• English
 • Eesti
  UudisedUudised

  2018. a II kvartalis Euroopa Komisjoni müügiloa saanud uued ravimid

  31.08.2018
  Printer-friendly version

  Kord kvartalis avaldab Ravimiamet Euroopa Komisjoni müügiloa saanud uute ravimite infot. Tegemist on uusi toimeaineid sisaldavate ning bioloogiliste jt kõrgtehnoloogiliste ravimitega.

  Kokkuvõttes on näha ravimi nimi, toimeaine ja ravimvorm, manustamisviis ja näidustused.

  Ingliskeelse ülevaate sellest, millised andmed on esitatud müügiloa saamiseks ja hinnangu kokkuvõtte leiab hinnanguaruandest (EPAR). Samuti on link eestikeelsele ravimi omaduste kokkuvõttele ning pakendi infolehele.

  Jätkuvalt avaldame iga kuu ka ülevaateid riikliku müügiloa saanud ravimitest.

  Kõigi müügiloaga ravimite kohta saab teavet ka ravimiregistrist.

  Kõik müügiloa saanud ravimid ei pruugi kohe Eestis müügile jõuda, kui on huvi konkreetse ravimi turustamisplaanide osas, soovitame ühendust võtta müügiloa hoidjaga, kontaktide vahendamisel saab Ravimiamet abiks olla.

  Täiendav info telefonil 737 4140 ja e-posti aadressil info@ravimiamet.ee.

  Müügiloa saanud uued inimestel kasutatavad ravimid:

  ALPIVAB (peramiviir)
  BIKTARVY (emtritsitabiin+tenofoviiralafenamiid+biktegraviir)
  JULUCA (dolutegraviir+rilpiviriin)
  MYLOTARG (gemtuzumabosogamitsiin)
  RUBRACA (rukapariib)

  Müügiloa saanud uued veterinaarravimid:

  Bravecto Plus (moksidektiin+fluralaneer)
  Clevor (ropinirool)

  Inimravimid:

  Ravimi nimetus:ALPIVAB
  Toimeaine(d):peramiviir
  ATC kood:J05AH03
  Müügiloa hoidja:BioCryst UK Ltd
  Näidustus:Alpivab on näidustatud tüsistusteta gripi raviks täiskasvanutel ja vähemalt 2-aastastel lastel.
  Manustamisviis(id)intravenoosne
  Pakendid:infusioonilahuse kontsentraat 10mg/ml 20ml N3
  Ravimi omaduste kokkuvõte:http://www.ema.europa.eu/docs/et_EE/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/004299/WC500247878.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_assessment_report/human/004299/WC500247880.pdf

   

  Ravimi nimetus:BIKTARVY
  Toimeaine(d):emtritsitabiin+tenofoviiralafenamiid+biktegraviir
  ATC kood:J05AR20
  Müügiloa hoidja:Gilead Sciences International Limited
  Näidustus:Biktarvy on näidustatud inimese 1. tüüpi immuunpuudulikkuse viiruse (HIV-1) infektsiooni raviks täiskasvanutel, kellel puudub olemasolev või varasem tõendatud viraalne resistentsus integraasi inhibiitorite klassi, emtritsitabiini või tenofoviiri vastu .
  Manustamisviis(id)suukaudne
  Pakendid:õhukese polümeerikattega tablett 200mg+25mg+50mg N30; N90
  Ravimi omaduste kokkuvõte:http://www.ema.europa.eu/docs/et_EE/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/004449/WC500250892.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_assessment_report/human/004449/WC500250890.pdf

   

  Ravimi nimetus:JULUCA
  Toimeaine(d):dolutegraviir+rilpiviriin
  ATC kood:J05AR21
  Müügiloa hoidja:ViiV Healthcare UK Ltd.
  Näidustus:Juluca on näidustatud inimese 1. tüüpi immuunpuudulikkuse viiruse (HIV-1) infektsiooni raviks täiskasvanutel, kellel on praegu kasutatava retroviirusvastase raviga saavutatud viroloogiline supressioon (HIV-1 RNA tase < 50 koopiat/ml), mis on püsinud vähemalt kuus kuud ning varem ei ole esinenud viroloogilise ravivastuse puudumist ja teadaolevat või kahtlustatavat resistentsust ükskõik millise mittenukleosiidse pöördtranskriptaasi inhibiitori või integraasi inhibiitori suhtes.
  Manustamisviis(id)suukaudne
  Pakendid:õhukese polümeerikattega tablett 50mg+25mg N30; N90
  Ravimi omaduste kokkuvõte:http://www.ema.europa.eu/docs/et_EE/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/004427/WC500249448.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_assessment_report/human/004427/WC500249450.pdf

   

  Ravimi nimetus:MYLOTARG
  Toimeaine(d):gemtuzumabosogamitsiin
  ATC kood:L01XC05
  Müügiloa hoidja:Pfizer Europe MA EEIG
  Näidustus:MYLOTARG on näidustatud kombinatsioonraviks koos daunorubitsiini ja tsütarabiiniga alates 15 eluaastast ning vanematele patsientidele, kellel on varem ravimata, de novo CD33-positiivne äge müeloidne leukeemia (acute myeloid leukaemia, AML), välja arvatud äge promüelotsüütne leukeemia (acute promyelocytic
  leukaemia, APL).
  Manustamisviis(id)intravenoosne
  Pakendid:infusioonilahuse kontsentraadi pulber 5mg N1
  Ravimi omaduste kokkuvõte:http://www.ema.europa.eu/docs/et_EE/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/004204/WC500248702.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_assessment_report/human/004204/WC500248705.pdf

   

  Ravimi nimetus:RUBRACA
  Toimeaine(d):rukapariib
  ATC kood:L01XX55
  Müügiloa hoidja:Clovis Oncology UK Ltd.
  Näidustus:Rubraca on näidustatud monoteraapiana plaatinatundliku retsidiveerunud või progresseerunud, (iduliini ja/või somaatilise) BRCA-mutatsiooniga madalalt diferentseerunud epiteliaalse munasarjavähi, munajuhavähi või esmase peritoneaalvähi raviks täiskasvanud patsientidel, kellel on kasutatud kaht või rohkemat plaatinapõhist keemiaraviskeemi ning kes ei talu edasist plaatinapõhist keemiaravi:
  Manustamisviis(id)suukaudne
  Pakendid:õhukese polümeerikattega tablett
  200mg N60;
  250mg N60;
  300mg N60
  Ravimi omaduste kokkuvõte:http://www.ema.europa.eu/docs/et_EE/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/004272/WC500249806.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_assessment_report/human/004272/WC500249808.pdf

   

  Veterinaarravimid:

  Ravimi nimetus:Bravecto Plus
  Toimeaine(d):moksidektiin+fluralaneer
  ATC kood:QP54AB85
  Müügiloa hoidja:Intervet International BV
  Loomaliigid:kass
  Näidustus:Kassidele, kellel on või keda ohustavad puukide ja kirpude, seedetrakti nematoodide või südameussi segaparasiitinfestatsioonid. See veterinaarravim on eriti näidustatud siis, kui kasutamine puukide või kirpude ja ühe või enama teise sihtparasiidi vastu on näidustatud samal ajal.
  Puugi- ja kirbuinfestatsioonide raviks kassidel kohese ja püsiva kirpe (Ctenocephalides Feliks) ja puuke (Ixodes ricinus) surmava toimega 12 nädala jooksul.
  Toimeainega kokkupuutumiseks peavad kirbud ja puugid kinnituma peremeesorganismile ning alustama toitumist.
  Ravimit saab kasutada osana kirbuallergia põhjustatud dermatiidi (Flea Allergy Dermatitis, FAD) ravistrateegiast.
  Seedetrakti ümarusside (Toxocara cati ja Ancylostoma tubaeforme 4. arengustaadiumi vastsed, ebaküpsed täiskasvanud või täiskasvanud vormid) infestatsioonide raviks.
  Dirofilaria immitis’e põhjustatud südameusstõve ärahoidmiseks 8 nädala jooksul.
  Manustamisviis(id)täppmanustamine
  Pakendid:täpilahus
  14mg+280mg/ml
  0,4ml N1; N2;
  0,89ml N1; N2;
  1,79ml N1; N2
  Ravimi omaduste kokkuvõte:http://www.ema.europa.eu/docs/et_EE/document_library/EPAR_-_Product_Information/veterinary/004440/WC500250111.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_assessment_report/veterinary/004440/WC500250113.pdf

   

  Ravimi nimetus:Clevor
  Toimeaine(d):ropinirool
  ATC kood:QN04BC04
  Müügiloa hoidja:Orion Corporation
  Loomaliigid:koer
  Näidustus:Oksendamise esilekutsumine koertel.
  Manustamisviis(id)okulaarne
  Pakendid:silmatilgad, lahus üheannuselises konteineris 30mg/ml 0,6ml N1; N2; N4; N5; N6; N8; N10
  Ravimi omaduste kokkuvõte:http://www.ema.europa.eu/docs/et_EE/document_library/EPAR_-_Product_Information/veterinary/004417/WC500248994.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_assessment_report/veterinary/004417/WC500248992.pdf