• English
  • Eesti

    Veterinaarravimi Covinan tarneraskus

    29.08.2018
    Printer-friendly version

    Müügiloa hoidja Intervet International B.V. esindaja teatas veterinaarravimi Covinan 100 mg/ml süstesuspensiooni (toimeaine proligestoon) tarneraskusest, mille kestus ei ole teada. Teisi sama toimeainega ravimeid Eestis ei turustata.