab ja turustab müügiloa hoidja kirjaliku lepingu alusel tema ravimeid 

  Vähemalt esialgu, kui ainulaadse identifikaatoriga pakendeid on vähe, soovitame võimalusel ravimi ehtsust kontrollida (verifitseerida) juba kauba vastuvõtul, igast partiist vähemalt ühte pakendit, et ennetada probleeme ravimi väljastamisel.