• English
  • Eesti

    Veterinaarravimi Promon Vet turustamine lõpetatakse

    29.08.2018
    Printer-friendly version

    Müügiloa hoidja Zoetis Belgium S.A. esindaja teatas veterinaarravimi Promon Vet 5 mg tablettide (toimeaine medroksüprogesteroon) turustamise lõpetamisest. Teised sama toimeainega suukaudsed veterinaarravimid ei ole praegu kättesaadavad.